Molenzorg
Sint-Niklaas, Oost-Vlaanderen
Naam

Witte Molen

Ligging Gladiolenstraat
9100 Sint-Niklaas

51° 9' 44.55" N  4° 9' 23.73" E
kadasterperceel D1420


toon op kaart
Geo positie 51.159737, 4.160021
Eigenaar Stad Sint-Niklaas
Gebouwd 1696
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Achtkante stenen romp, kap met Hollandse kenmerken
Gevlucht/Rad Geklinknagelde verbusselde roeden met remkleppen, 25 m
Inrichting 3 steenkoppels, buil, haverpletter
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument,
27 september 1943
Molenaar Mark De Rudder, St.-Niklaas (tel. 03 776 99 50, derudder.marc@telenet.be); Alex Hosdez, Sint-Amandsberg; Cyriel Aper, Moerbeke-Waas (cyriel.aper@scarlet.be)
Openingstijden Op molendagen en om de twee weken op zondag. Info: Toerisme Sint-Niklaas, tel. 03 778 35 01, toerisme@sint-niklaas.be
<p>Witte Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden  

Beschrijving / geschiedenis

Op 12 april 1696 werd een overeenkomst gesloten tusen Pieter Verbraeken en Dominicus Collier enerzijds en Jacoba van der Haeghen, abdis van de Roosenbergabdij te Waasmunster anderzijds, om op het perceel den Steenacker een "achtcantten oliewintmeulen" op te richten. De abdis had zich eerst tegen deze oprichting verzet, omdat ze schade vreesde aan haar "plantagie van boomen ende vruchten". Het akkoord leidde tot een effectieve oprichting van de molen. In een akte van 20 juli 1697 lezen we dat dezelfde Dominicus Collier de helft van een perceel verkocht aan Pieter Verbraeken, waar een "achtcante holantschen oliewintmeulen" was gebouwd.

Oorspronkelijk betrof het dus een oliemolen. Rond 1850 werd hij omgebouwd tot graanmolen. Waarschijnlijk werd de molen op dat ogenblik een meter hoger opgemetseld. Ook de as werd met een las verlengd.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Boëyé Pieter, de weduwe en de kinderen, te Sint-Niklaas.
- 11.12.1850, verkoop: a) Heyndrickx Jean Victor, molenaar te Sint-Niklaas, b) Heyndrickx Frederic Antoine, molenaar te Sint-Niklaas, c) Heyndrickx Louis, molenaar te Sint-Niklaas en d) Heyndrickx Antoinette, te Sint-Niklaas (notaris Lauwerijs)
- 1866, verkoop: Heyndrickx-Bolssens Frederik Antoon, molenaar te Sint-Niklaas,
- 1885, verkoop: Heyndrickx-Mertens Frederik, molenaar te Sint-Niklaas,
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Frederik Heyndrickx)
- 19.06.1891, verkoop: Van Geertsom-Christiaens August, tapper te Sint-Niklaas (notaris Geerts)
- 26.01.1922, gift: Van Geertsom-Smet Juliaan, molenaar te Sint-Niklaas (notairs Hamendt)
- 20.09.1948, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Juliaan Van Geertsom)
- 18.05.1960, deling: a) (voor vruchtgebruik) de weduwe Juliaan en b) (voor naakte eigendom) Van Geertsom-Van der Stijlen Cyriel Julien August, handelaar te Sint-Niklaas (notaris Van Puyvelde)
- 18.02.1961, einde vruchtgebruik: Van Geertsom-Van der Stijlen Cyriel Julien August, handelaar te Sint-Niklaas (overlijden van de weduwe Smet van Juliaan Van Geertsom)
- 14.11.1976, onteigening: Stad Sint-Niklaas (beslissing vrederechter)

In 1936 liet Juliaan Van Geertsom het stroomlijnprofiel "Dekker" op de roeden aanbrengen (de plechtige inzegening gebeurde op zondag 4 oktober 1936). In een bijgebouw werkte een mechanische maalderij, o.m. met een stoommachine.

In 1981-1982 werd de molen volledig hersteld, naar een ontwerp van architect Fernand Weyers uit Sint-Niklaas.
Kort daarop overkwam de molen een ramp. Het elektrisch gelast verdekkerd gevlucht was tijdens een stormnacht in november 1983 gaan draaien. De gietijzeren askop brak af en de binnenroede viel naar beneden. De buitenroede bleef tegen de kap overeind staan. Door een begin van brand werd het vangwiel licht beschadigd. De staande as werd onder de vroeger gelegde as afgewrongen. De schade werd gelukkig in 1985 hersteld. Toch is de molen niet zonder problemen. De muren zijn erg inwaterend gemetseld, zodat er grote vochtproblemen opdoken.

Gelukkig is de eigenaar, de Stad Sint-Niklaas, voldoende bekommerd voor de laatste windmolen op zijn grondgebied: de romp werd opnieuw aangepakt en de vroegere verdekkerde roeden worden vervangen door verbusselde roeden met remkleppen. Het molentechnisch werk werd uitgevoerd door molenmaker Adriaens Molenbouw Weert, onder leiding van architecte Sabine Okkerse uit Horebeke. De restauratie kostte 374.000 euro. Met de plaatsing van een dakgoot aan de rand van de kap en een aangepaste behandeling van de witte gevel zijn maatregelen genomen om de groenuitslag te verminderen. Op 9 december 2005 gebeurde de voorlopige oplevering en op 29 april 2006 werd de gerestaureerde molen feestelijk geopend. De vrijwillige molenaars Marc De Rudder, Alex Hosdez en Cyriel Aper kunnen dus weer aan de slag.
De kap kruit op een ijzeren paternosterring en het verbusselde en geklinknagelde gevlucht is 25 meter lang. De molen is uitgerust met twee natuursteenkoppels.

Op zaterdag 27 april 2013 krijgt de molen in het Provinciehuis Boeverbos te Brugge het kenteken “Actieve Molen 2013” uitgereikt uit handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (of zijn kabinetschef bij verlet). Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw (www. molenforumvlaanderen.be)  op basis van de volgende criteria: de molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) & de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Witte Molen</p>

Foto: Thomas Piens, Zingem, 17.06.2006

<p>Witte Molen</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 17.06.2006

<p>Witte Molen</p>

Foto: Thomas Piens, Zingem, 17.06.2006

<p>Witte Molen</p>

Tijdens de restauratie in 2004. Foto: Donald Vandenbulcke, Staden

<p>Witte Molen</p>

Foto van de inzegening van het stroomlijnprofiel Dekker op zondag 4 oktober 1936, in: Ons Volk, 10.10.1936

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen:
1994:   2.920
1995: 26.125
1997:      846
1998: 11.638
1999: 13.532
2000: 18.541
2001:   2.931
2002:         2
2003:         0
2004:         0
2005:         0
2006: 20.996
2007: 37.585
2009: 38.447
2010: 42.991

Intekendatum: zomer 2002
Molen: Sint-Niklaas (O.-Vl.), Witte Molen - stenen achtkante bergmolen
Bouwheer: Stad Sint-Niklaas
Ontwerper: Ir.-arch. Sabine Okkerse, Horebeke
Opdracht: Demontage molenroeden; 4 werkdagen
Toewijzing: Molenbouw Wieme R. & K., Zulte

Intekendatum: 05.07.2002, 10 u.
Molen: Sint-Niklaas (O.-Vl.), Witte Molen - stenen achtkante bergmolen
Bouwheer & ontwerper: Stad Sint-Niklaas, Dienst Open-bare Werken
Opdracht: Inrichten van zolder tot woongelegenheid in de vroegere molenaarswoning, taverne De Witte Molen: cat. D of D1, kl. 1; 40 werkdagen
Plaats aanbesteding: Stadhuis, Grote Markt 1, Sint-Niklaas

Intekendatum: 15.09.2003
Molen: Sint-Niklaas (O.-Vl.), Witte Molen - stenen achtkante bergmolen
Bouwheer: Stad Sint-Niklaas
Ontwerper: Ir.-arch. Sabine Okkerse, Horebeke
Opdracht: Aanvraag tot deelneming aan de beperkte aanbesteding voor de restauratie maalvaardigheid; o/cat. D23, kl. 2; 400 kalenderdagen
Plaats aanbesteding: Stadhuis, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Toewijzing: Adriaens Molenbouw bv, Weert (NL)

"De Witte Molen" te Sint-Niklaas, in: Ons Volk, 04.10.1936
(Onder een foto)
Deze achtkante steenen molen, in het Spaansch tijdvak gebouwd, draait nog steeds blij en levendig in 't lachende landschap. Het sterrewiel draagt het jaartal 1700. Het is een prachtmolen, zeer sterk gebouwd en de éénig overgeblevenen te St Niklaas.
Molenaar Van Geertsom laat thans het wiekenkruis moderniseeren door het aanbrengen der stroomlijnprofiel. Dit is een zeer verheugende gebeurtenis voor de liefhebbers van natuur- en stedenschoon omdat thans het behoud van den windmolen verzekerd is.
Grootsche plechtigheden worden te dier gelegenheid op touw gezet. De plechtige inzegening zal plaats hebben op Zondag 4 Oktober.

Ons Volk, 10.10.1936.
(Onder een foto - zie onderaan)
(Boven) St.-Niklaas. "De Witte Molen", die Zondag plechtig werd ingezegend.

Persbericht. Wim Dehandschutter, “Witte Molen maalt weer. Zware storm legde eeuwenoude constructie 22 jaar stil”, in: Het Nieuwsblad, 26.04.2006.
Sint-Niklaas - Na een grondige renovatie maalt De Witte Molen in Sint-Niklaas weer. De installatie, die in 1983 beschadigd raakte bij een herfststorm, kan daardoor voor het eerst in meer dan twintig jaar opnieuw tarwe pletten. Vanaf de officiële heropening, komende zondag, gaat de stad het 310 jaar oude monument promoten als toeristische attractie. Nu de Witte Molen maalvaardig is, is het eindelijk weer een machine, en niet alleen een gebouw'', glundert molenaar Marc De Rudder. Sinds september 2004 stond het bouwsel in de steigers voor een grondige opknapbeurt. Het dak werd met behulp van een grote kraan van de romp getild en op het grasveld gezet voor restauratie. Tegelijk werden de instrumenten binnenin verwijderd en overgebracht naar het atelier van een Nederlandse molenbouwer. Die herstelde de onderdelen en stemde ze op elkaar af. Vandaag maalt de installatie weer, voor het eerst sinds november 1983.
,,Toen deed een storm de wieken op hol slaan en knakte het houten raderwerk als een lucifer. Daardoor was de molen niet echt meer maalvaardig'', vertelt Marc De Rudder, die zich naar eigen zeggen weer een molenaar voelt. Want een molen die geen veevoeder en tarwe tot meel verpulvert, is geen echte molen.
Marc De Rudder uit Sint-Niklaas, die zijn hobby combineert met een voltijdse job in Mechelen, zal twee zondagen per maand de wieken laten draaien. ,,Op die momenten zal de installatie malen. Maar het zullen geen grote hoeveelheden zijn. Bakkers moeten dus niet bij mij komen aankloppen'', lacht De Rudder, die blij is dat Toerisme Sint-Niklaas zijn troetelkind opnieuw opneemt in de toeristische planning.
Erkend monument
Door de renovatie behoort de Witte Molen weer tot de functionerende exemplaren in het Waasland, naast de Rooman in Sint-Gillis-Waas, de Heirbrug in Lokeren en de getijdenmolen in Rupelmonde.
De Grote Napoleon in Hamme draait niet meer en de molen op de Scheldedijk in Doel is omgevormd tot een taverne. De Witte Molen, minstens 310 jaar oud, is sinds het einde van de jaren zeventig eigendom van de stad. Het is erkend als monument.

Aanbesteding
restauratie maalvaardigheid Witte Molen
Publicatie: 2003-08-22    N. 009883     Pagina: 7779
Stad Sint-Niklaas
1. Stadsbestuur van Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas, tel. 03-760 91 92, fax 03-766 08 82, e-mail: openbare.werken@sint-niklaas.be.
2. Gunningswijze: beperkte aanbesteding voorafgegaan door een openbare oproep tot geschikte kandidaten.
3. a) Plaats van uitvoering : Sint-Niklaas, Gladiolenstraat.
b) Aard en omvang van de werken:
restauratie maalvaardigheid Witte Molen.
c) De opdracht omvat één perceel.
4. Uitvoeringstermijn: vierhonderd kalenderdagen.
5. Aanvragen tot deelneming:
Uiterste ontvangstdatum: maandag 15 september 2003.
Op te sturen naar: stadsbestuur Sint-Niklaas, Grote Markt 1, te 9100 Sint-Niklaas.
6. Selectiecriteria:
A. Uitsluitingsgronden :
in staat verkeren van faillissement of vereffening;
niet in orde zijn met de sociale zekerheid;
niet in orde zijn met betaling belastingen.
Bewijzen dienen afgeleverd via meest recente getuigschriften door de bevoegde overheden.
B. Technische bekwaamheid: de volledige uitvoering dient te gebeuren volgens het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 houdende vaststelling van het premiestelsel voor restauratie-werkzaamheden aan beschermde monumenten. Artikel 30 stelt dat de hoofdaannemer minstens 50 % van de restauratie-werkzaamheden bepaald op basis van de kostprijs met eigen personeel zal uitvoeren.
a) Vereiste erkenning op basis van de raming: ondercategorie D.23, klasse 2.
b) Vereiste registratie: passende registratiecategorie.
c) Referenties: een lijst van gelijkaardige restauratiewerken aan beschermde windmolens, uitgevoerd tijdens de laatste vijf jaar, geïllustreerd met fotomateriaal, een beknopte beschrijving van de uitgevoerde werken en gestaafd door getuigschriften van goede uitvoering voor de drie belangrijkste werken. Deze getuigschriften bevatten:
het bedrag van de restauratiewerkzaamheden;
het tijdstip (aanvang en voorlopige oplevering) en de plaats van uitvoering;
een duidelijke weergave of deze restauratiewerkzaamheden volgens de regels van de kunst en op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht;
de opgave van de gedeelten die in onderaanneming werden gegeven met vermelding van de onderaannemers;
het verslag van het verloop van de restauratiewerkzaamheden, met inbegrip van de eventuele periodes van schorsing en de reden hiervan + de processen-verbaal van voorlopige oplevering.
d) Studiekwalificaties: diploma's en studiecertificaten van de uitvoerders en/of het ondernemingskader en, in het bijzonder, van de verantwoordelijken voor de leiding van de restauratiewerkzaamheden.
e) Beroepskwalificaties: een opgave van het aantal jaar relevante beroepservaring en/of getuigschriften.
f) Verklaring waarin de technici of technische diensten vermeld worden, die al dan niet deel uitmakend van de onderneming, ter beschikking zullen staan van de uitvoerder van de restauratiewerkzaamheden.
7. Bijkomende inlichtingen: zijn te bekomen bij de ontwerper, ir. architect Sabine Okkerse, Ommegangstraat 2, te 9667 Horebeke, tel. 0496-80 77 60, fax 09-225 40 82.

Persbericht. Yves Vrebos, "Toppers voor de zomer", in: Gazet van Antwerpen, 02.05.2008.
Het stadsbestuur van Sint-Niklaas koos de eerste mooie lentedagen uit om het nakende toeristische seizoen voor te stellen. Het programma 2008 wordt vooral door vaste waarden van de vorige jaren gedragen.
Witte Molen
De toeristische dienst heeft een nieuw brochure klaar over de Witte Molen. Het is de eerste keer dat er aan deze blikvanger van industriële archeologie zo'n omvangrijke gids besteed is. De promotie van de molen wordt ermee naar een veel hoger niveau getild. De publicatie is op 1.500 exemplaren en in vier kleuren gedrukt. De verspreiding gebeurt in de Witte Molen zelf en via alle toeristische infokantoren in de regio.
Dienst Toerisme, Grote Markt 45. 03-760.92.60.
www.sint-niklaas.be

SL, "Molenromp", in: Het Nieuwsblad, 28.06.2008.
Sint-Niklaas - De historische Witte Molen in de Gladiolenstraat krijgt opnieuw een beurt. Vooral de romp wordt aangepakt. De kostprijs schommelt rond de 14.400 euro. De molen is enkele jaren geleden al grondig gerestaureerd. (sl)

Sylvain Luyckx, "'De artiesten maken de organisatie duur'. Organisatie Witte Molenfeesten moet de eindjes aan elkaar knopen", Het Nieuwsblad, 06.08.2009.
Sint-Niklaas - De Witte Molen blinkt als nooit tevoren. Binnenkort zijn het in Sint-Niklaas dan ook de Witte Molenfeesten. En de affiche oogt fraai, al is het voor de organisatie vechten om te overleven.
Festiviteiten organiseren is tegenwoordig geen eenvoudige zaak, al beschikken de Witte Molenfeesten met de historische, wit gekalkte molen over een fraai decor. 'De weiden naast de molen zijn de ideale locatie voor onze concerten en animatie', zegt Rudy Piessens. 'Begonnen als het kleinschalige idee van enkele mensen, zijn de feesten uitgegroeid tot een driedaags evenement met een grote opkomst. Wij zijn opgegroeid in deze wijk en dat is ook de reden waarom we ermee doorgaan.'
Een groep van een 45-tal vrijwilligers is druk bezig met het leggen van de uitgestrekte plankenvloer. 'Hier komt een grote tent met een terras', licht Piessens toe. 'In totaal kunnen hier 2.500 mensen terecht voor een gezellige avond. De rommelmarkt is ook altijd een voltreffer. Ze mag niet meer op het basketbalveld staan, dus houden we ze nu op de voetbalterreinen. Vorig jaar telden wij bijna een kilometer stands met allerlei tweedehandsspullen. Hoeveel stands er nu zullen staan, weten we niet. We schrijven niets op voorhand op. Wie arriveert, weet dat hij een halve euro per lopende meter betaalt. En we hebben al flink wat telefoons ontvangen.'
Toch is het ook voor de Witte Molenfeesten pompen om niet te verzuipen. De comitéleden zijn er zich maar al te goed van bewust. Met Yves Segers, Ruth McKenny, Danni Fabry, Christoff, Lindsay, Alana Dante met live-orkest en Sam Gooris hebben ze nochtans een reeks leuke namen op het menu staan. 'We zijn al blij als de Witte Molenfeesten zelfbedruipend zijn', zegt Rudy Piessens. 'Oorzaak is dat de artiesten te duur zijn. We hebben toelating om muziek te spelen tot 2 uur 's nachts en krijgen logistieke steun van het stadsbestuur. De feesten zijn evenmin mogelijk zonder sponsors. We ondervinden dat het werkelijk heel moeilijk is om te blijven bestaan, maar we doen ons best. Je mag niet vergeten dat de Witte Molenfeesten nog altijd gratis zijn en dat willen we liefst ook zo houden. Met frietkraam, hamburgerstand, ijsroom en kinderanimatie trachten we zowel jong als oud z'n deel van het plezier te schenken.'
Witte Molenfeesten op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 augustus. www.wittemolenfeesten.be

SL, "Duisternis in de stadskern", Het Nieuwsblad, 16.10.2010. 
Sint-Niklaas - De monumentverlichting in de stad wordt gedeeltelijk gedoofd naar aanleiding van de ‘Nacht van de duisternis'. De Witte Molen, Cipierage, stadhuis en Grote Markt blijven dit weekend onverlicht. Het stadsbestuur lanceert bovendien een oproep aan handelszaken, inwoners met tuinverlichting, en eigenaars van reclamepanelen en klemtoonverlichting om de lichten te doven en het energieverbruik te verminderen. Het strooilicht dat op gewone nachten de hemel verstoort, is niet goed voor het bioritme.

Bert Foubert, "Witte Molenfeesten pakken uit met Schlagerparade", Gazet van Antwerpen, 26.05.2011.
De medewerkers van de Witte Molenfeesten organiseren in augustus voor de eerste keer een schlagerfestival in Sint-Niklaas. "De vraag naar zo'n evenement werd steeds groter", weet secretaris Nancy De Cock.
De drie dagen durende Witte Molenfeesten rond de molen in de Gladiolenstraat zijn al jarenlang een vertrouwd evenement in de stad. Tijdens de editie van vorig jaar ging het echter behoorlijk fout. "Tijdens ons feestweekend vond er een groot evenement plaats op de Grote Markt, die op enkele honderden meters van onze terreinen ligt", zegt secretaris Nancy De Cock. "Elk jaar konden we rekenen op ongeveer tienduizend aanwezigen, maar nu werd ons bezoekersaantal gekelderd. We hielden aan heel het gebeuren een enorme financiële kater over."
Nieuw concept
De organisatoren van de Witte Molenfeesten hielden een bezinningsperiode, maar beslisten uiteindelijk om de draad opnieuw op te pikken. Dat zou dan wel gebeuren met een totaal nieuw concept. "Na de feesten 27 jaar gratis te hebben gehouden, waren we genoodzaakt om van dit principe af te stappen", verduidelijkt De Cock. "We kozen ervoor om met toegangsprijzen te werken, maar in ruil daarvoor uit te pakken met een sterk programma.
Ons oog viel op een schlagerfestival, wat uniek is voor Sint-Niklaas."
Elk jaar zet een vijftigtal medewerkers hun schouders onder het evenement. De bestuursleden zijn nog steeds op zoek naar extra helpende handen.
Op het programma staan artiesten als Willy Sommers, Laura Lynn, Jo Vally en Danny Fabri.

Sylvain Luyckx, "Drie dagen amusement in tent én rokers toegelaten. Witte Molenfeesten voor het eerst betalend", Het Nieuwsblad, 11.08.2011.
Sint-Niklaas - De Witte Molenfeesten hebben een turbulente periode achter de rug maar staan klaar om er een denderend spektakel van te maken. 'Het is de bedoeling ook in de toekomst door te gaan', zegt woordvoerster Nancy De Cock. Voor het eerst wordt
Vorig jaar zaten de Witte Molenfeesten feitelijk met een financiële kater opgescheept.
'Dat kwam vooral omdat er toen enorme concurrentie was van het gratis evenement op de Grote Markt van Sint-Niklaas', zegt De Cock. 'Ook andere festiviteiten van dat weekend hebben er onder te lijden gehad. Gelukkig hebben we de steun van de stad Sint-Niklaas gekregen om de traditie van de Witte Molenfeesten voort te zetten.
Dit jaar geen concurrentie van andere manifestaties. Alleen hebben we beslist om voor het eerst toegangsprijs te vragen om de financiële balans in evenwicht te houden.'
In het begin van het jaar kregen de Witte Molenfeesten een nieuwe opdoffer te verwerken. Eddy Wally was aangekondigd als grote attractie maar werd ernstig ziek. 'Dat vinden we nog steeds bijzonder jammer. We hadden Eddy graag op de affiche gehouden', zegt Nancy De Cock.
'We hebben toen gezocht naar een waardige vervanger en dat is Willy Sommers geworden. Qua financiële inspanning maakte dat weinig uit. Ik denk dat de rest van het programma aantrekkelijk genoeg is om veel mensen naar de pleintjes naast de Witte Molen te krijgen.'
Geen kinderdorp
De feesttent en bijhorend terras zijn goed voor 1.600 bezoekers op een oppervlakte van 2.400 vierkante meter.
De feesten behouden drie dagen lang hun vertrouwde onderdelen in de schaduw van de historische Witte Molen in de Priesteragewijk.
Laura Lynn, Jo Vally, John Larry zijn enkele namen op de affiche. Van nieuwigheden zoals een kinderdorp, is er geen sprake. 'Dat zou betekenen dat we de traditionele rommelmarkt op het basketbalplein zouden moeten afschaffen', legt De Cock uit. 'Dat wilden we niet. Jaarlijks komt er een honderdtal standhouders op af en die mensen willen we niet teleurstellen. We hebben wel een extra inspanning geleverd om de rokers tevreden te stellen. We hebben geïnformeerd bij het ministerie van Volksgezondheid of het mogelijk is roken toe te laten. Het antwoord voor de Witte Molenfeesten is positief. Roken mag in de tent, omdat een groot gedeelte ervan open is ter hoogte van het terras. Ik vertrouwde het niet helemaal en heb een officieel document gevraagd en inmiddels gekregen waarop de toelating wordt bevestigd.'
Witte Molenfeesten: vrijdag 12 tot zondag 14 augustus. wittemolenfeesten.be

Sylvain Luyckx, Matige opkomst voor Witte Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 16.08.2011.
Sint-Niklaas - De Witte Molenfeesten hebben het hele weekend geworsteld met de weergoden. In de schaduw van de historische molen was er wel wat belangstelling, maar ondanks de bekende namen zoals Sha-Na, Willy Sommers en de doorgaans erg populaire rommelmarkt, was er geen volkstoeloop.

Sylvain Luyckx, "Witte Molen één van de blikvangers. Regen spelbreker voor Open Monumentendag", Het Nieuwsblad, 11.09.2011.
Sint-Niklaas - De historische Witte Molen in de Priesteragewijk in Sint-Niklaas behoorde tot de blikvangers. Open Monumentendag werd echter niet gespaard door de weergoden. Het wisselvallige weer zorgde er voor dat niet overal rijen wachtenden stonden om monumenten te bezoeken.

Sylvain Luyckx, "Actieve Molen 2013. Onderscheiding voor De Witte Molen", Het Nieuwsblad, 18.04.2013.
Priesteragewijk Sint-Niklaas (foto)
Sint-Niklaas - Eigenaar en vrijwillige molenaars van De Witte Molen in Sint-Niklaas worden onderscheiden. Dat gebeurt in Brugge.
De uitreiking van de lauweren vindt plaats op zaterdag 27 april in het provinciehuis Boeverbos in Brugge waar het kenteken 'Actieve Molen 2013' uit de handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA) wordt ontvangen.
De Witte Molen is eigendom van de stad Sint-Niklaas. Molenaars Marc De Rudder, Alex Hosdez en Cyriel Apers zorgen voor de dagelijkse werking van het bewonderenswaardige raderwerk.
De nominatie van De Witte Molen gebeurde via het Molenforum Vlaanderen vzw en is gebaseerd op een reeks essentiële criteria.
Zo moet de molen qua uitzicht, staat en werking draaien en malen. Daarnaast telt ook de toeristische uitstraling en de organisatie van gelegenheidsactiviteiten die met de molen te maken hebben.

Sopy, "Witte Molen", Gazet van Antwerpen, 15.04.2013.
Sint-Niklaas. De eigenaar en de vrijwillige molenaars van de Witte Molen van Sint-Niklaas worden op zaterdag 27 april gelauwerd. In het Provinciehuis Boeverbos in Brugge krijgen zij het kenteken 'Actieve Molen 2013' uit de handen van Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Geert Bourgeois (N-VA). De molen is eigendom van de stad Sint-Niklaas en wordt in werking gehouden door de molenaars Marc De Rudder, Alex Hosdez en Cyriel Apers. Deze nominatie gebeurde door het Molenforum Vlaanderen vzw op basis van de volgende criteria: De molen als gebouw (uitzicht, toestand), de werking als molen (draaien en malen) en de inzet van de molenaar, de toeristische ontsluiting en de gelegenheidsactiviteiten.

SL, "Witte Molen krijgt onderscheiding van stad", Het Nieuwsblad, 28.05.2013.
Sint-Niklaas - Het stadsbestuur overhandigde de onderscheiding ‘Actieve Molen 2013’ aan de molenaars van de historische Witte Molen in Sint-Niklaas. Molenaars Marc De Rudder, Alex Hosdez en Cyriel Aper zorgen ervoor dat de molen om de twee weken in werking is en ook tijdens belangrijke evenementen zoals de provinciale molendag te bezichtigen is. cdb

Sylvain Luyckx, "Drie molenaars in de spots. Meer promotie voor Witte Molen gevraagd", Het Nieuwsblad, 27.05.2013.
Sint-Niklaas - De drie molenaars van de Witte Molen in Sint-Niklaas staan in de spots. Toch vragen ze meer promotie voor deze toeristische attractie.
De Witte Molen heeft al een hele geschiedenis achter de rug. Hij doorstond al een gevaarlijke stormwind die de streek dertig jaar geleden teisterde. Hij ging ook jaren door het leven als de 'groene molen' omdat die kleur door de witte verflaag drong.
Maar nu blijft de witte romp mooi bewaard. 'Wij zijn iedereen dankbaar, ook stad en provincie', zegt stadsmolenaar Marc De Rudder samen met collega's Alex Hosdez en Cyriel Aper.
'Maar er kan nog meer gedaan worden om de Witte Molen te promoten en meer bezoekers te lokken. De bewegwijzering vanaf de Parklaan/N70 zou al een goede zaak zijn. Ook de molen opnemen in wandel- en fietsroutes zou een prima idee zijn. Nu ontbreekt de molen in die routes.'
De drie molenaars kregen felicitaties van burgemeester Lieven Dehandschutter en schepen Annemie Charlier (beiden N-VA) en de molen zefl was een fraai plaketje naast de ingang rijker.

BFS, "Taverne De Witte Molen verkocht aan brouwer", Het Nieuwsblad, 13.07.2013.
Voor uitbater Eddy Verbert en zijn familie is de verkoop goed nieuws (foto bfs)
Sint-Niklaas- Taverne De Witte Molen is verkocht. De brasserie met biljartzaal in de Gladiolenstraat is nu de eigendom van brouwerij De Hoop uit Hamme. Het stadsbestuur had de zaak te koop gezet voor 325.000 euro. Van de brouwer uit Hamme kregen ze er zelfs 405.000 euro voor.
Voor de huidige uitbaters van de taverne is de verkoop goed nieuws. ‘Het is een win-winsituatie’, zegt Eddy Verbert, die samen met zijn familie de zaak al zeven jaar uitbaat. ‘We hadden al een voorakkoord met de brouwer, en alle activiteiten kunnen behouden blijven. Nu de verkoop rond is, kunnen we verder naar de toekomst kijken. We willen vooral onze brasserie nu naar een hoger niveau tillen.’
De nieuwe eigenaar heeft ook De Lekkerbek in Waasmunster en de drankenhandel Bierland in Hamme in zijn bezit.
De verkoop van De Witte Molen kadert binnen besparingsacties van de stad Sint-Niklaas. Een groot aantal van de 160 stadsgebouwen wordt de komende maanden en jaren verkocht. Dat moet de stadskas in totaal twee miljoen euro opleveren.
De volgende panden die op de lijst staan voor verkoop, zijn de seniorenresidentie Kriekepitte in de Voskenslaan en restaurant De Brokkelinck aan het recreatieoord De Ster. De concessie van deze laatste horecazaak loopt af in 2018. Wellicht zal de verkoop deel gaan uitmaken van de onderhandelingen tussen de stad en de provincie, die het beheer van De Ster mogelijk vanaf 2014 overneemt.

Paul Van Landeghem, "Verkoop van ongebruikte eigendommen gaat verder. Stad betaalt minder verzekeringspremies", Het Nieuwsblad, 22.08.2013.
Sint-Niklaas - Sint-Niklaas is de enige Vlaamse centrumstad die er de afgelopen jaren is in geslaagd om minder verzekeringspremies te betalen. Een opsteker van formaat voor de stadskas.
De nieuwe meerderheid van N-VA, Groen en SP.A wil een aantal stadseigendommen verkopen om geld in het laatje te brengen. Voor die gebouwen moet dus geen verzekering betaald worden, waardoor de premies in de toekomst zullen dalen.
Maar zover is het nog niet. ‘We zijn pas nu begonnen met de verkoop van een aantal gebouwen’, zegt eerste schepen Christel Geerts. ‘Het eerste dossier, dat van de taverne De Witte Molen, is onlangs door de gemeenteraad goedgekeurd, maar die akte moet nog verleden worden.’

SL, "Veel interesse voor Witte Molen", Het Nieuwsblad, 15.09.2014.
Sint-Niklaas. De historische Witte Molen in Sint-Niklaas ontving flink wat bezoekers. Molenaar Marc De Rudder demonstreerde er hoe de mechanismen van de molen werken. Hij beantwoordde ook gretig vragen van de deelnemers aan de rondleiding. De Witte molen is een beschermd monument en zet geregeld de poorten open voor het publiek.

Tim Van Landeghem, "Maaldemonstraties in Witte Molen", Het Nieuwslbad, 14.09.2014.
Sint-Niklaas. Op zondag 14 september kan u terecht in de Witte Molen. Er worden geleide bezoeken en maaldemonstraties gegeven. De Witte Molen werd gebouwd als oliemolen rond 1697, maar fungeert nu als graanmolen. De molen, een achtkantige bakstenen grondzeiler met leien dakbedekking, werd op een verhoging gebouwd en waakt zo over de omliggende woningen. In 2006 onderging de Witte Molen een grondige restauratie en maalt nu regelmatig. U kan in de Witte Molen terecht van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.

Tim Van Landeghem, "Maaldemonstraties in Witte Molen", Het Nieuwsblad, 25.01.2015.
Sint-Niklaas - Op zondag 25 januari kan u terecht in de Witte Molen. Er worden geleide bezoeken en maaldemonstraties gegeven. De Witte Molen werd gebouwd als oliemolen rond 1697, maar fungeert nu als graanmolen. De molen, een achtkantige bakstenen grondzeiler met leien dakbedekking, werd op een verhoging gebouwd en waakt zo over de omliggende woningen. In 2006 onderging de Witte Molen een grondige restauratie en maalt nu regelmatig. U kan in de Witte Molen terecht van 14 tot 18 uur. De toegang is gratis.

CNB, "Winderig aan Witte Molen", Het Nieuwsblad, 02.04.2015.
Sint-Niklaas - Het is een winderige Buitenspeeldag geworden aan sportcomplex De Witte Molen in de Azalealaan in Sint-Niklaas. De jeugd kon er genieten van verscheidene sporten en amusement, zoals een partijtje voetbal en zeepbellen blazen, dat heel wat liefhebbers lokte.

Guy Van Hoeyland, "Groen speel- en ontmoetingsruimte in de binnenstad. Opwaardering voorh ele site Witte Molen", Het Nieuwsblad, 22.09.2015.
Christel Geerts, Peter Buysrogge, Wout De Meester en Laura Van De Vyver van de jeugddienst (vlnr.) op de bestaande skateramp, met het huidige voetbalveld op de achtergrond.  Foto: gvh
Sint-Niklaas - De hele site rond de Witte Molen krijgt vanaf 2016 een grote opwaardering. Aan De Witte Molen komt een groene speel- en ontmoetingsruimte met skate- en BMX-plek. Het voetbalterrein en de atletiekpiste krijgen verlichting voor een optimale benutting.
Naast de molen bevinden zich al sinds jaar en dag een voetbalveld en een basketbalterrein, maar dat geeft de stad nu op om een transformatie van de buurt mogelijk te maken. ‘We gaan voor een totaalplan met ruimte voor een recreatieve skate- en BMX-plek en speeltoestellen’, zeggen schepen van Jeugd Wout De Meester (Groen) en schepen van Groen Christel Geerts (SP.A). ‘Daar bestaat een heel grote nood aan. Op deze locatie bevindt zich al een skateramp, maar die is enkel geschikt voor gevorderden. Nu plannen we een infrastructuur waar iedereen terecht kan om zich te amuseren, ook beginnelingen. We kiezen voor een betonnen infrastructuur, omdat die geluidsoverlast voorkomt. Het voetbalterrein mag dan verdwijnen, er blijft een pleintje waar jongelui ballen kunnen trappen. We voorzien ook nieuwe groenaanleg die de plek aantrekkelijk moet maken als ontmoetingsruimte voor de buurt. We plannen dan ook nauw overleg met de bewoners, zodat bij de aanleg rekening wordt gehouden met de wensen van de buurt.’
De plannen vormen een recreatieve aanvulling op het geplande officiële wedstrijd- en trainingsterrein voor skaters en BMX‘ers, dat aan Puyenbeke komt.
Het voetbalveld aan de molen verdwijnt, maar de stad zorgt voor een alternatief.

René Van Lierde, "Sint-Niklaas en zijn windmolens", in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXIII, 1970, afl. 2, p. 255-282 (uitgave van zijn handschrift uit 1934, gebeuren vanaf 1885)
DE WITTE MOLEN
Links, ten einde "De Molendreef" stond en staat nog de "Witte Molen", de eenige overblijvende van al de windmolens van St. Nikolaas.
De "Witte Molen" heeft ten allen tijde aanzien geweest als een der schoonste maalderszaken van gansch den omtrek. De molen is schoon en sterk gebouwd, eene ruime schoone woning, en als bijzonderheid, de groote inrijpoort, waarin men bij slecht weder volkomen gevrijwaard is; daar bij nette hoving. Rond 1885 hoorde die molen toe aan de heer Frédéric Heyndrickx-Martens, in de wandeling "de lange Freer". Het was een zeer groot mensch, zeker de langste der stad, van iedereen geacht en bemind om zijn vriendelijk karakter. Hij was ook een groot bewonderaar der windmolens. Veel op gang zijnde voor zijn zaken had hij een vriendelijjk woord voor iedereen, en in zijn samenspraken noemde hij eenieder "mijn manneken" al hadde hij zo groot geweest als O.L.V. toren, een bewijs dat hij goed wist dat hij de grootste man was van St. Nikolaas.
De "Witte Molen" had, zoals overigens al de molens der stad, ook een schoon lang gevlucht, doch niet zo breed als de Grote Molen; van binnen was hij goed ingericht, hij bezat drie paar steenen, 2 paar van 1 m. 50, een paar van 1 m 30. Hij bezat ook een schoone builderij, die echter niet in den molen werkte, maar wel boven de groote inrijpoort, maar door de molen gedreven, met een goede inrichting. Men maakte er veel boekweitbloem, die toen in die streek veel gebruikt werd.
De "Witte Molen" lag tamelijk wel te winde, maar niet in vergelijking met de Groote Molen: van het Zuid-Oost tot het Westen had hij schoone windstreek, maar West en Noord-West was hij zeer belemmerd. Ten Noorden en Oosten had hij nogal veel geboomte voor zich, wat het 's winters evenwel weinig kwaad deed.
Rond dit tijdstip had de Witte Molen toch nog al goed klënteel, dat echter reeds tot verval kwam, en zoozeer verviel dat men verplicht was de schoone witte steenen door te slagen, ten einde de molen werk te geven, om de eiken schors te malen voor de huidenvetterij der firma Naudts, destijds bestaande in de Ankerstraat.
Korten tijd nadien overleed de hezr Fr. Heyndrickx. De molen die, om zo te zeggen, niets meer te doen had, werd te koop gesteld, en aangekocht door den heer August Van Geertsom-Christiaens, vader van den tegenwoordigen eigenaar. Die heer Van Geertsom was mij een goed vriend, en ten tijde dat het er nog herberg was, hebben wij samen dikwijls gezellig een glaasje geledigd.
Men den nieuwen eigenaar kwam ook stilaan een nieuwe kaladizie terug en de molen geraakte weldra stil aan in vollen gang. Eene zaak is zeker, dat iedereen gedurende verscheidene jaren in 't gedacht was, dat de "Witte Molen" van het tooneel zou verdwenen heben, en nu ziet men hem gansch alleen zijne wieken zegeviernd door de lucht klieven.
Ziehier hoe een dubbeltje rollen kan...

PKM, "Sint-Niklaas; Vandalisme in Witte Molen", Het Laatste Nieuws, 29.02.2016.
In de Gladiolenstraat in Sint-Niklaars werd zaterdag een raam ingegooid van taverne De Witte Molen. Een onbekende keilde een baksteen door de ruit. Er is een buurtonderzoek geopend en de politie heeft een minderjarige op het oog.

Guy Van Vliet, "Straat in twee geknipt voor veiligere nieuwe buurt", Het Nieuwsblad, 19.11.2016.
Het skatepark aan De Witte Molen ligt er al, nu het buurtpark nog. Foto: gvh
Sint-Niklaas -De buurt van de Witte Molen krijgt niet alleen een groen en speels buurtpark, een knip in Azalealaan voor autoverkeer moet de omgeving ook nog eens verkeersveiliger maken. De bewoners bepalen opnieuw zelf mee hoe het park er zal uitzien.
Met de feestelijke opening van het skatepark gisteravond is de eerste fase van de aanleg van een gloednieuw wijkpark aan de Witte Molen afgerond. Skaters en BMX’ers mochten zelf mee het skatepark uittekenen. Gevolg is dat het park al voor de opening gisteravond heel populair bleek bij de jongelui. Ook de andere buurtbewoners kwamen gisteravond een kijkje nemen, want ze konden er kennismaken met het voorontwerp voor het volledige buurtpark. Eerder dit jaar mocht de buurt al suggesties doen en aan de hand daarvan werd een voorontwerp opgemaakt, dat rekening hield met de opmerkingen. Het ontwerp hertekent het gebied, met als opvallendste ingreep een verkeersknip in de Azalealaan.

Literatuur

L. Denewet, "Akkoord voor de bouw van de Witte Molen te Sint-Niklaas (1696)", in: Molenecho's, XXVIII, 2000, nr. 4, p. 213-215;
Lieven Denewet, "Vijf Oost-Vlaamse moleninhuldigingen in 2006", Molenecho's, XXXIV, 2006, 4, p. 236-245;
F.D.M. Weemaes, "De Witte Molen te Sint-Niklaas", in: Molenecho's, X, 1982, p. 192-193 en XI, 1983, p. 23-25;
S. Vroman, "Pas gerestaureerde "Witte Molen" van Sint-Niklaas reeds vernield", in: Molenecho's, XII, 1984, p. 129-132, 136-137;
A. Buvé, "De Witte Molen te Sint-Niklaas", in: Oost-Vlanderen, VIII, 1959, p. 78-79;
M. Dewulf, "Molenzorg in het Land van Waas", in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXIII, 1970, afl. 1-2, p. 53-68;
W. Smet, "De windmolens in het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1974;
W. Smet, "Kijk op het Waasland", Nieuwkerken-Waas, 1977, p. 17-66.;
R. Van Lierde, "Sint-Niklaas en zijn windmolens", in: Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas, LXXIII, 1970, afl. 2, p. 255-282;
J. Van Vlierberghe, "De Witte Molen te Sint-Niklaas", in: Touring Club van België, 4 februari 1937;
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Derde aflevering. De arrondissementen Oudenaarde en Sint-Niklaas", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XVI, 1962, 2 (Gent, 1963);
Els De Kinderen, "Nabeschouwing Oostvlaamse Molendag [Rupelmonde, Sint-Niklaas, Evergem-Wippelgem, Westermolen, Ertvelde], in: Levende Molens, jg. 8 (1986), nr. 10, p. 73-74, ill.;
G. Kockelberg, "De 'Witte Molen' te Sint-Niklaas, in: Ons Molenheem, jg. 5 (1985), nr. 3, 4-6, ill.;
Els De Kinderen, "De Witte Molen te Sint-Niklaas: verzekerd tegen stormschade", in: Levende Molens, jg. 6 (1984), nr. 2, p. 14, ill.;
Paul Bauters, "Orkaan raast over windmolens [De Vinkemolen te Oosterzele - De Witte Molen te Sint Niklaas]", in: Levende Molens, jg.5 (1983), nr. 12, p. 294 en 307, ill.;
G.K. Kockelberg, "De molens van Sint-Niklaas", in: Ons Molenheem, jg.30, 2005, nr. 3, juli-september, p.56-57, ill.;
H. De Vuyst, "Hout werkt", in: M&L, Monumenten, Landschappen & archeologie, tweemaandelijks tijdschrift van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Brussel jg. 24, nr. 4, p. 8-21, ill.;
Werkgroep Oost-Vlaanderen, "Twee Oost-Vlaamse bovenenkruiers worden plechtig ingedraaid, Molen Ter Zeven Wegen van Denderwindeke - Witte Molen van Sint-Niklaas, in: "Levende Molens", jg. 28, nr. 3, maart 2006, p. 30 - 31, ill.;
(J.S. Bakker), "Witte Molen van Sint-Niklaas niet langer verdekkerd", in: Molenwereld, nr. 92, april 2006, p. 145;
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 7. Gemeenten S-T", Opwijk, 2007.
Mola, "Aantal asomwentelingen van Oost-Vlaamse molens in 2010", in: /West-/Vlaams Molenblad, XXVII, 2011, 1, p. 51.

Persberichten
"De Witte Molen" te Sint-Niklaas, in: Ons Volk, 04.10.1936 (zie bijlage)
Ons Volk, 10.10.1936 (zie onderste foto)
Yves Vrebos, "Witte Molen fleurt weer op. Beschermd monument draai- en maalvaardig na restauratiebeurt", in: Gazet van Antwerpen, ed. Waas & Dender, 26.04.2006, p. 20;
Wim Dehandschutter, “Witte Molen maalt weer. Zware storm legde eeuwenoude constructie 22 jaar stil”, Het Nieuwsblad, 26.04.2006;
"De Witte Molen maalt weer na twintig jaar", in: De Standaard, regio Oost-Vlaanderen, 26.04.2006.
Yves Vrebos, "Toppers voor de zomer", in: Gazet van Antwerpen, 02.05.2008.
SL, "Molenromp", in: Het Nieuwsblad, 28.06.2008.
Sylvain Luyckx, "'De artiesten maken de organisatie duur'. Organisatie Witte Molenfeesten moet de eindjes aan elkaar knopen", Het Nieuwsblad, 06.08.2009.
SL, "Duisternis in de stadskern", Het Nieuwsblad, 16.10.2010.
Bert Foubert, "Witte Molenfeesten pakken uit met Schlagerparade", Gazet van Antwerpen, 26.05.2011.
Sylvain Luyckx, "Drie dagen amusement in tent én rokers toegelaten. Witte Molenfeesten voor het eerst betalend", Het Nieuwsblad, 11.08.2011.
Sylvain Luyckx, Matige opkomst voor Witte Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 16.08.2011.
Sylvain Luyckx, "Witte Molen één van de blikvangers. Regen spelbreker voor Open Monumentendag", Het Nieuwsblad, 11.09.2011.
Sylvain Luyckx, "Aciteve Molen 2013. Onderscheidingt voor De Witte Mlen", Het Nieuwsblad, 18.04.2013.
Sopy, "Witte Molen", Gazet van Antwerpen, 15.04.2013.
SL, "Witte Molen krijgt onderscheiding van stad", Het Nieuwsblad, 28.05.2013.
Sylvain Luyckx, "Drie molenaars in de spots. Meer promotie voor Witte Molen gevraagd", Het Nieuwsblad, 27.05.2013.
BFS, "Taverne De Witte Molen verkocht aan brouwer", Het Nieuwsblad, 13.07.2013.
Paul Van Landeghem, "Verkoop van ongebruikte eigendommen gaat verder. Stad betaalt minder verzekeringspremies", Het Nieuwsblad, 22.08.2013.
SL, "Veel interesse voor Witte Molen", Het Nieuwsblad, 15.09.2014.
Tim Van Landeghem, "Maaldemonstraties in Witte Molen", Het Nieuwsblad, 14.09.2014.
Tim Van Landeghem, "Maaldemonstraties in Witte Molen", Het Nieuwsblad, 25.01.2015.
CNB, "Winderig aan Witte Molen", Het Nieuwsblad, 02.04.2015.
Guy Van Hoeyland, "Groen speel- en ontmoetingsruimte in de binnenstad. Opwaardering voorh ele site Witte Molen", Het Nieuwsblad, 22.09.2015.
PKM, "Sint-Niklaas; Vandalisme in Witte Molen", Het Laatste Nieuws, 29.02.2016.
Guy Van Vliet, "Straat in twee geknipt voor veiligere nieuwe buurt", Het Nieuwsblad, 19.11.2016.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 26 november 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens