Molenzorg
Overboelare (Geraardsbergen), Oost-Vlaande...
Naam

Molen van de Plankkouter

Ligging Groteweg 422
9500 Overboelare (Geraardsbergen)

noordwestzijde
hoek met Plankkoutersstraat
kadasterperceel A231


toon op kaart
Geo positie 50.756065, 3.844282
Eigenaar Privaat
Gebouwd 1788
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Boven elkaar geplaatste vensters
Gevlucht/Rad Verwijderd
Inrichting Uitgebrand in 1945
Toestand Molenromp zonder binnenwerk, gerenoveerd in 2014
Bescherming ---,
Niet beschermd
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk
<p>Molen van de Plankkouter</p>

Foto: Maarten Osstyn Adegem, 12.08.2014  

Beschrijving / geschiedenis

De Molen van de Plankkouter, genoemd naar zijn ligging, is een stenen korenwindmolen, type beltmolen, aan de noordwestzijde van de Groteweg (nr. 422), op de hoek met de Plankkouterstraat.

Hij werd in 1788 gebouwd. Ondanks het hevig verzet van de Sint-Adriaansabdij van Geraardsbergen, bekwam Pieter Antoon van Wijnendale daartoe in 1788 het octrooi.

Eigenaars:
- 1788, oprichting: Van Wijnendaele Pieter Antoon
- tussen 1819 en voor 1834, eigenaar: De Neve Cornelis, molenaar te Overboelare
- 09.09.1863, verkoop: De Neve Leopoldus, molenaar te Overboelare
- 15.03.1884, erfenis: (voor vruchtgebruik) De Neve-De Backer Leopoldus, de weduwe, landbouwer te Overboelare en (voor naakte eigendom) a) Van Wijmeersch Leon, landbouwer te Overboelare en b) Van Wijmeersch Jozef, landbouwer te Oeverboelare (ovelrijden van Leopoldus De Neve)
- 26.04.1894, deling: Van Wijmeersch-Durant Leo, koopman te Overboelare (overlijden van de weduwe De Backer van Leopold De Neve)
- 15.10.1929, erfenis: a) Van Wijmeersch Leo, koopman te Overboelare en b) Van Damme-Van Wijmeersch René Edmond, landbouwer te Overboelare (overlijden van vrouw Durant)
- 13.09.1932? erfenis: Van Damme-Van Wijmeersch René Edmond, landbouwer te Overboelare (ovelrijden van Leo Van Damme)
- 11.12.1960, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van René Van Damme)
- 24.11.1973, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Van Wijmeersch van René Van Damme)
- 26.03.1976, verkoop: Van Hullebus-Montbailliu André Omer Joseph, landbouwer te Zarlardinge (notaris Rens)
- 25.06.1986, verkoop: De Cock Didier Willy, marktkramer te Geraardsbergen (notaris Rens)
- 31.11.1993, verkoop: a) Leroy Serge, zandstraler te Parike en b) Wuilcot Sabine, gepensioneerde te Geraardsbergen (notaris De Man)

De molen werd in 1926 gedemonteerd. In 1945 brandde het binnenwerk uit. Thans resteert nog een molenkuip zonder binnenwerk, die gedeeltelijk met klimop is begroeid. De romp werd in 2014 gerenoveerd.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

<p>Molen van de Plankkouter</p>

Foto: Marnix Demoor, 18.05.2010

<p>Molen van de Plankkouter</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem

<p>Molen van de Plankkouter</p>

Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen van de Plankkouter</p>

Prentkaart, afgestempeld op 15.02.1905. Verzameling Ons Molenheem

<p>Molen van de Plankkouter</p>

Detail van dee prentkaart

Literatuur

E. Soens, "De Abdij van Sint-Adriaan te Geeraardsbergen. Haar Pachthoven en Molens", in: Annalen van den Oudheidkundigen Kring van de Stad en het voormalig Land van Aelst, X, 1914.
Paul Huys, "Molens in en rond Geraardsbergen in 1786. Naar aanleiding van een betwiste oprichting van een windmolen te Overboelare", Molenecho's, jg. 26, 1998, nr. 1, p. 26-30.
F. De Potter & J. Broeckaert, "Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-Vlaanderen", reeks 5, deel 4, "Over-Boelare", Gent, 1900.
V. Campen, "La Baronnie de Boulaere", Geraardsbergen, 1930.
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
P. Huys, “Molens in en rond Geraardsbergen in 1786”, in: Molenecho’s, jrg. XXVI, 1988, 1, p. 26-30.
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Eerste aflevering. De arrondissementen Aalst en Dendermonde", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XIV, 1960, 3 (Gent, 1962).
H. Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 6. Gemeenten O-R", Opwijk, 2006.
M. Van Trimpont, "Het Land en de Baronie Boelare", Geraardsbergen, 2001.


Laatst bijgewerkt: maandag 22 mei 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens