Molenzorg
Jabbeke, West-Vlaanderen
Naam

Molen Van Kerrebroeck

Ligging Dorpsstraat 88
8490 Jabbeke

noordzijde
tegenover Korte Molenstraat
51° 10' 53.69" N  3° 5' 15.27" E


toon op kaart
Geo positie 51.181389, 3.087896
Eigenaar Familie Van Kerrebroeck, in erfpacht van de gemeente Jabbeke
Gebouwd 1848 / 1901 / 1911
Type Stenen stellingmolen
Functie Koren- en oliemolen
Kenmerken Smalle hoge romp
Gevlucht/Rad Verwijderd in 1948
Inrichting Mechanische maalderij
Toestand Matig
Bescherming M: monument,
04.04.1944
Molenaar Geen
Openingstijden Op aanvraag, enkel de benedenverdieping
<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van Kerrebroeck is een stenen stellingmolen aan de noordzijde van de Dorpsstraat (nr. 88), aan de zijde van de achtergelegen Korte Molenstraat.

Op 24 maart 1848 kreeg Jacobus Janssens-Muys, wagenmaker te Jabbeke, toestemming van de Bestendige Deputatie van West-Vlaanderen een staakmolen op teerlingen op te trekken. Hij had het perceel gekocht van Pierre De CLoedt, die daarop blijkbaar al in 1844 een kleine staakmolen geplaatst had, blijkbaar zonder vergunning.

Jacobus Janssen  verkocht op 30 december 1852 zijn molenaarsbedrijf aan Jan Coucke, ook uit Jabbeke. Tot 1878 bleef de uitbating van de molen onder zijn hoede.

Op 21 januari 1878 verpachtte Jan Coucke de molen aan zijn knecht Alfons Van Kerrebroeck, afkomstig uit Knesselare. Jan Coucke stierf in 1894 en op 20 jul 1895 werd de molen aan de genoemde Alfons Van Kerrebroeck verkocht.

Alfons plaatste in 1881 een stoommachine. Naargelang er al dan niet genoeg wind was, werd er gemalen met wind- of stoomkracht.

Om een beter windvang te bekomen, kreeg Alfons Van Kerrebroeck op 17 mei 1901 de toestemming van de Bestendige Deputatie om de molenkast op een torenkot te plaatsen. Het werd een vrij hoog torenkot met gaanderij.

Alfons verving de stoommachine in 1910 door een verplaatsbare benzinemotor. Deze werd in 1925 omgebouwd tot een armgasmotor. Vanaf 1933 kon de molen vanuit een vrijstaand houten gebouwtje aangedreven worden door een armgasmotor.

In 1911 werd de onderbouw hoger opgemetseld, zodat een stenen stellingmolen bekomen werd. De kap, met het opschrift "18AR92" werd aangekocht bij de Gistelse burgemeester en molinoloog Alfred Ronse. In de bakstenen molen werden nog andere oudere elementen verwerkt, wat onder meer blijkt uit de datum 1768 op het klauwijzer. De stenen stellingmolen telt vijf zolders en was aanvankelijk ook uitgerust met een olieslagerij. 

Charles Van Kerrebroeck volgde in 1922 zijn vader op als molenaar. Hij maakte hoe langer hoe minder gebruik van windkracht.

In 1939 knakte een wiek af en plofte op de grond. Om het evenwihct te herstellen zaagde Charles Van Kerrebroeck de tegenovergestelde wiek af achter de askop. Nog tot in 1948 werd met één roede gemalen. Dan werd naast de tweede roede ook de volledige kap afgenomen. Vanaf dan werd nog louter met een armgasmotor gewerkt. Ondertussen werd de molen in 1944 beschermd als monument.

Alfons Van Kerrebroeck (jr.) volgde zijn vader op in 1953. Hij verving de armgasmotor in 1961 door een dieselmotor.

Nu blijft nog de smalle stenen romp over. Op het gelijkvloers bevindt zich nog een mechanische maalderij met één steenkoppel die van een andere maalderij afkomstig is. Van de twee steenkoppels op de steenzolder (tweede zolder) is nog één ter plaatse; de andere ligt buiten.

Alhoewel de onmiddellijke omgeving ingenomen wordt door een grote handelszaak aan de overkant, vormt de romp een beeldbepalend element aan de rand van de dorpskom.

De gemeente Jabbeke sloot in 2007 een erfpachtovereenkomst af met de private eigenaars, met het oog op een maalvaardige restauratie. Tevens werd een ontwerp van prijsvraag voor studieovereenkosmt voor het opmaken van een ontwerp goedgekeurd (gemeenteraad van 12 november 2007). De toewijzing laat nog steeds op zich wachten.

In het gemeentelijk investeringsbudget 2014-2019, opgenomen in het BBC-Meerjarenplan 2014-2019 / budget 2014)  is alvast 550.000 euro ingeschreven voor “Restauratie Molen Van Kerrebroeck - ontwerp” (artikel nr. 773/735/56) , waarvan 110.000 euro eigen middelen en 440.000 euro (nog aan te vragen) toelagen.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1848, opbouw: Janssens-Muys Jacobus, wagenmaker te Jabbeke
- 30.12.1853, verkoop: Coucke-De Knock Jan, zonder beroep te Loppem (notaris Lauters)
- 11.08.1875, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen, c) Coucke Jean en d) Coucke-Stemgee Jan (overlijden van Jan Coucke)
- 02.11.1894, erfenis: a) Coucke-De Knock Jan, de weduwe en de kinderen, b) de erfgenamen en c) Coucke-Stemgee Jan, winkelier te Jabbeke (overlijden van Jean Coucke)
- 17.02.1895, verkoop: Coucke-Stemgee Jan, de weduwe, winkelierster te Jabbeke (notaris Van Huele)
- 20.07.1895, verkoop: Van Kerrebroeck-Van Parijs Alphonse, molenaar te Jabbeke (notaris Van Huele - korenmolen met stampkot)
- na 1912: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Parijs)
- 02.03.1922, rectificatie: Van Kerrebroeck-De Meulemeester Charles Louis, molenaar te Jabbeke (notaris Vanderheyde)
- 19.08.1952, verkoop: Van Kerrebroeck-Maene Alfons Joseph, molenaar te Jabbeke (notaris Vanhoestenberghe)
- 2003, erfenis: Maene Margriet (overlijden van Van Kerrebroeck Alfons)
- 2007: in erfpacht aan de gemeente Jabbeke, met het oog op restauratie

Lieven DENEWET é Herman HOLEMANS

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto: Lieven Denewet

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Prentkaart. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen Van Kerrebroeck</p>

Foto d.d. 18.05.1939. De personen zijn: Armand Vanhulle, Georges Paques (omgekomen in Duits concentratiekamp), Marcel Dierickx (°1922) en Robert Misseeuw (+). Foto coll. erven Marcel Dierickx, Sint-Michiels.

Literatuur

Luc Devliegher, "De molens in West-Vlaanderen", Tielt/Weesp, 1984, p. 236-237 (Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen, 9);
Jeroen Cornilly, "Monumentaal West-Vlaanderen. Beschermde monumenten en landschappen in de provincie West-Vlaanderen. Deel III. Arrondissementen Brugge, Diksmuide, Oostende en Veurne, Brugge, 2005, p. 109;
R. Henneman, "Windmolens te Jabbeke", in: Biekorf, LVIII, 1957, p. 368-370;
André Van Eenoo, "Jabbeke. Historie en legende. Deel 3", Jabbeke, p. 237-239;
W. Roels, "De windmolens te Jabbeke", in: Molenecho's, II, 1974, 10, p. 75-76, 79:
"Molens te Jabbeke", in: De Westvlaming, LV, 1962, nr. 10;
L. Denewet, "Molenaar Alfons Van Kerrebroeck overleden", in: West-Vlaams Molenblad, XIX, 2003, 4, p. 165-166.
L. Denewet & F. De Craeke, "Onze Werkgroep wil molenbiotoop te Jabbeke redden", in: West-Vlaams Molenblad, XXII, 2006, nr. 3, p. 110-112.
A. Van Eenoo, "Jabbeke. Histories en legenden", 3 dln., Jabbeke, s.d.
Herman Holemans, "Westvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel III. Gemeenten H-J", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem, 1995.

Persberichten
Pieter Segaert, "Heibel rond historische molen in Dorpsstraat (te) Jabbeke. Werkgroep vreest einde van Kerrebroecksmolen door uitbreiding garage Cools", in: Het Laatste Nieuws, editie Brugge-Oostkust, 03.11.2006, p. 17;
Ilse Snick, "Garage Cools mag niet uitbreiden. Agentschap Onroerend Erfgoed steunt werkgroep in strijd voor Van Kerrebroecks Molen", in: Het Nieuwsblad, ed. Brugge-Oostkust, 15.11.2006, p. 20;
ISN, "Jabbeke. Uitbreiding garage Cools schaadt beschermde molen", in: De Standaard, regio West-Vlaanderen, 15.11.2006, p. 28;
I[lse] Sn[ick], "Molen wordt toeristische trekpleister", Het Nieuwsblad, 28.11.2006.
DAL, "Gemeenteraad", in: Het Nieuwsblad, 10.11.2007.
Danny Lingier, "Nieuwe toeristische troef voor Jabbeke. Van Kerrebroeckmolen in oorspronkelijke staat hersteld", in: Het Nieuwsblad, 21.11.2007.
Patrick Anthone, "Gemeenteraad keurt begroting 2011 goed. Cathilleweg ondergaat facelift", in: Brugsch Handelsblad, 24.12.2010.
"Opknapbeurt voor molen Van Kerrebroeck", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014, p. 1.
"Molen Van Kerrebroeck krijgt nodige restauratie", Brugsch Handelsblad, 28.02.2014.
"Kranige Margriet nog steeds in wolwinkel", Brugsch Handelsblad, 28.03.2014.
PA, "Molen in de steigers", Brugsch Handelsblad, 17.07.2015, p. 52.
PAB, "Molen van Kerrebroeck krijgt dringende herstelling", Het Laatste Nieuws, 18.07.2015.
"Belastingen in Jabbeke blijven gelijk". Krant Van West-Vlaanderen, editie Brugsch Handelsblad, 01.01.2016.
PAB, "Jabbeke. Belastingen blijven gelijk", Het Laatste Nieuws, 04.01.2016.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens