Molenzorg
Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt), Limburg
Naam

De Lilse Meulen
De Nieuwe Molen

Ligging Windmolenstraat 10
3910 Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt)
toon op kaart
Geo positie 51.223114, 5.482132
Eigenaar Gemeente Neerpelt
Gebouwd 1820 / 1908
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vensters boven elkaar, romp aan één helft bepleisterd; gietijzeren askop fabr. Sabbe-Maselis (Roeselare)
Gevlucht/Rad Geklinknageld, vlucht 26,70 m (Weerter Scheepsbouw Mij), de grootste vlucht van ons land!
Inrichting Twee maalvaardige steenkoppels
Toestand Maalvaardig hersteld in 1999-2000
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
28.01.1980
Molenaar Jef Brouwers, tel. 011-642255, Ludo Hurkmans (tel. 011 648847, ludo.hurkmans@hotmail.com), Ludo Van der Velden (ludovdvd@hotmail.com), Rob Simons.
Openingstijden Elke tweede zaterdag en vierde zondag van april t.e.m. oktober, 14-17 u.
<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille  

Beschrijving / geschiedenis

De oprichters van deze windmolen waren teuten of koopmannen. Zij waren Walterus Houben, oud-burgemeester en Joseph Kerckhofs. In november 1819 deden zij een aanvraag tot de bouw van een windmolen bij de Bestendige Deputatie van Limburg. Op 11 december 1819 gaf het gemeentebestuur gunstig advies "om binnen deze gemeente eene koorn graan molen te mogen bouwen en in dezelve te plaatsen een olie of slagmolen". Begin 1820 werd de molen opgetrokken "aan het Paardskerkhof", tegenover de jeneverstokerij, langsheen het kanaal Herentals-Bocholt. De molen had twee koppel maalstenen, een kollergang en slagbank. Doordat het dorp slechts 600 inwoners had, stond de molen dikwijls stil.

De oprichters van de molen (of hun afstammelingen) waren ook elders bij molens betrokken: de Napoleonsmolen te Hamont en de watermolen te Achel.

De molen werd achtereenvolgens verpacht aan de families Vanhout, Gijsberts, Verlinden en Sevens. Omstreeks 1843 stapte de familie Houben uit het beheer van de molen. Molenaar Louis Houben deed daarop een aanvraag tot het oprichten van een graan- en oliewatermolen op de Warmbeek. Deze aanvraag wordt door de gemeenteraad ongunstig onthaald, maar in 1844 gaf de Bestendige Deputatie toch de toelating om deze (nog bestaande) watermolen te bouwen. De eigenaar van de windmolen, Willem Kerckhofs, had er in 1845 dus een concurrent bijgekregen!

Bij de verbreding van het kanaal in 1908 werd de molen onteigend en ontmanteld. Het materiaal van de oude molen werd gebruikt voor de bouw van een nieuwe windmolen. Maar uiteindelijk werd het kanaal aan de andere kant verbreed, zodat de grondvesten van de oude molen nog te zien zijn! De oude fundering werd in 2008 blootgelegd, opgemeten en de omgeving werd opgeknapt.

In 1908 bouwde Joseph Hubert Theodoor Kerkhofs-Spaas (eigenaar sinds 1893) een nieuwe stenen bergmolen in de Molenstraat (huidige Windmolenstraat) op het "Schenkbroek". Een steen boven de toegangspoort met de inscriptie "HK 1 MEI 1908" herinnert hier nog aan. In 1909 was de molen reeds zover klaar dat er normaal gemalen kon worden. Ook nu werd de molen verhuurd, achtereenvolgens aan Janssen, Piet Bertjens, Pieter Cardinaels, Willem Leyssen en Jef Leyssen. In 1911 werd een benzinemotor geplaatst die in 1920 werd verzwaard.

Op Allerheiligen 1921 werd Lille geteisterd door een storm. Noch de eigenaar noch de huurder waren op dat moment in het dorp. De molenkap met de wieken stond van de wind afgekeerd. De staart kon het geweld van de wind niet houden. Het gevolg was een enorme schade aan de nog vrij nieuwe molen. Na de storm staakte huurder Leyssen het maaldersbedrijf en de boeren zaten zonder behoorlijke molen.

In juli 1921 verscheen in het Staatsblad een stichtingsakte onder de hoofding "Sint-Huibrechts-Maalderij". Deze vennootschap werd opgericht door kapelaan Slangen, samen met enkele boeren. Het doel van deze samenwerkende vennootschap was het malen en verwerken van alle granen. Hun eerste activiteit was het huren van de bestaande molen.

Nadat de molen hersteld was, werd Jaak Dejong de eerste aangestelde molenaar. Hij was in het dorp bekend als "Jaakske het mulderke" en zijn vrouw als "Anna van de mulder". In 1923 verkocht de eigenaar Joseph Kerkhofs de molen aan de boeren, de "Sint-Huibrechts-Maalderij". Er werd een elektrische molen geplaatst. In 1932 kwam Jozef Brouwers (senior) werken als hulpkracht. In 1934 werd het wiekenkruis verdekkerd, d.w.z. voorzien van een stroomlijnprofiel volgens de Nederlandse ingenieur Dekker. Het systeem was afgekeken van de molen van Nederweert (NL). In 1945 ging Jaak Dejong uit dienst, van 1945 tot 1966 was Jozef Brouwers (senior) de molenaar. Intussen was in 1952 de nieuwe samenwerkende vennootschap S.V. "De Molen" opgericht. Vanaf 28 september 1954 trad Jozef Brouwers (junior) als leerjongen in dienst en bleef er later als werknemer werken. Er werd hoofdzakelijk veevoeder gemalen, verder wat bakrogge en boekweit.

Door de veranderingen in de veevoederproductie werd het malen met de windmolen minder. In 1961 werd de S.V. "De Molen" ontbonden en vereffend en werd de windmolen met magazijn verkocht aan Jozef Brouwers. Tot 1966 bleef de molen met windkracht in werking. In 1960 werd het bedrijf een beetje gemoderniseerd. De maalstoel op de maalzolder verhuisde naar het gelijkvloers. Er werd een grotere hamermolen geplaatst, dit alles werd aangedreven door een Lister scheepsdieselmotor. Later werd meer en meer overgeschakeld op handel in mengvoeders.

Begin februari 1969 brak de binnenroede; het afgebroken eind werd verwijderd.

Op 28 januari 1980 werd de Lilse windmolen beschermd als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. De gemeente Neerpelt kocht de molen op 30 januari 1997 aan en liet hem in 1999/2000 maalvaardig herstellen door molenmaker Adriaens uit Weert (Nederland). Op 17 mei 2000 werd de vzw De Lilse Meulen opgericht, met als doel zorg te dragen voor de instandhouding van de windmolen.

De vroegere eigenaar-molenaar Jozef Brouwers stelt de molen nu weer regelmatig in bedrijf op vrijwillige basis, samen met enkele Lilse vrijwillige molenaars. Op deze molen wordt voor de plaatselijke landbouwers jaarlijks ca. 40 graan voor veevoeder gemalen. De molen doet ook dienst als stage- en examenmolen voor de opleiding vrijwillige molenaar.

In 2006 werden onderhoudswerken uitgevoerd: herstel van de dakbedekking, waterdicht maken van de romp en van de ramen, enkele graden dieper maken van de zeeg. De kostprijs werd op 14.000 euro geraamd.

In 2008 kreeg de molen wederom een onderhoudsbeurt: nieuw koppel stenen en een algehele schilderbeurt.

In augustus 2008 werd het 100-jarig bestaan van de molen feestelijk gevierd.

De eigenaar, de gemeente Neerpelt, vernieuwde in 2013 in eigen beheer alle ramen en herstelde de inrijpoort.

* Evolutie van de maaltarieven:
   1932 à 5 frank per 100 kg, 4 frank voor leden van de vereniging.
   1961 à 10 frank per 100 kg.
   1972 à 50 frank per 100 kg.

* Technische gegevens

   Vang: ijzeren bandvang met houten voering, vangtrommel, pal

   Molenas: Hout, met gietijzeren askop fabr. Sabbe Maselis, Roeselare

   Gevlucht: fabr. Weerter Scheepsbouw Mij., 2000, Oudvlaams opgehekt, vlucht 26,70 m; voor 2000: fabr.
   Verhaeghe, systeem Dekker (1934)

   Kruiwerk: Engels, kruihaspel

   Inrichting: 1 koppel 17der kunststenen, fabr. H. Titulaer, Plasmolen, 2008; 1 koppel 17der kunststenen,
   fabr. Jaspers, Aarle-Rixtel; sleepluiwerk; buil; (Gelijkvloers) Heemaf elektromotor, elevator, maalstoel met
  16der kunststenen (bedrijfsvaardig), Lister dieselmotor, hamermolen (niet bedrijfsvaardig).

Rob SIMONS, Sint-Huibrechts-Lille

<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

Foto: Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

De benedenverdieping. Foto: Rob Simons

<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

Foto Nico Jurgens, Nieuwegein, augustus 1972.

<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

Prenktaaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>De Lilse Meulen<br />De Nieuwe Molen</p>

Prentkaart coll. Rob Simons, Sint-Huibrechts-Lille

Bijlagen

Intekendatum: aug. 2006
Molen: Sint-Huibrechts-Lille (Neerpelt, Limb.), De Lilse Meulen, Nieuwe Molen - stenen bergmolen
Bouwheer: Gemeente Neerpelt
Ontwerper: vzw De Lilse Meulen
Opdracht: Onderhoud: dieper maken van de zeeg van het wiekenkruis, verven roeden en windplanken, herstel dakbedekking, waterdicht maken romp en ramen; raming: ca. €14.000
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (Ned.)

KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 05.06.2008.
Neerpelt - De Lilse Meulen staat honderd jaar in Sint-Huibrechts-Lille. Einde augustus viert men dat. De negen molenaars geven de molen een opknapbeurt.

GVB, "'Lilse Meulen' in topvorm voor eeuwfeest", in: Het Belang van Limburg, 04.06.2008.
Hoewel de Lilse Meulen in Sint-Huibrechts-Lille pas eind augustus het middelpunt is van een eeuwfeest, is nu al een stelling opgetrokken om hem in optimale conditie te brengen. De wieken krijgen momenteel een nieuwe verflaag.
Twee gemeentewerkers zonder hoogtevrees klaren de klus vanop een tijdelijke stelling vlak onder de ‘kop' van de molen. Meteen krijgt het grote uithangbord een beurt. "Om het zwarte houtwerk een stoombehandeling te geven tegen schimmel en mos komt molenmaker Adriaens uit Weert", zegt de 68-jarige molenaar Jef Brouwers.
Binnen worden ook nog nieuwe maalstenen voorzien. "De huidige stenen zijn al 200 jaar oud en gebarsten door het vocht. Die stenen waren er al bij toen de molen werd opgetrokken in 1820 langs het kanaal." De molen moest in 1908 wijken voor de uitbreiding van het kanaal en onderdelen werden opgenomen in het exemplaar dat nu in Lille staat. De gemeente die sinds 1997 eigenaar is van de molen, voerde een grote restauratie door in 2000 zodat de molen weer maalde. "Dat hij 100 jaar in Lille staat, gaan we vieren tussen 29 en 31 augustus. We combineren het met de landbouwdag. We zijn trots op dit paradepaardje. Maar liefst negen molenaars houden de Lilse Meulen levend", besluit Brouwers.

"Landschapswerken rond ruïne van oude windmolen", in: Het Belang van Limburg, 29.07.2008.
Honderd jaar geleden verhuisde de windmolen in Sint-Huibrechts-Lille naar wat nu de Windmolenstraat is. Sinds kort zijn de grondvesten op de oorspronkelijke locatie aan de Broekkant, vlakbij het kanaal, blootgelegd. De gemeente gaat samen met Regionaal Landschap Lage Kempen de site verfraaien.
"De ruïne dateert uit 1819 en het was onze wens dat die niet verloren zou gaan. In 2000, toen de huidige molen werd gerestaureerd, hebben we dat aangegeven. De resten waren dusdanig overgroeid dat heel veel mensen ze niet meer wisten liggen, of zelfs dachten dat er gewoon niets meer overbleef", zegt François Joosten van de Liller Heemkundige Kring. De vrijwilligers hielpen onlangs mee aan de opgraving. "In de nabijheid liggen nog enkele relicten uit het verleden die we willen tonen, en op lange termijn met elkaar verbinden in een wandelroute. Naast de historische waarde is er immers ook het natuuraspect."
Wanneer eind augustus de Liller Meulen wordt gevierd wegens zijn 100-jarige standplaats op de huidige locatie, zal de site nog niet afgewerkt zijn. "Maar de bezoekers aan die festiviteiten kunnen we ze wel al tonen. En er komt ook een begeleidende tentoonstelling. Het is toch een essentieel onderdeel van de geschiedenis."
De grondvesten zijn bewaard gebleven omdat de kanaalverbreding waarvoor de molen in 1908 moest wijken, plaatsvond aan de overzijde. De gemeente Neerpelt draagt nu afgerond 4.000 euro bij aan het maken van een landschappelijk aantrekkelijke rustplaats voor de overblijfselen. "Het totale project zal rond 28.000 euro kosten", zegt schepen Juul Vrolix. "Er komt een afwerking met groen, rustbanken en een uitgebreid infobord".

Persbericht. Geert Van Baelen, "Volksfeest voor jarige Lilse Meulen", in: Het Belang van Limburg, 30.08.2008.
Honderd jaar geleden stak de windmolen van Sint-Huibrechts-Lille voor kanaalwerken de brug over en verhuisde van de Broekkant naar de Windmolenstraat. Zondag wordt het eeuwfeest van de ‘Lilse Meulen' gevierd met een evenement waarbij volksvermaak, landbouw en geschiedenis elkaar vinden.
Peetvader van de Lilse molenaars is de 68-jarige Jef Brouwers. "In de jaren 60 werd ik eigenaar van de molen", vertelt hij. "Ik kreeg de microbe over van vader Jef. In die tijd was de molen nog echt van een gigantisch economisch belang. Tot 600 ton graan werd hier gemalen, dag en nacht. Nu is dat nog 40 à 50 ton."
In 1969 brak een vermoeide wiek van de molen. De gemeente kocht de molen in 1997 aan, en drie jaar later was de molen opnieuw maalvaardig. "Ondertussen beschikken we over acht gediplomeerde molenaars, waaronder de 18-jarige Rob Simons. De toekomst is gevrijwaard", lacht Brouwers. Hij wijst op het belang van draaiende wieken. "Een molen die niet draait, geraakt in verval. Vier beaufort is ideaal." De 56-jarige Ludo Hurkmans is sinds 2001 molenaar. "De molen wordt veel bezocht door scholen en groepen." Brouwers valt in: "Ik heb zelfs eens een groep Tsjechen hier gehad. Met tolk, anders waren ze niet veel wijzer geworden." Voor het feest werd de ‘meulen' nog wat opgeknapt, onder meer met twee nieuwe maalstenen.
Het eeuwfeest zondag wordt gecombineerd met de Dag van de Landbouw. Om 10 uur is er een plechtige hoogmis in de parochiekerk. Daarna vertrekt rond 11 uur een gezamenlijke optocht naar de molen, waar een academische zitting plaatsvindt. Om 13 uur begint het volksfeest met in de molen een tentoonstelling over de geschiedenis. Op het grasveld starten een fietszoektocht, een bietenwedstrijd en een ballonwedstrijd. Ook staan oude ambachten en streekproducten in de kijker. De compostmeesters geven een demonstratie. Ook de oude molensite op de Broekkant kreeg een grondige opknapbeurt. De organisatie is een unieke samenwerking tussen de Lilse heemkundige kring, de KVLV, Landelijke Gilde, het Molencomité en de gemeente.

Persbericht. KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 13.02.2009
Neerpelt - Bij de oude Molen in Sint-Huibrechts-Lille werd door Regionaal Landschap Lage Kempen over 150meter beuken gepland. Het gebied moet terug een aangenaam wandelgebied worden. (kvh)

Persbericht. Kizzy Van Horne, "Vlaamse Molendag", Het Nieuwsblad, 23.04.2009.
Neerpelt - De vzw De Lilse Meulen zet zondag, tijdens de Vlaamse Molendag, de Lilse Meulen open voor gratis rondleidingen tussen 10 en 17uur. De vzw onderhoudt de molen sinds de restauratie in 2000. Vorige week nog trok het gemeentebestuur er het toeristische seizoen op gang. (kvh)

Persbericht. KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 24.06.2009.
Neerpelt - Zondag is het Limburgse Molendag. En ook de Lilse Meulen staat tussen 10 en 17 uur open voor publiek. Er worden rondleidingen gegeven, er zijn maaldemonstraties en er is een molenfietstocht georganiseerd door Pasar. (kvh)

KVH, "Lilse Meulen", Het Nieuwsblad, 19.04.2010.
Neerpelt - Voor het tiende seizoen op rij werd de Lilse Meulen geopend voor het grote publiek. De vzw Lilse Meulen onderhoudt de molen sinds de restauratie in 2000 en organiseert er tijdens het toeristische seizoen ook rondleidingen. Dat gebeurt elke tweede zaterdag en vierde zondag van 14 tot 17uur.

KVH, "Lilse Meulen", Het Nieuwsblad, 08.05.2010.
Neerpelt - Voor het tiende seizoen op rij werd de Lilse Meulen geopend voor het grote publiek. De vzw Lilse Meulen onderhoudt de molen en organiseert er tijdens het toeristische seizoen ook rondleidingen. Dat gebeurt elke tweede zaterdag en vierde zondag van de maand, van 14 tot 17uur.

Rudi Geens, "Liller Meulewiekers vieren hun 4x11 jubileum", Het Belang van Limburg (dig.), 09.11.2013.
Begin 1970 besloten enkele buren van de Liller Windmolen dat er in Sint-Huibrechts Lille dringend een carnavalstoet moest komen. Met een 10-tal personen en veldwachter Chel Stalmans als eerste Liller Prins, staand in een open 'Geitje', voltrok zich destijds de oprichting van de Liller Meulewiekers. Nu bijna 44 jaar later bestaat die vereniging nog steeds, en dat zal gevierd worden.
Dit weekend zal dan ook volledig in het teken staan van deze heugelijke gebeurtenis. Zaterdagavond is er een academische zitting voorzien voor genodigden. Zondag vanaf 10 uur is er in de parochiezaal van Lille een mooie overzichtstentoonstelling te bewonderen waar de voorbije 44 jaar in woord en beeld te zien zijn. Zondagmiddag verbroederen de Neerpeltse carnavalsverenigingen onder het genot van een drankje. Maandag, na de herdenking van de gevallenen in de grote oorlogen, zal om 12 uur de tentoonstelling weer te bezichtigen zijn.
Voor iedereen die ooit in contact kwam met het Liller carnaval zal het zeker de moeite zijn om de tentoonstelling te bezoeken. De toegang is gratis!
Meer info: http: //www. LillerMeulewiekers.be

"Neerpelt. De eerste oogst is binnen", Internetgazet, 24.07.2015.
Vandaag werd de eerste lading van de nieuwe graanoogst gedorst, opgezakt en in de Lilse Meulen gestapeld. De Lilse mulders kunnen de komende tijd de handen weer uit de mouwen steken - het is nu alleen nog wachten op voldoende wind. Indien de weersvoorspelling klopt, kan je zaterdag de wieken weer volop zien draaien. Zondag is de molen niet open omdat dan alle molenaars uitgenodigd zijn op het jaarlijks molenfeest in Molenbeersel.

Literatuur

L. Stalmans, "Sint-Huibrechts-Lille in oude prentkaarten", Zaltbommel, 1973.
W. Smet & H. Holemans, "Limburgse molens in heden en verleden", Nieuwkerken-Waas, 1981, p. 162-164;
L. Stalmans & F. Joosten, "De windmolens van Sint-Huibrechts-Lille", Sint-Huibrechts-Lille, 1980;
"Stenen molen te Sint-Huibrechts-Lille", in: Molenecho's, III, 1975, p. 11;
"Geschiedkundige nota over de nog bestaande beltmolen aan de Molenstraat nr. 5 te Sint-Huibrechts-Lille", in: Molenecho's, III, 1975, p. 14-15;
Bert Van Doorslaer, "Met de stroom mee of tegen de wind in? Molens in Limburg", Borgloon/Rijkel, Provinciaal Centrum voor Cultureel Erfgoed, 1996;
L. Stalmans & F. Joosten, "De windmolens van Sint-Huibrechts-Lille", Heemkundige Kring Sint-Huibrechts-Lille, 1980;
François Joosten, "De Lilse Meulen 1819-2000", Neerpelt, 2000, 23 p.;
F. Dirks, "Gemeente verwerft de stenen belt-windmolen van Sint-Huibrechts-Lille", in: Natuur- en Stedenschoon, LXV, 1997, nr. 6, p. 24-25;
E. Adriaens, "De windmolen", in: "Het Liller Heem", Driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring te Sint-Huibrechts-Lille, jg. 4, (1986), nr. 4 (okt.), p. 32-36, ill.
F. Joosten, "De Lilse Meulen 100 jaar", in: "Het Liller Heem", driemaandelijks tijdschrift van de Heemkundige Kring van Sint-Huibrechts-Lille, jg. 26, nr. 3, juli 2008, p. 98 - 105, ill.
J. Geens, "Oude Lilse molen 1819-2008", in: "Het Liller Heem", Sint-Huibrechts-Lille, VZW Heemkundige Kring, Dorp 30, jg. 26, 2008, p. 150-153.
"De Lilse meulen 100 jaar", in: "Het Liller Heem", Sint-Huibrechts-Lille, VZW Heemkundige Kring, Dorp 30, jg. 26, 2008, p. 146-149, ill.
E. De Kinderen, "De Lilse Meulen herleeft: heden en verleden", in: De molenaar: weekblad voor de graanverwerkende en veevoederindustrie, CIV, 2001, nr. 15, p. 50.

Persberichten

Sh., "Molen in Lille", Het Nieuwsblad, 22.03.1977.
S.O., "Te Sint-Huibrechts-Lille heeft de windmolen fel geleden", Het Volk, 23.02.1969.
Vo., "Molen bezwijkt onder sneeuwlaag te Sint-Huibrechts-Lille", Het Nieuwsblad, 21.02.1969.
"Te Sint-Huibrechts-Lille heeft de mooie windmolen een leleijke klap gekregen", Gazet van Antwerpen, 21.02.1969.
"Een slag... voro de molen", Het Laatste Nieuws, 21.02.1969.
"Molen te Sint-Huibrechts-Lille", Het Belang van Limburg, 23.02.1969.
"Molens in Limburg", Het Belang van Limburg,29.06.1975.
"Le Moulin de Sint-Huibrechts-Lille", Le Sillon  Belge", 22.04.1977.
KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 05.06.2008.
GVB, "'Lilse Meulen' in topvorm voor eeuwfeest", in: Het Belang van Limburg, 04.06.2008.
"Landschapswerken rond ruïne van oude windmolen", in: Het Belang van Limburg, 29.07.2008.
Geert Van Baelen, "Volksfeest voor jarige Lilse Meulen", in: Het Belang van Limburg, 30.08.2008.
KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 13.02.2009
Kizzy Van Horne, "Vlaamse Molendag", Het Nieuwsblad, 23.04.2009.
KVH, "Molen", in: Het Nieuwsblad, 24.06.2009
KVH, "Lilse Meulen", Het Nieuwsblad, 19.04.2010.
KVH, "Lilse Meulen", Het Nieuwsblad, 08.05.2010.
Rudi Geens, "Liller Meulewiekers vieren hun 4x11 jubileum", Het Belang van Limburg (dig.), 09.11.2013.
"Neerpelt. De eerste oogst is binnen", Internetgazet, 24.07.2015.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 9 augustus 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens