Molenzorg
Boechout, Antwerpen
Naam

Stenen Molen
Steenen Molen

Ligging Konijnenbergstraat 2
2530 Boechout

noordwesten
kruispunt Groene Stap
kadasterperceel D218
51° 9' 23.86" N
  4° 29' 27.97" E


toon op kaart
Geo positie 51.156895, 4.491139
Eigenaar De Molen van Boechout nv (Lodewijk Van den Brande, Boechout, gedel. bestuurder)
Gebouwd 1782
Type Stenen stellingmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Zeer brede onderzijde, 22 m hoog, stellinghoogte: 7,5 m.
Gevlucht/Rad Geklinknageld, 24 meter
Inrichting 2 steenkoppels (blauwe en Franse stenen)
Toestand Maalvaardig hersteld
Bescherming M: monument,
13 oktober 1943
Molenaar Ploeg van vrijwillige molenaars o.l.v. Ludo Van de Velde, Boechout (tel: 03 455 88 32 - email: ludovdvelde@telenet.be) met ook: Hugo Waegemans, Patrick Rogiers, Eddy Gobert, Fran├žois Pittoors, Bart Aertgeerts (Lier), Mark Broddin
Openingstijden Alle zondagen van 13 tot 17 uur of op verzoek (tel. 03.455.88.32, L. Van de Velde, e-mail: ludovdvelde@telenet.be).
Internet bron

Stenen Molen
Steenen Molen

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Foto: Rob Pols, Vlaardingen, 08.05.2008  

Beschrijving / geschiedenis

De Stenen Molen is een stenen korenwindmolen, vroeger ook oliemolen, type stellingmolen, in het noordwestenn van de Konijnenbergstraat (nr. 2), op de hoek met Groene Stap, te Boechout.

De molen werd gebouwd in 1782 als een stenen graan- en oliewindmolen. Bouwheer was Jan Frans Dielens, advocaat bij de Soevereine Raad van Brabant. Tegen zijn bouwaanvraag kwam veel verzet van Frans Palms, molenaar van de houten Berderenmolen aan de Oude Steenweg. Toch slaagde Dielens in zijn opzet. Hij verkreeg op 16 mei 1782 het begeerde octrooi van de Oostenrijkse keizer Jozef II. Vooreerst was er zijn hoge functie, als advocaat bij de Souvereine Raad van Brabant.Een doorslaggevend element was het feit dat dit een privé molen was en dus belasting verschuldigd aan de staat, in tegenstelling tot de Berderenmolen die afhankelijk was van de St. Baafsabdij in Gent. Frans Dielens en zijn opvolgers moesten jaarlijks 6 veertelen tarwe te betalen, "zoolang de molen zal existeren".

Enkele jaren eerder lukte het Guillaume Vanhoomissen, inwoner van Puurs, niet om in Boechout een graan- en oliiewindmolen op te richten. Zijn verzoekschrift aan de Financiële Raad in Brussel werd op 26 januari 1774 overgemaakt aan de Rekenkamer, maar er volgde geen octrooi.

In 1787 werd Anna Struyf, na het overlijden van haar man Jan Frans Dielens, eigenares van het molencomplex. In hetzelfde jaar hertrouwde ze met Jan Peeters, die alzo de nieuwe eigenaar werd. In 1793 hertrouwde Jan Peeters met Anna Engels. Ze stelden te koop: "eenen steenen koren en smoutwindmolen, leysemeelbraeck, smoutbakken, gestaen en gelegen tot Boechout over het Huys ten Halven". De molen werd blijkbaar niet verkocht want in 1804 hertrouwde Anna Engels, weduwe van molenaar Jan Peeters, met Jan Baptist De Herdt.

De molen deed goede zaken. In 1810 waren er één olieslager en 5 maaldersgasten te werk gesteld. De molen kwam in 1817, door vererving in het bezit van Jan Corluy en Elisa Palms (dochter van molenaar Palms van de Berderenmolen) waardoor beide molens in Boechout van één familie waren. De broer van Jan, Petrus-Josephus Corluy-Van Bouwel, was brouwer van de Kroon in Boechout en was er burgemeester van 1818 tot aan zijn dood in 1822.

De molen werd in 1817 andermaal te koop aangeboden: "een schoon en sedert weinig jaren nieuwgebouwden steenen graanwindmolen, hebbende twee graanmolens, smoutmolen en toebehoorten, smoutkelders, enz." Jan Corluy kocht de molen.

De molen staat aangeduid in de Atlas der Buurtwegen (ca. 1842), op de topografische kaart van Ph. Vandermaelen (ca. 1850) met de benmaing "Steen Molen" en op de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1855) met een teken vann een stenen windmolen.

Kadastrale beschrijvingen:
- 1813: "il existe dans la commune de Boehcout deux moulins à vent, l'un bâti en pierre, et l'autre construit en bois; celui-ci néanmoins, appartenant au sieur Palms, meunier à Boechout, étant situé plus avantageusement (sur la chaussée d'Anvers à Lierre) et travaillant continuellement sera évalué brut 675 fr. et net 450 fr. Celui d Dehert Jean-Baptiste, situé dans les terres et souvent privé de travail, sera évalué brut à 475 fr. et net à 350 fr."
- 1830: "deze moeln is in steen gebouwd, hij heeft twee paar steenen om te malen, eenen breekmolen en pers en is gunstig gelegen tegen de dorpskom. Hij wordt door de eigenaar gebezigd"

Eigenaars:
- 1782, opbouw: Dielens Jan Frans, advocaat bij de Souvereine Raad van Brabant
- 1787, erfenis: Struyf Anna (overljiden van haar man Dielens Jan Frans)
- 1787, huwelijk: Peeters Jan, gehuwd met Struyf Anna
- 1793, huwelijk: Peeters Jan, gehuwd met Engels Anna (na overlijden van Anna Strruyf)
- 1804, huwelijk: De Herdt Jan Baptist, gehuwd met Engels Anna (na overlijden van Jan Peeters)
- 1817, erfenis: Corluy Joannes en Elisa Palms Elise (dochter van molenaar Palms van de Berderenmolen) waardoor beide molens in Boechout van één familie waren (overlijden van Jan Frans Dielens)
- voor 1834, eigenaar: Corluy-Servaes Joannes, molenaar te Boechout
- 08.10.1873, erfenis: de kinderen (overlijden van Joannes Corluy)
- 23.04.1880, deling: a) Corluy Egide Ferdinand, molenaar te Boechout, b) Corluy Joanna Isabella Roalia, landbouwster te Boechout en c) Corluy Joanna Maria, landbouwster te Boechout (notaris Geerts)
- 27.11.1894, deling: a) Corluy Joanna Isabella Roalia, landbouwster te Boechout en b) Corluy Joanna Maria, landbouwster te Boechout (notaris Van Calsteren)
- 05.04.1906, erfenis: Corluy Joanna Maria, zonder beroep te Boechout (overljiden van Joanna Isabella Corluy)
- 15.10.1910, verkoop: Voets-Van Immerseel Petrus, molenaar te Pulderbos (notaris Brees)
- 23.04.1923, erfenis: de weduwe en de  kinderen (overlijden van Petrus Voets)
- 29.07.1924, verkoop: Voets-Van Mechelen Franciscus, molenaar te Boechout (notaris Van de Ven)
- later, erfenis: en de kinderen (overlijden van vrouw Van Mechelen)
- 04.10.1963, erfenis: de kinderen (overlijden van Franciscus Voets)
- 1998, verkoop: Van den Brande, Geel (De Molen van Boechout nv)

In 1834 was de molen eigendom van molenaar Jan Corluy-Servaes. Hij overleed in 1873 en zijn kinderen erfden de molen. Hiervan werd Ferdinand Corluy de molenaar tot zjin overlijden in 1894. Zijn neef Corneel de Vos volgde hem op als molenaar. Na verdere erfenissen en delingen binnen de familie Corluy. kocht Pieter Voets-Van Immerseel, molenaar te Pulderbos, in 1910 de molen aan en kwam hem ook uitbaten.
De erfgenamen Voets verkochten de molen in 1998 aan de familie Van den Brande (zie hierover verder meer). 

Een dodelijk ongeval deed zich voor op maandag 22 oktober 1894. Gommaar De Bruyn uit de Vervlietstraat te Lier was knecht bij molenaar Corluy op de Stenen Molen te Boechout. Hij was bezig aan het opzeilen van de molen, toen hij plots het evenwicht verloor en viel en door een van de draaiende molenwieken werd getroffen. Hij werd erg gewond naar zijn woning gebracht. Daar is hij de volgende dag overleden. Hij liet zijn vrouw en vele kinderen achter in groot verdriet.

De oliemolen werd op het einde van de 19de eeuw uitgebroken.

De molen leed in 1914 door de oorlog enige schade. In 1915 werd een benzinemotor aan het bedrijf toegevoegd.

Nog tot 1942 maalde Frans Voets nog met de wind. De molen werd op 13 oktober 1943 beschermd als monument. De bescherming van de omgeving, als dorpsgezicht, volgde pas op 18 november 1991.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog, in 1944, werd het gebouw geraakt door een V1 (vliegende bom). De schade was enorm. In 1945 werd hier een mechanische maalderij geïnstalleerd aangedreven door een 4-cilinder Listermotor, gekocht van het Engels leger. Tot 1975 maalden de kinderen Voets nog met deze motor die nog bewaard gebleven is en weer werkingsklaar zal gemaakt worden.

De familie Voets besloot in 1962 de vervallen molen te herstellen; dit gebeurde in 1964-1965 door de molenbouwers Caers uit Retie. De gemeenteraad van Boechout besloot in 1974 dat ze de molen zou willen aankopen. Er kon echter geen overeenkomst bereikt worden met de eigenaars. De molen verviel steeds verder. Op 8 maart 1981 knakte tijdens een storm een wiek af die bleef hangen en door de brandweer moest verwijderd worden.

Gelukkig daagde in 1998 de familie Van den Brande uit Geel (De Molen van Boechout nv) op. Zij lieten de molen zeer grondig herstellen: de romp kreeg een geheel nieuwe buitenmantel en de firma Dockx (met molenmaker Caers) zorgde voor de molentechnische uitrusting. In augustus 2004 werd de molen plechtig ingehuldigd en is hij wederom regelmatig in werking door enkele gediplomeerde vrijwillige molenaars. In het nieuwe bijgebouw werd een sfeervolle drank- en eetgelegenheid 'Restaurant Den Conijnsber) ingericht, maar die sloot in februari 2011 zijn deuren.

De molen draait nu zeer regelmatig en lokt vele bezoekers. Er is een actieve ploeg van vrijwillige molenaars onder leiding van Ludo Van de Velde, Boechout (tel: 03 455 88 32 - email: ludovdvelde@telenet.be) met ook Hugo Waegemans, Patrick Rogiers, Eddy Gobert, François Pittoors, Bart Aertgeerts (Lier) en Mark Broddin.

Begin september 2011 kreeg de molen een grondige behandeling tegen de houtinsecten, waarbij hij vol gas werd gespoten. Rond de molen werd een veiligheidsperimeter ingesteld waarbij de zone voor drie dagen werd afgesloten.

In 2014 kreeg de romp een niuewe kalkbeurt. Er werd gebruik gemaakt van een geschikte mengverhouding van de caseïne in het kalkmengsel. De vroegere vochtige romp werd waterdicht gemaakt  en kreeg een nieuwe schilderbeurt . Er werd een dakgoot aangebracht om het regenwater deels te kunnen afwenden.

Lieven DENEWET & Herman HOLEMANS

Bouwkundige en technische beschrijving

De romp heeft een typische vorm: zeer breed onderaan (diameter 17 m) en relatief smal van boven. De totale hoogte van de molen is 22 m. Aan de basis zijn de muren 1,5 meter dik, bovenaan nog slechts 0,4 meter. De molen was vroeger een zetelkruier. Tijdens de laatste restauratie werden de overgebleven vaste zetelbalken weggenomen. Oorspronkelijk bestond de lange spruit uit twee stukken die centraal in de kap lagen. Bij de laatste restauratie werden ze vervangen door één balk die nu tussen het vangwiel en het wiekenkruis ligt. Het wiekenkruis heeft een diameter van 24 meter en bestaat uit geklinknagelde roeden. Voor de laatste restauratie was er een Pot- en een Verhaegheroede. Door het jarenlang gebruik van een drooginstallatie die zijn vocht in de molen afgaf, werden de stenen van de romp aan de binnenkant sterk aangetast. Van de vroegere olieslagmolen blijft enkel de oliekelder over. Alle toestellen die op de begane grond stonden werden verwijderd. De mechanische maalderij naast de molen werd omgebouwd tot een taverne.

- de binnendoorsnede van het gelijkvloers van de molen meet 12 m 
- de muren onderaan zijn 1,40 m breed en bovenaan nog 40 cm 
- de totale hoogte van de molen is 23 m 
- de wieken zijn elk 12,8 m lang en de doorsnede van het gevlucht is 25,9 m 
- de top van de wiek rijkt tot 35 m hoog

Inrichting per verdieping, door Ludo VAN DE VELDE

Gelijkvloers. Vroegere olieslagerij
Bij de oprichting in 1782 stond hier een installatie om olie uit (kool)zaad te persen. Deze werd verwijderd op het einde van de 19° eeuw, enkel de oliekelder is gebleven. In 1945 werd hier een mechanische maalderij geïnstalleerd aangedreven door een 4 cilinder Lister motor.
Deze motor is bewaard en wordt gerestaureerd om later te gebruiken als aandrijving voor een olieslagerij in een bijgebouw naast de molen. De stenen voor de kollergang liggen reeds ter plaatse en werden gerecupereerd uit de verdwenen oliemolen van Meerhout. De olieslagerij en mechanische maalderij werden niet mee gerestaureerd.

Eerste verdieping. Stapelzolder - Gaanderij
Deze zolder werd hoofdzakelijk gebruikt als opslagplaats.
Later, eind jaren 50, werd hier een graandroger geplaatst.
Nu wordt deze ruimte gebruikt om allerlei molenaarsvoorwerpen uit vervlogen tijden tentoon te stellen.
Er staat ook een buil om het meel te zeven.
De gaanderij of stelling bevindt zich ter hoogte van de 2de verdieping op een hoogte van 7 meter en wordt gebruikt om de molen in de wind te zetten, te remmen en de wieken op te zeilen. De beplanking bestaat uit eiken balken die behandeld werden tegen vocht. De schoren en liggers zijn uit belinga en staan op een speciaal ontworpen arduinen blokje om waterinsijpeling in de romp te vermijden.
De kruihaspel is nog origineel. De oude kruiketting liep vermoedelijk volledig rond maar een effectief bewijs hiervan en hoe is niet gevonden gezien de gaanderij volledig verdwenen was. Het gevlucht heeft een geklinknagelde roede met een lengte van 13,80m en is oud -Vlaams opgehekt met een breedte van 85cm en een voorzoom van 50cm.

Tweede verdieping. Meelzolder.
Hier wordt het meel opgevangen in zakken en controleert de molenaar het doen en laten van de molen, oa: regelen van de kwaliteit en kwantiteit van het meel, bediening van de vang ... .
De westelijke meelgoot was nog aanwezig en werd tijdens de restauratie volledig gekopieerd omdat ze in te slechte staat was.
De pasbalk, kruisbalk en ezel werden behouden, samen met de taatspot en het peerijzer.
De noordelijke meelgoot was verdwenen en is een kopie van de westelijke meelgoot. Op alle zolders werden de Moerbalken behouden en voorzien van nieuwe kopstukken en sloffen, ook de dochterbalken werden behouden, de kinderbalken gedeeltelijk.
De 4 deuren die toegang verlenen naar de gaanderij staan op de 4 windstreken.

Derde verdieping. Steenzolder.
Op deze zolder liggen de molenstenen. Vroeger 3 koppels, nu nog 2. Het westelijk koppel (of achterste koppel), een koppel Duitse basaltsteen met zwaaipandscherpsel, was nog aanwezig op de molen. De stenen werden gescherpt en voorzien van een nieuwe steenkuip en rondsel.
De oorspronkelijke ijzerbalk werd behouden maar is reeds versterkt moeten worden. Het noordelijk koppel (of voorste koppel), een koppel Franse zoetwaterkwarts met rechtpandscherpsel, werd gerecupereerd uit de mechanische maalderij en voorzien van een nieuw rechtsdraaiend scherpsel en volledig nieuw geïnstalleerd.
De nog aanwezige ijzerbalk werd vervangen door een nieuwe. Ook de bestaande galg was in te slecht staat en werd vernieuwd.
De stenen worden aangedreven via de koningsspil door het kroon- of sterrewiel. Het kroonwiel werd volledig vervangen, het oude werd geconserveerd vanwege de waardevolle historische inscripties.

Vierde verdieping. Luizolder
Op de luizolder bevindt zich het mechanisme om de zakken naar boven te trekken. Dit kan zowel manueel als met de wind gebeuren. Dit is een sleep luiwerk.
Er stond een elektrisch luiwerk in de molen maar dit werd niet mee gerestaureerd. Vermoedelijk stond er aan de westzijde een tweede luiwerk, maar daar werd niets meer van terug gevonden tijdens de restauratie.

Vijfde verdieping. Kapzolder - de kap.
Deze zolder bevindt zich juist onder de kap en wordt enkel gebruikt tijdens het onderhoud van de molen.
Hier bevindt zich de Bonkelaar die de koningsspil aandrijft.
Deze Bonkelaar werd gerestaureerd in 1962 en is terug in gebruik.
De koningsspil is nog origineel en werd na grondige inspectie terug in gebruik genomen, de pen werd in epoxyhars ingegoten voor een betere houvast.
De kap is volledig vernieuwd, en een kopie van hetgeen er vroeger opstond. De daklijsten zijn op vraag van de molenmaker en Le/Mo verzwaard 7cm in het vierkant. De lange spruit werd verplaatst tot voor het vangwiel en rust nu op een uitstekende daklijst uit één stuk, deze stond oorspronkelijk achter het vangwiel op twee apart uitstekende daklijsten. De kap staat op een Engels kruiwerk zodat deze 360° kan draaien. Dit gebeurt met een kettinghaspel op de gaanderij. Het kruiwerk werd integraal opnieuw gebruikt. Het vangwiel zet de verticale draaibeweging van de wieken via de bonkelaar over op de koningsspil.
Het vangwiel is een armwiel (in olm) met spaken doorheen de molenas, waarvan de 4 halvemaanstukken of loeten werden behouden. Er zijn 48 kammen in essenhout die in 23 spillen draaien van haagbeuk.
Rond het vangwiel is een houten beleg voorzien in wilg, ook de vang werd bekleed met wilg, en is van het type blokvang en dient om de molen te remmen. Deze wordt via een touw bediend van op de gaanderij.
De molenas werd volledig vervangen wegens te slechte staat van de oude.

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Zicht op malende molen vanop de fiets. Foto Ghislain Tersago

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Foto: Rob Pols, Vlaardingen, 08.05.2008

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Tijdens de restauratie. Foto Lieven Denewet, 09.04.2003

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Voor de restauratie. Foto: Peter Bolkmans, 1998

<p>Stenen Molen<br />Steenen Molen</p>

Prentkaart edit. G. Hermans, Antwerpen, ca. 1900. Verzameling Ons Molenheem

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
2003: 14.590

Overlijdensbericht van Frans Voets in De Belgische Molenaar van 22.10.1963.
+ Frans VOETS
Op 4 oktober 1963 is te Boechout (LIer) in zijnn 82ste levensjaar overleden
DE HEER FRANS VOETS
weduwnaar van Mevrouw Maria Melania Van Mechelen,
Maalder te Boechout,
Bestuurslid van de Maaldersbond der provincie Antwerpen,
Ondervoorzitter der Koninklijke Harmonie van Boechout,
Bestuurslid van de Land- en TUinbouwmaatschappij Dodoens,
Vereerd met het bijzonder Landbouwereteken 2de klas,
Erebewijs van de Nationale Federatie der Katholieke Muziekmaatschappijen van België.

Het Laatste Nieuws, 29.10.1894 (Ed.1), p. 3 (medegedeeld door A. Smeyers, Alsemberg)
Lier - Een onzer stadsgenooten, M. Gom. De Bruyn, wonende Vervlietstraat, knecht van den molenaar Corluy, te Bouchout, was maandag bezig aan het opzeilen van den molen, waarbij hij eensklaps het evenwicht verloor en viel. Door de molenwieken getroffen is de man erg gekwetst naar zijne woning gebracht, waar hij den volgenden dag overleden is. De ongelukkige laat eene weduwe met verscheidene kinderen achter.

Molenfeesten
Voor de tweede maal Molenfeesten in Boechout. Volksfeest voor groot en klein.
De Molenfeesten op 22 augustus 2004 bewezen het; de Boechoutse ‘Steenen Molen’ is een monument waar alle Boechoutenaars trots op zijn. Daarom nodigt Boechouts Molenmuseum vzw dit jaar opnieuw de inwoners van Boechout, Hove, Vremde, Mortsel en omstreken uit op de Molenfeesten.
Op zondag 21 augustus 2005 van 10 tot 22 uur vinden voor de tweede maal de Boechoutse Molenfeesten plaats. Na een meer dan succesvolle eerste editie vorig jaar, hopen de organisatoren op een minstens even geslaagde tweede editie van.
Net zoals vorig jaar belooft het een familie-evenement te worden waar iedereen zijn gading zal vinden. Het activiteitenaanbod zal dit jaar nog uitgebreider zijn en kindvriendelijkheid staat nog steeds bovenaan.
Een greep uit de activiteiten …
- Demonstraties van oude technieken; Keramiek, glas graveren, fries kerfsnijwerk, houtsnijden, mandenvlechten, schapen scheren, wol spinnen, valkenier, strovlechten, koperslager, klompenmaker, pottendraaier, …
- Randanimatie; Straattoneel, harmonie, wagenspel, huifkartocht, …
- Kinderanimatie; Grime, zwiermolen, ballenkraam, kop van jut, paardenmolen, …
- Catering; Frietkraam, pensen en appelmoes, varken aan ’t spit, molenbrood met kaas, ambachtelijk ‘Molenbier’, …
En voor de kinderen; Snoepkraam, pannenkoeken, smoutebollen, ijs, …
Net zoals vorig jaar kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen in ‘Den Steenen Molen’, onder professionele begeleiding van de vier gediplomeerde molenaars. Bij voldoende wind zal de molen in volle activiteit te bewonderen zijn…
De Molenfeesten vinden plaats op zondag 21 augustus van 10 tot 22 uur in de Konijnenbergstraat te Boechout. Daarnaast is de Molen elke zondagnamiddag geopend voor bezoekers. Voor meer info: 0498 97 50 27.
Voor alle verdere informatie kunt u contact opnemen met:
Tine Plasmans
communicatieverantwoordelijke vzw Boechouts Molenmuseum ( 03-354 13 58 - 2 03-354 13 43 )
Communicatie@DenSteenenMolen.be

Persbericht. "Grootste molen van de Lage Landen staat in Boechout", in: Gazet van Antwerpen, 09.08.2004.
De grootste molen van de Lage Landen, Den Steenen Molen, staat in Boechout. De molen werd onlangs volledig gerestaureerd. Naar aanleiding van die recente restauratiewerken besliste de vzw Boechouts Molenmuseum om, in samenwerking met het gemeentebestuur van Boechout, voor de eerste maal de Boechoutse Molenfeesten te organiseren. De festiviteiten, die plaatsvinden op zondag 22 augustus, brengen de bezoekers vele jaren terug in het verleden. Zo kan er onder meer gekeken worden naar het wagenspel "De klucht van de molenaar" van Bredero en zijn er demonstraties van oude ambachten en volksspelen te bewonderen.

Persbericht. KCL, "Opsmuk molen is geen taak voor gemeente", in: Het Nieuwsblad, 11.12.2008.
Boechout - Albert Mariën (OpenVLD) vroeg bij de opmaak van de begroting 2009 om in een budget te voorzien om de buitenkant van de Boechoutse molen een opfrisbeurt te geven.
Schepen van Financiën Kathleen Sebreghts (CD&V) wees erop dat het monument niet tot het gemeentelijk patrimonium behoort. Het is een volledig privé-initiatief. Tot op de dag van vandaag is noch door de eigenaars, noch door de Vlaamse Gemeenschap een aanvraag ingediend aan de gemeente om bij te dragen in het herschilderen van de molen.
De molen kreeg enkele jaren geleden een witte verflaag met speciale originele verf, verplicht te gebruiken door de bouwheer. De groene kleur en de minder bestendige kwaliteit van de verf is daar mogelijk een gevolg van, aldus nog de schepen.

Persbericht. KCL, "Parkeersituatie Konijnenbergstraat wijzigt niet", in: Het Nieuwsblad, 29.01.2009.
Boechout - Stephan Vanrooy (Open VLD) pleitte ervoor het parkeerverbod in de Konijnenbergstraat te herzien. In het stuk straat tussen de molen en het Jef Van Hoofplein wordt vooral geparkeerd door ouders die hun kinderen naar school brengen of komen afhalen. Ook wanneer het restaurant van de molen geopend is, staan er veel wagens geparkeerd. Het college komt echter niet terug op zijn beslissing: volgens schepen Rudy Goyvaerts (SP-A-Pro) werd het reglement unaniem goedgekeurd door meerderheid en oppositie. De bewoners van de 'molenwijk' zitten op dezelfde golflengte. Door de straat parkeervrij te maken, wordt het zicht op de molen versterkt. De schepen stelde bovendien dat in de buurt van het Jef Van Hoofplein voldoende parkeerplaatsen zijn.

Persbericht. KCL, "Kerstbomen", in: Het Nieuwsblad, 22.01.2009.
Boechout - Het Molenmuseum organiseert zondag een wandeling in het bos van Moretus, gevolgd door de kerstboomverbranding op de weide naast de molen. De wandeling gaat van start om 14 uur aan de molen, de kerstboomverbranding is dan weer gepland om 15.30uur.

Persbericht. "Den Steenen Molen", Gazet van Antwerpen, 13.07.2009.
In 2000 startte de restauratie van Den Steenen Molen in hartje Boechout. Voorheen zag molenaar Ludo Van de Velde met lede ogen aan hoe de molen in verval raakte. Nu speelt de wind met de wieken en draait de molen weer op volle toeren.
"Iedere zondag laat ik de wieken draaien", lacht Ludo. "Wat ooit onschuldig begon als een hobby, is uitgegroeid tot een echte passie. Meer dan twintig jaar geleden werd er een molenaarscursus georganiseerd. Ik behaalde mijn diploma. Sindsdien laten molens mij niet meer los."
De molen van Boechout is een echte parel. "Het was een van de eerste stenen molens in Antwerpen", vertelt Ludo. "Het gebouw dateert van 1782. In de molen werd er met wind gemalen tot 1942."
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw geraakt door een V1-bom. De schade was enorm. Daarna werd de molen aangedreven door een dieselmotor. "Gekocht van het Engels leger", glundert Ludo. "Tot 1975 heeft de molen nog echt gemalen. Later raakte het gebouw in verval. Nu is de molen opnieuw in al zijn glorie te bewonderen.
Een molen moet draaien, anders gaat hij onherroepelijk kapot. Houtwormen en kevers tasten het gebouw aan. Als de molen draait, trilt het gebouw en blijven deze ongewenste bezoekers weg."
En dan kunnen de echte gasten komen. Iedere zondag komen zo'n vijftig mensen over de vloer. "Een molen in actie is een spectaculaire belevenis. Voor velen is het een overweldigende ervaring. Je mag niet vergeten dat dit niet zomaar een attractie is. Een molen is een fabriek, een plaats waar graan tot meel wordt gemalen. Als de molen draait, komt een hele fabriek tot leven en davert het gebouw op zijn grondvesten."
De molen ligt naast een fietsknooppunt en is centraal gelegen. Het gebouw staat pal in het Boechoutse centrum. Het oorspronkelijke magazijn van de molen is omgebouwd tot café-restaurant den Conijnsberg. Een bezoek aan de molen is niet enkel een lust voor het oog, het is ook een culinaire verwennerij.
De Steenen Molen, Konijnenbergstraat 4, Boechout. Alle zondagen open van 13 tot 17 u.

Persbericht. Karl Clockaerts, "Molenfeesten boeien jong en oud", in: Het Nieuwsblad, 22.08.2009.
Boechout - Na vijf succesvolle edities maakt het molencomité zich zondag op voor de volgende Molenfeesten. Het wordt een familie-evenement waarbij jong en oud zich op de weide naast de Steenen Molen kan amuseren. Er zijn oude kermismolens, artisanaal bereide gerechten, demonstraties van oude ambachten en kinderanimatie. Kinderen kunnen 'sochtends oud speelgoed, boeken en knutselwerkjes verkopen of ruilen op de kindermarkt. Tevens kan de molen bezocht worden. De opbrengst wordt gebruikt voor het onderhoud van de molen. Het volksfeest in de Konijnenbergstraat loopt van 10 tot 21 uur.

Thierry Wilmotte, "Le mécénat d'une firme automobile Liège et Chaudfontaine distingués par un prix", Le Soir, 07.11.1991.
Depuis plusieurs années, le constructeur automobile Ford Motor Company poursuit plusieurs actions afin de tendre à l'amélioration de notre cadre de vie. Parmi celles-ci, le suivi d'un «Concours pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel». Tout le monde peut y participer: particuliers, groupes ou associations. Les conditions requises sont les suivantes: être sensible à la protection de la nature et de l'environnement et être intéressé par la revalorisation du patrimoine architectural, culturel et artistique. Cette année, plus d'une centaine de candidatures ont été examinées. Quatre d'entre elles ont été récompensées. (...).
Enfin, le prix de la Jeunesse (100.000 F) couronne Steven Sommers pour son projet «Conservation et restauration du moulin à vent en pierre de Boechout». Plus que le projet, c'est évidemment l'âge de son initiateur qui frappe l'esprit. En effet, Steven Sommers a 10 ans! Et il ne désepère pas de réunir un jour tous les fonds nécessaires (10 millions de francs) pour que le moulin de Boechout dont il est tombé amoureux ne disparaisse pas.

Michel Hubin, "Prix national du patrimoine", Le Soir, 04.11.1991.
Les dixièmes «Conservation Awards» ont été décernés, à Liège, par un jury indépendant et remis aux lauréats par ses sponsors, les dirigeants de Ford Belgium.
Vainqueur 1991 de ce qu'on appelle chez nous le «Concours pour la sauvegarde du patrimoine naturel et culturel»: l'ASBL Werkgroep Uitkerkse Polder. Elle représentera donc la Belgique à Vienne au concours européen.
Enfin, le prix de la jeunesse a été décerné à Steven Somers, dix ans, qui, à Boechout, a cristallisé les énergies pour sauver un moulin à vent en pierre vieux de 220 ans menacé faute d'accord entre le propriétaire et la commune.

Karl Clockaerts, "Boechoutse molen ondergaat restauratie", Het Nieuwsblad, 30.04.2010.
Boechout - De molen in Boechout wordt gerestaureerd. Door de hoge kost van de werken, 300.000euro, wordt de restauratie gespreid over vijf jaar.
Ondanks de talrijke windstille periodes vorig jaar - de molen draaide een kwart minder toeren dan het jaar ervoor - liggen de activiteiten zeker niet stil. Een ploeg van acht enthousiaste vrijwillige molenaars laat de molen elke zondag draaien en malen bij voldoende wind.
Sinds de opstart van de molen in augustus 2003 zijn er al heel wat werken aan uitgevoerd. Een aantal daarvan door de molenaars zelf, bijgestaan door vakmensen. Toch dringt een nieuwe restauratie zich op. Die wordt, door de hoge kostprijs (300.000euro) gespreid over vijf jaar.
Eerst moet de staart van de molen opgekrikt worden en het hekwerk hersteld, omdat dat last heeft van houtrot.
Daarnaast komen de wieken voortdurend los en is een steunbalk van een van de luiken van de nooduitgang op de gaanderij afgebroken. Bij Monumentenzorg zal erop aangedrongen worden om een dakgoot aan de kap aan te brengen, wat veel water van de muur weghoudt. De romp moet bovendien opnieuw waterdicht gemaakt worden. De grote werken worden uitgevoerd door een molenmaker, kleinere herstellingen en verbeteringen worden deels uitgevoerd door de molenaars. De werken worden gedragen door de vzw Boechouts Molenmuseum.

KCL, "Terug in de tijd op Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 20.08.2010. 
Boechout - Zondag vinden in de Konijnenbergstraat al voor de zevende keer de Molenfeesten plaats. De volledige restauratie van den Steenen Molen was zeven jaar geleden het startsein voor deze nieuwe traditie, die de afgelopen jaren telkens meer dan 5.000 bezoekers wist te boeien.
Wie langskomt, waant zich een eeuw terug in de tijd met demonstraties van oude ambachten, traditionele kermismolens en artisanaal bereide gerechten en dranken. Uiteraard start de dag om 9.30uur met de grootste kinderrommelmarkt van Boechout en omstreken. Dit jaar wordt de markt opgefleurd met een melkhuisje waar twee Kwebbels de allerjongsten voorzien van verse melk, fruit en een ovenvers molenaarskoekje. Overigens staan de hele dag gediplomeerde molenaars klaar om geïnteresseerden een blik achter de schermen van de molen te gunnen.
Om 18 uur staat er een ballonvaart op het programma voor de deelnemers aan de tombola. Er is parkeergelegenheid op het Jef Van Hoofplein.

KCL, "Toestand Steenen Molen niet alarmerend", Het Nieuwsblad, 07.12.2010.
Boechout - Bij de restauratie van de Steenen Molen - zeven jaar geleden - werd de romp van de molen gekaleid (met een blokborstel een dunne kalkpleister aanbrengen, red.).
Die techniek is echter onvoldoende bestand tegen regen, wat maakt dat vocht door de muren van de molen naar binnen komt. Fred Entbrouxk (N-VA) vroeg het college om snel tot actie over te gaan en waarschuwde hiervoor niet te erg te rekenen op subsidies.
Burgemeester Koen T'Sijen (PRO) volgde hem niet: ‘Er zijn twee onderhoudspremies van telkens 30.000 euro goedgekeurd door de hogere overheid: één premie wordt in het voorjaar 2011 aangewend voor onderhoudswerken.
De premie voor 2011 is goedgekeurd, maar nog niet vastgelegd in de begroting. Er is voor onderhoudspremies gekozen, omdat dat sneller gaat dan een restauratiedossier,' argumenteerde T'Sijen.
Er worden nu vier proefvlakken gezet in kaleisel, kalkverf, silicaatverf en een soort rubber.
Na de winter wordt bekeken welke van de bedekkingen de beste is. Ook de dakgoot wordt vervangen.
De burgemeester benadrukte dat de gemeente geen partij is in het eigendom of onderhoud van de molen.
De molen werd gekocht door een privé-persoon en Boechout kreeg alleen de wettelijke verplichting binnen het restauratiedossier bij te dragen, in dit geval 100.000 euro,' besloot T'Sijen. De gemeente ondersteunt wel de molenfeesten, wat betekent dat jaarlijks 5.000 euro naar het onderhoud gaat.

Ludwig Van Gelder, "Sluiting restaurant Den Conijnsberg gevolg van werkzaamheden in Hove", Gazet van Antwerpen, 12.01.2011.
Foto: Dirk Kerstens. Restaurant Den Conijnsberg sluit zijn deuren. "Sinds de werkzaamheden in Hove is onze omzet met veertig procent gedaald", zegt eigenaar Lode Van den Brande.
Op 14 februari zal u voor de allerlaatste keer kunnen lunchen of dineren in het restaurant dat ondergebracht is in het bijgebouw van de Boechoutse molen. "Dat wordt een trieste Valentijnsdag. Na acht succesvolle jaren moeten we de zaak sluiten. Geen makkelijke beslissing.
Het voorbije jaar viel het klantenbezoek drastisch terug", zegt Lode Van den Brande.
Omzet gedaald
"Daar zijn meerdere redenen voor. Vooral het afsluiten van Hove door de werkzaamheden heeft ons parten gespeeld. Sindsdien is onze omzet met veertig procent gedaald.
Veel van onze klanten kwamen uit Hove of vanuit die richting. Ook het feit dat er hier aan de molen geen mogelijkheid was om een degelijke parking aan te leggen aan ons restaurant, heeft ervoor gezorgd dat mensen wegbleven. En wellicht zijn we ook de dupe van de crisis. Den Conijnsberg is een restaurant uit de iets duurdere prijsklasse."
De hoge personeelskosten hebben volgens Van den Brande ook bijgedragen tot het vroegtijdige einde. Veertien medewerkers verliezen door de sluiting hun job.
Geen concurrentie
Van den Brande ontkent dat concurrentie met nabijgelegen horecazaken, zoals restaurant Cosmo en café Baràbas, zijn restaurant fataal is geworden. "Restaurant Cosmo is gelijktijdig met ons gestart. Bovendien is dat een geheel ander type van restaurant."
De aanpalende molen, privé-eigendom van de familie Van den Brande en een geklasseerd monument, blijft toegankelijk voor het geïnteresseerde publiek. Hij is zoals voorheen te bezoeken op zondagnamiddagen tussen 13.30 en 17u. "De komende drie jaar zal de molen een grootscheepse restauratie ondergaan.
We nemen dus de tijd om eens grondig na te denken over de nieuwe bestemming voor het bijgebouw dat straks vrij komt te staan."

Karl Clockaerts, "Restaurant Den Conijnsberg sluit deuren na Valentijn", Het Nieuwsblad, 12.01.2011.
Boechout - Restaurant Den Conijnsberg, naast de molen van Boechout, sluit na Valentijnsdag de deuren. Veertien medewerkers verliezen hun job.
Valentijnsavond krijgt wel een heel wrang (na)smaakje voor wie in Den Conijnsberg een tafel reserveert, want het restaurant sluit na die dag zijn deuren. Na acht succesvolle jaren (het restaurant opende zijn deuren in juli 2002, toen de aanpalende 'Steenen Molen' al gerestaureerd was, nvdr.) houdt de directie het voor bekeken.
Het klantenbezoek viel met veertig procent terug tegenover voorgaande jaren. Eigenaar Lode Van den Brande haalt diverse redenen aan voor de terugval: 'Door de wegenwerken in het centrum van Hove is de doorgang naar Boechout volledig geblokkeerd en dat speelt onze bereikbaarheid parten. Die werken houden bovendien aan tot medio 2012. Andere restaurants en cafés in Boechout, evenals supermarkt Delhaize ondervinden ook hinder van de werken.'
Ook de inwoners van Lint moeten omrijden via Lier of de Boshoek om op hun bestemming te raken.
Crisis en parkeerperikelen
Daarnaast verwijst Lode Van den Brande naar de crisis, de parkeerperikelen voor de deur van het restaurant en de hoge personeelskost in de horeca als oorzaak van zijn beslissing. 'We stoppen niet van de ene dag op de andere, zodat we de gelegenheid krijgen om van onze klanten afscheid te nemen. Het is duidelijk dat we de zaak gewoon sluiten en dat er van een faillissement geen sprake is', benadrukt Van den Brande.
Wat er met het gebouw (een groot complex met ruime tuin) moet gebeuren, staat nog niet vast en een overname is evenmin een optie. De komende drie jaar staat de restauratie van de molen op de agenda: de schilderbeurt vindt plaats in het voorjaar 2012, want daar heeft de winterellende voor de nodige achterstand gezorgd.
Molen open
'De molen, privé-eigendom en geklasseerd monument, blijft zoals voorheen te bezoeken op zondagnamiddagen tussen 13.30 en 17uur', verzekert de eigenaar.

Karl Clockaerts, "Restaurant Den Conijnsberg zet er een punt achter", Het Nieuwsblad, 12.01.2011.
Boechout - Restaurant Den Conijnsberg uit Boechout sluit na Valentijnsdag de deuren. Veertien medewerkers verliezen hun job.
Na acht succesvolle jaren houdt de directie van Den Conijnsberg het voor bekeken. Het klantenbezoek viel met veertig procent terug tegenover voorgaande jaren. Eigenaar Lode Van den Brande haalt daar diverse redenen voor aan: ‘Door de werken in het centrum van Hove is de doorgang naar Boechout geblokkeerd en dat speelt onze bereikbaarheid parten. Ook andere restaurants en cafés ondervinden daar hinder van.'
Daarnaast verwijst Lode Van den Brande naar de crisis, de parkeerperikelen voor de deur van het restaurant en de hoge personeelskost in de horeca als reden van zijn beslissing. Wat er met het gebouw - een groot complex met ruime tuin- moet gebeuren, staat nog niet vast en een overname is geen optie. De komende drie jaar staat de restauratie van de molen op de agenda: de schilderbeurt vindt plaats in het voorjaar 2012, want daar heeft de winterellende de nodige achterstand veroorzaakt. ‘De molen, privé-eigendom en geklasseerd monument, blijft te bezoeken op zondagmiddagen tussen 13.30 en 17uur', verzekert de eigenaar.

Vlaams parlement - schriftelijke vragen
Geert Bourgeois
viceminister-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van bestuurszaken, binnenlands bestuur, inburgering, toerisme en Vlaamse rand

Vraag nr. 4 van 28 september 2010 van Marleen Van den Eynde
Molen van Boechout   -   Herstellingswerken
Zeven jaar geleden werden er restauratiewerken uitgevoerd aan de Boechoutse molen aan de Konijnenbergstraat in Boechout. Ondertussen blijken nieuwe dringende ingrepen noodzakelijk.  De kalklaag die 7 jaar geleden werd aangebracht aan de romp van de molen zorgt voor problemen van insijpelend vocht.
Modernere middelen mochten eertijds niet gebruikt worden , doch blijken deze modernere technieken beter slechte weertoestanden te doorstaan.
Er doen zich eveneens problemen voor met het houtwerk van de wieken. Herstellingswerken aan deze wieken werden blijkbaar niet toegestaan door Monumenten en Landschappen.
1. Kan de minister meedelen waarom dringende herstellingswerken aan de molen van Boechout nog niet mogen uitgevoerd worden van Monumenten en Landschappen?
2. Klopt het dat er momenteel geen geld beschikbaar is om restauratiewerken aan de molen van Boechout te subsidiëren?
3. Is de minister van mening dat er geen moderne technieken mogen worden toegepast voor de herstellingswerken aan de romp, gelet op de slechte resultaten van restauratie met kalklagen?

Antwoord op vraag nr. 4 van 28 september 2010 van Marleen Van den Eynde
1. Ruimte en Erfgoed heeft voorgesteld om een voorafgaandelijk wetenschappelijk onderzoek door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium aan te vragen om de juiste remidiëring te kennen voor deze problematische molenromp. Dit maakt onderwerp uit van een onderhoudspremie. De herstellingswerken zullen in een volgende fase, eveneens met een onderhoudspremie, uitgevoerd worden. Gezien de hoogdringendheid van de ingrepen en gezien de lange doorlooptijd van een restauratiedossier is met Ruimte & Erfgoed afgesproken het dossier op te delen in een aantal onderhoudspremies.
2. De volledige aanvraag voor het betreffende dossier is aan mijn diensten bezorgd op 29 juli 2010, waarna het op 3 augustus 2010 met een gunstig advies bezorgd is aan de centrale dienst premies en subsidies in Brussel. Omdat er momenteel geen kredieten meer voorhanden zijn inzake onderhoudspremies, is het dossier op de wachtlijst geplaatst. Ik maak dit jaar nog de nodige budgetten vrij om aan de huidige behoefte van onderhoudspremies tegemoet te kunnen komen.
3. Indien wordt vertrokken van een juiste diagnose, kunnen er uiteraard moderne technieken gebruikt worden voor de herstellingswerken aan de romp, indien deze beter zijn dan de traditionele technieken.
De in het verleden aangebrachte kaleilagen bleken weinig duurzaam. Eén van de oorzaken hiervan is dat de vochtbelasting op een konische molenromp altijd bijzonder hoog is, want het water loopt langzaam naar beneden en elke oneffenheid en onregelmatigheid geeft kans op waterinfiltratie. De aanwezigheid van zouten en het uitbloeien van deze zouten is problematisch. Een molen is bovendien een machine en de molenromp is onderhevig aan trillingen. Deze trillingen hebben microscheuren tot gevolg in het oppervlak van aangebrachte beschermingslagen. Via deze scheuren kan vocht indringen achter het systeem. Algenvorming en mosgroei hebben bovendien een katalyserend effect op het degeneratieproces van de gevelbehandeling.

KCL, "Molenfeesten en Wereld-Missiehulp slaan handen in elkaar", Het Nieuwsblad, 17.08.2011.
Boechout - Het Molencomité maakt zich op voor de achtste editie van de Molenfeesten op zondag 21 augustus. Omdat vzw Wereld-Missiehulp die dag haar 25-jarig bestaan viert, gaan de twee organisaties samenwerken. Plaats van gebeuren is de weide naast de Steenen Molen.
Het activiteitsaanbod bevat naast de trekpleisters van vorige edities ook een aantal nieuwigheden. Zo wordt de ambachtenmarkt aangevuld met een Afrikaans dorp, gecombineerd met typische gerechten, muziek en dans. Het jonge publiek kan vanaf 9.30 uur oud speelgoed, boeken en knutselwerken verkopen of ruilen op de kindermarkt, die loopt tot 12 uur. Om 18.30 uur maakt Wereld-Missiehulp de resultaten bekend van de actie 'Vlaanderen-Haïti' en blazen ze 25 kaarsjes uit. 'sAvonds zijn er vanaf 19uur optredens van Paul Michiels, Gunther Neefs en Sandrine.
Zoals bij voorgaande edities gaat de opbrengst naar het onderhoud van den Steenen Molen. Tijdens de feesten kan men, net als elke zondagnamiddag, langskomen om de molen in volle actie te zien.

Karl Clockaerts, "Wereld-Missiehulp viert jubileum op Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 23.08.2011
Boechout - Wereld-Missiehulp bestaat 25jaar en wilde die verjaardag extra onder de aandacht brengen. De vereniging hing daarom haar wagonnetje aan de Molenfeesten.
De Molenfeesten waren dit jaar aan hun achtste editie toe. Het Molencomité kreeg dit jaar assistentie van de vzwWereld-Missiehulp, die haar 25-jarig bestaan vierde. Na een dankviering in de Sint-Bavokerk zakte het gezelschap af richting molen voor het verjaardagsfeest. Dat kreeg 'savonds een vervolg met optredens van Paul Michiels, Günther Neefs en Sandrine. Eerder had de coverband Domino voor de nodige ambiance gezorgd.
Het activiteitenaanbod bestond uit een zwiermolen, huifkartochten, demonstraties van oude ambachten, ritjes op ezels, een stand met roofvogels, een vertelstonde in de molen en de Lichtaartse Kloppers met hun vlegels. En terwijl kinderen bij de grimeerster langsgingen, schoven hun papa's aan voor een scheerbeurt bij de barbier. De ambachtenmarkt werd op initiatief van Wereld-Missiehulp aangevuld met een Afrikaans minidorp waar typische muziek, dans en gerechten aan bod kwamen.
Erik Voets, medeverantwoordelijk voor de animatie op de wei, was opgetogen over de opkomst. ‘Het weer viel mee en dan blijven de mensen. Domino hadden we als joker uitgespeeld. Vorig jaar wist de groep het publiek op de wei te houden tot de regen voorbij was,' vertelt de kleinzoon van de laatste professionele molenaar.

"Molenfeesten en 25 jaar Wereld-Missiehulp", Kerknet.be, 26.08.2011.
Met als start een geconcelebreerde dankviering in de Sint-Bavokerk van Boechout, waar vicaris Bruno Aerts voorging, vierde Wereld-Missiehulp voorbije zondag haar 25-jarig bestaan in samenwerking met de Molenfeesten. Vijfduizend bezoekers uit de grote Boechoutse regio, maar ook afkomstig uit alle Vlaamse provincies, konden een dag lang genieten van een familiefeest, waar kinderanimatie centraal stond. Plaats van het feest was de grote open ruimte aan de molen, een feestelijke oase midden in het dorp.
WMH bood op de middag aan vierhonderd speciale genodigden een receptie aan in de molen, waarna de kinderanimatie en de attracties van de Molenfeesten voor het grote publiek van start gingen.
Apotheose van de dag was een gratis avondconcert van Vlaamse artiesten dat door Wereld-Missiehulp werd aangeboden om Vlaanderen te bedanken voor de enorme steun die ze in de afgelopen maanden mocht ondervinden tijdens de actie Vlaanderen-Haïti. In totaal werd, tot op heden, voor 135.000 euro aan hulpgoederen en geld geschonken aan diverse hulpprojecten in en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince.
Onder andere de Boechoutse burgemeester Koen T'Sijen sprak zijn waardering uit voor het belangrijke werk van Wereld-Missiehulp en tevens voor de zeer geslaagde samenwerking met het comité van de Boechoutse Molenfeesten.

KCL, "Groene Stap drie dagen dicht", Het Nieuwsblad, 30.08.2011.
Boechout - De Groene Stap wordt afgesloten van 2 september (14 uur) tot en met 4 september (17 uur) omwille van werken aan de molen. Er wordt een veiligheidsperimeter rond de molen ingesteld, omdat hij vol gas wordt gespoten tegen de houtinsecten.
Voor bewoners van de Groene Stap wordt een speciale regeling uitgewerkt. Voorbij de perimeter kunnen ze via de privé-weide naar de overkant van de Groene Stap. De bewoners van de Groene Stap en de Doornstraat ontvangen hierover nog een bewonersbrief.

KCL, "Wegen naar scoutslokaal en molen opgewaardeerd", Het Nieuwsblad, 28.09.2011.
Boechout - De gemeente wil de wegen die leiden naar de molen (deel Konijnenbergstraat) en het scoutslokaal in een zijstraatje van de Van Colenstraat opwaarderen.
Deze wegen zijn privaat met openbaar karakter. Begin dit jaar keurde de gemeenteraad een rooi- en onteigeningsplan goed. Omdat een beperkt aantal aangelanden niet akkoord gaat, zal de gemeente een aantal eigenaars van de wegbedding gerechtelijk onteigenen. In beide gevallen zijn het enkel gronden die in de toekomstige wegbedding vallen, die onteigend worden. De weg naar de molen betreft het gedeelte tussen het Jef Van Hoofplein en de molen. De gemeente wil de omgeving rond de molen verfraaien door meer groen in de wijk te brengen. Daarnaast wordt er een fietsenstalling en een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. De zijweg aan de Van Colenstraat naar het scoutslokaal wordt heraangelegd en verbreed tot 4 meter. De weg moet verbreed worden om in geval van nood de hulpdiensten toegang te verlenen tot het lokaal. De weg is ook in slechte staat en wekelijks moeten de scouts door plassen en putten naar hun lokaal, zodat een heraanleg zich opdringt. ‘De onteigeningsprocedure kan nog wel een tijdje duren', waarschuwt burgemeester Koen T'Sijen.

Ludwig Van Gelder, "Wegen naar molen en scoutslokaal worden opgewaardeerd", Gazet van Antwerpen, 29.09.2011.
De gemeente wil de wegen die leiden naar de molen en het scoutslokaal opwaarderen. Het gaat om een deel van de Konijnenbergstraat en een zijstraatje van de Van Colenstraat.
Beide wegen zijn privaat maar met openbaar karakter.
De gemeenteraad heeft reeds begin dit jaar de rooilijn- en onteigeningsplannen ervan goedgekeurd. Omdat enkele eigenaars niet meewerken, zal de gemeente ze gerechtelijk moeten onteigenen. Het gemeentebestuur wil de omgeving rond de molen verfraaien door meer groen in de wijk van de Konijnenbergstraat te brengen. Er wordt ook een fietsenstalling en een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. Het zijstraatje van de Van Colenstraat richting scoutslokaal wordt heraangelegd en verbreed tot vier meter. Burgemeester Koen T'Sijen (Pro): "De aanleg van het weggetje naar het scoutslokaal is al jaren een pijnpunt. De weg moet verbreed worden om in geval van nood de hulpdiensten vrije toegang te verlenen tot het scoutslokaal. Maar de weg is ook al jaren in slechte staat. Wekelijks moeten honderden scoutsleden door plassen en putten naar het scoutslokaal. De weg dient dus ook heraangelegd te worden. De onteigeningsprocedure kan echter nog wel een tijdje duren."

KCL, "Molenfeesten vieren jubileum", Het Nieuwsblad, 17.08.2013.
Boechout - De vzw Den Steenen Molen biedt voor de tiende editie van de Molenfeesten een gevarieerd programma.
Voor deze feesteditie treden rond de molen van Boechout sterke live artiesten en bands op als Boogie Boy, Murga Agrum en Trio Bluf.
Murga Agrum (15 uur) is een pittige straatfanfare die mambo, samba, balkanmuziek en klezmer mixt.
Boogie Boy
Trio Bluf (17.30 uur) neemt het publiek mee op een reis door de meest diverse muziekgenres met opmerkelijke percussie en ongewone instrumenten.
‘s Avonds brengt Boogie Boy een tienkoppige live band mee voor een twee uur durende show. Zijn shows draaien gegarandeerd uit op een volksfeest, waarbij toeschouwers deelnemers worden.
De klassieke ingrediënten ontbreken evenmin op het programma.
Om 9.30 uur starten de Molenfeesten met de grootste kinderrommelmarkt van Boechout en omstreken. Dit jaar is er zelfs een ‘zingend draaiorgel’.
Vanaf 13 uur opent een oude zwiermolen, kunnen kinderen een ritje maken op de tractor of op een ezel.
Hun ouders kunnen inspiratie opdoen om speculaas te leren bakken, poppen met de hand te maken en oude ambachten worden aan de lopende band gedemonstreerd.

KCL, "Molenfeesten hebben de wind mee", Het Nieuwsblad, 19.08.2013.
Boechout - Zondag vond de tiende editie van de Molenfeesten plaats. Reeds bij de eerste opklaringen in de namiddag zochten de bezoekers de tereinweide op voor demonstraties van oude ambachten of een ritje op de zwiermolen, een tractor of een ezel voor de jongsten. Met een optreden van Boogie Boy was 's avonds ambiance verzekerd.

Patrick Vandyck, "Organisatoren Molenfeesten beloven volksfeest voor 10de jubileumeditie", Gazet van Antwerpen, 17.08.2013.
Boechout  Op zondag 18 augustus worden in en rond De Steenen Molen, in hartje Boechout, voor de tiende maal de Molenfeesten georganiseerd. De organisatoren hopen opnieuw enkele duizenden bezoekers van Boechout en omstreken aan te trekken.
"Speciaal voor deze jubileumeditie hebben we sterke live bands aangetrokken," vertelt Peter Janssens (54), medewerker van het eerste uur. "Boogie Boy, Murga Agrum en Trio Bluf zullen ongetwijfeld voor de nodige ambiance op de terreinweide zorgen." Boogie Boy brengt een tienkoppige liveband mee. "Hij belooft ons een show van ruim 2 uur. Dat wordt vuurwerk. Als je weet dat zijn optredens vaak eindigen in een echt volksfeest dan is een verplaatsing enkel en alleen om hem aan het werk te zien al de moeite waard."
"Natuurlijk staan de klassiekers van de Molenfeesten ook op het programma," weet Brigitte Peys (53), secretaris van de het Molencomité. "Zo starten we om 09.30u met een grote kindermarkt. Vanaf 13.00u kunnen alle kinderen hun hart ophalen op een oude draaimolen, een ritje maken met de tractor, met een ezel rijden of heerlijk smullen van ijsjes en pannenkoeken." Verspreid over het ganse terrein is er een ruim aanbod voor jong en oud. Speculaas bakken, poppen maken met de hand, kindergrime en ravotten op balen stro. " En natuurlijk de demonstraties van oude ambachten," vult Janssens aan. "We hebben een klompen- en zadelmaker, imkers en een veldwachter."
Tijdens de topeditie waren er op de Molenfeesten ruim 7000 bezoekers. "Omdat we aanleunen bij een brugweekend zullen heel veel mensen met vakantie zijn," stelt Peys. "Hierdoor wordt het moeilijk om dit cijfer te evenaren. Maar dat er heel veel volk in en rond de Steenen Molen aanwezig zal zijn, dat staat als een paal boven water," besluiten beide organisatoren.
Info: 10de Boechoutse Molenfeesten - zondag 18 augustus - Weide naast Den Steenen Molen ? aanvang 09.30u

Patrick Vandyck, "De Steenen Molen wordt Bar Marcel", Gazet van Antwerpen, 09.10.2013.
De Steenen Molen in de Konijnenbergstraat in Boechout wordt op zondag 20 oktober voor 1 dag omgetoverd tot Bar Marcel. Eliza Delmeire (21) uit Edegem, Carole Dorny (21) uit Kontich en Anneleen Lossie (23) uit Hove staan er, samen met Hovenaar Tom Vandenbroucke (28), cafébaas van De Pomp, achter de tapkraan. De volledige opbrengst gaat naar de Vlaamse Liga tegen Kanker.
"Elk jaar organiseert de Vlaamse Liga tegen Kanker de 1000 km van Kom op tegen Kanker", vertelt Eliza. "Om te kunnen deelnemen aan deze vierdaagse fietstocht moet ieder team minimaal 5000 euro verzamelen. De netto-opbrengst van die jaarlijkse tocht gaat naar het wetenschappelijk kankeronderzoek." Met de opbrengst van Bar Marcel willen de meisjes het fietsteam van ?Klavertje Vier' sponsoren. "Dat is een vzw die is opgericht door vier vrouwen die zelf de strijd tegen kanker zijn aangegaan", legt Carole uit. De moeder van Tom, die 2 jaar geleden op 52-jarige leeftijd stierf aan kanker, was lid van ?Klavertje Vier'." De broer van Carole werkt in café De Pomp. "En zo zijn we bevriend geraakt met Tom", verduidelijkt ze.
Hoe Eliza, Carole en Anneleen in de Steenen Molen zijn beland? "De mama van een vriend van mij werkt in een van de bureaus in De Moolen", weet Carole. "Toen ik hen het voorstel deed, waren ze onmiddellijk voor het idee gewonnen." Op zondag 20 oktober openen ze niet alleen de bar. "Het toeval wil dat die dag de molen ook echt zal draaien", weet Anneleen. Pintjes drinken, genieten van een heerlijk stuk folklore en helpen om de strijd tegen kanker te overwinnen. Dat zijn volgens de meiden 3 goede redenen om op zondag 20 oktober naar Boechout af te zakken. De bar is geopend vanaf 14u. Of ze ook willen verklappen waarom hun bar de naam ?Marcel' krijgt? "Marcel betekent ?strijder'", vertelt Eliza. "Omdat we willen strijden tegen kanker kozen we die naam. Meer moet je er niet achter zoeken."
Info: Bar Marcel op zondag 20 oktober in De Steenen Molen ? Konijnenbergstraat 2 ? 2530 Boechout- start: 14u, einde:24u- barmarcel@hotmail.com ? facebook.com/barmarcel 

KCL, "Kerstboomverbranding naast Steenen Molen", Het Nieuwsblad, 23.01.2014.
Boechout- De vzw Boechouts Molenmuseum hield zondag haar jaarlijkse kerstboomverbranding in de weide naast den Steenen Molen. Vroeg in de namiddag was er al de winterwandeling, maar de meeste mensen daagden op bij het aansteken van het vuur. De kinderen vonden vooral plezier in het beklimmen van de kerstbomen, alvorens die op het vuur belandden.

Filip Spoelders, "Acht vrienden maken van wijndomein Oud Conynsbergh de 'zuidflank van Boechout'. Eerste Antwerps wijnbedrijf van start", Het Laatste Nieuws, 11.04.2014.
Foto's Klaas De Scheirder.
Naast De Steenen Molen van Boechout en op een terrein in deelgemeente Vremde zijn 6.200 wijnranken geplant. De druivenplanten maken deel uit van het eerste professionele Antwerpse wijnbedrijf, waar hopelijk in 2017 de eerste druiven worden geoogst.
Op het terrein waar tot vorig jaar de Molenfeesten tijdens de zomer plaatsvonden, staan sinds gisteren enkele duizenden wijnranken. Het gaat om zes soorten, waaronder voornamelijk Chardonnay en Pinot Noir. Het initiatief om wijndomein Oud Conynsbergh in Boechout op te richten, komt van acht vrienden uit de gemeente. "Dit is een historisch moment omdat we drie jaar voorbereidingen achter de rug hebben, om aan te tonen dat deze grond geschikt is om aan wijnbouw te doen. We zijn kritische mensen tegengekomen die ons vertelden dat het niet zou lukken om professioneel wijn te maken in deze streek buiten wat amicale wijnbouw voor eigen gebruik. Maar de grondanalyse toont aan dat het wel degelijk kan. In de tijd van de Romeinen deden ze hier al aan wijnbouw. In andere Belgische provincies, in Engeland en in Zweden wordt ook wijn gemaakt. Waarom dan niet in Antwerpen?", stelt voorzitter Lode Van den Brande.
Geurt van Rennes, voorzitter van het Kenniscentrum voor Vlaamse Wijnbouw BeNeVit, sluit zich daar bij aan. "Afgaande op mijn eerdere ervaringen, heb ik Lode en zijn vrienden afgeraden om er mee te beginnen. Want wat kan je nu aan wijnbouw doen in de Antwerpse zandgrond? Meer dan wat verdienstelijke hobbyisten is het hier niet. Maar toen ik de resultaten van de bodemstalen, het grondwater en de ligging van de percelen zag, werd het heel interessant. Het potentieel is er om kwalitatieve wijn te maken. Alles is er om het wijndomein economisch leefbaar te maken In het buitenland lachen ze niet meer met onze wijngaarden."
Het wijndomein beslaat nu anderhalve hectare. Op termijn moet het groeien naar tien. Specialisten zullen de kwaliteit mee opvolgen. "Met deze druivenplanten willen we in 2017 een eerste maal oogsten. Dat komt neer op 10.000 flessen voor het jaar 2018. Wij staan zelf in voor het onderhoud zoals het snoeien en schoffelen. De wijn zal op dit domein worden gemaakt", vult Lode aan.
Eén van de acht vrienden naast Lode is Gert Van Laer. "We waren allen getuigen op de trouw van Lode en we houden van lekker eten en drinken. Van daaruit kwam het idee om zelf eens iets te ondernemen. Vijf van ons zijn daarom een opleiding in de wijnbouw gaan volgen", vertelt Gert.
Sommelier Luc Dickens van de Schone van Boskoop uit Boechout juicht het initiatief toe. "Ik geloof in de kwaliteit die dit project met zich zal meebrengen. Ik geloof zeker dat ik deze wijn het restaurant kan serveren over enkele jaren. Niet alle sommeliers kunnen een wijn presenteren uit eigen dorp." De wijnen die op de markt worden gebracht, zullen zowel rode, witte als rosé zijn. Als alles goed gaat dus vanaf 2018.

RBM, "Vriendengroep legt eerste wijngaard in streek aan", Het Nieuwsblad, ed. Mechelen-Lier, 12.04.2014.
Foto WKB. Lode Van den Brande en Geurt Van Rennes hopen om tegen 2018 een kwaliteitsvolle wijn te kunnen afleveren.
Boechout / Vremde - Acht Boechoutse vrienden willen het eerste professionele wijdomein in de provincie Antwerpen opstarten. De eerste 6.200 wijnranken werden gisteren geplant in de schaduw van de molen en in deelgemeente Vremde. Wijndomein ‘Oud Conynsbergh’ zal normaliter in 2018 de eerste 10.000 flessen leveren.
Geurt Van Rennes, voorzitter van BeNeVit (het kenniscentrum voor de Vlaamse wijnbouw) gelooft in het project. ‘Toen de vrienden in het begin tot bij mij kwamen, had ik dezelfde reactie als iedereen, ik heb hen uitgelachen’, zegt hij. ‘Tot ik de resultaten van de bodemstalen mocht inzien. Hier kan een prachtige, kwaliteitsvolle wijn worden geproduceerd. De omstandigheden zijn zo goed en de oppervlakte op termijn (10 ha) is voldoende groot om rendabel te zijn.’

Ludwig Van Gelder, "Molenfeesten worden voorlopig niet meer georganiseerd", Gazet van Antwerpen, 22.04.2014.
Het molencomité heeft beslist om voorlopig geen Molenfeesten meer te organiseren. "Te duur geworden", zegt molenaar Ludo Van de Velde. Er wordt wel een zomercafé in de molen geopend.
Al tien jaar lang zijn de Molenfeesten een populair zomerevenement, waar vooral veel gezinnen met kinderen naar toe trekken. Maar het ziet er naar uit dat de jubileumeditie van vorig jaar meteen ook de laatste wordt. "Sommige edities lokten wel vijf- of zesduizend mensen", zegt molenaar Ludo Van de Velde. "Maar financieel is dit niet meer houdbaar. Laat ons zeggen dat de Molenfeesten ?on hold' worden gezet. Dit jaar worden ze niet georganiseerd, maar dat betekent niet dat ze definitief worden afgeschaft."
Goed nieuws is dan weer dat vanaf mei in de molen een gelegenheidscafé wordt geopend. "Fietsers en wandelaars die hier langs komen, zeggen ons geregeld dat ze het spijtig vinden dat ze hier niets kunnen drinken of eten. Daarom openen we elke laatste zondag van de maanden mei, juni, juli, augustus en september een molencafé. Het blijft wel bescheiden. Je kunt er terecht voor een pintje, een frisdrank of een boterham, niet veel meer dan dat. Of de molenfeesten nog een toekomst hebben, hangt ook af van het succes van dit café", zegt Ludo.
Inmiddels blijven de onderhoudswerken aan de molen hun gang gaan. Deze maand nog wordt de gaanderij rond de molen grotendeels vernieuwd. In mei wordt de molen opnieuw wit gekalkt.

Wout Engels, "Toen en nu", Het Nieuwsblad, 27.08.2014.
Een markante plek uit uw streek, vroeger en nu
Foto IF. (1) Den Steenen Molen dateert uit 1782 en werd gebruikt als graan- en oliewindmolen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de molen zwaar beschadigd. Sindsdien is Den Steenen Molen een beschermd monument.
Foto IF. (2) Na 250 jaar heeft de molen nog niets van zijn charme verloren. Sinds 1975 is het wel hoofdzakelijk een toeristische attractie. Den Steenen Molen maalt, na een laatste restauratie in 1998, nog altijd.

Ludwig Van Gelder, "Molenaars niet te spreken over bouwplannen op Jef van Hoofplein", Het Nieuwsblad, 13.08.2015.
Foto: Ludwig Van Gelder
Boechout - Molenaar Ludo Van de Velde vreest dat de bouw van een nieuwe muziek- en kunstacademie op het Jef van Hoofplein het einde van de molen betekent. “De windvang zal wegvallen, en we weten dat een stilstaande molen een dode molen is”, zegt hij.
Meerdere molenaars tonen zich zeer ongerust nu ze een simulatiefoto van dit nieuwbouwproject gezien hebben. Daar heeft het nieuwe gebouw van de muziekacademie drie bouwlagen, wat, zo zeggen ze, nefast is voor de windvang.
"Wanneer dit bouwproject zou doorgaan, dan zal de windvang helemaal wegvallen en is al het werk van onze vrijwillige molenaars een maat voor niets. Een stilstaande molen is een dode molen want het verval gaat dan eens zo snel", zegt Ludo Van de Velde. Van de Velde betreurt het ook dat er nooit overleg is geweest met de gemeente.
“We zijn zeker bereid om met de mensen van de molen rond de tafel te gaan zitten”, zegt schepen Ria Van Den Heuvel (Pro). De schepen benadrukt dat de zone achter de bibliotheek deel zal uitmaken van een groot groen plein, dat de molen nog beter tot zijn recht zal laten komen.

KMA, “Boechout. Wijndomein in schaduw witte molen met dikke buik”,  Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26-27.09.2015, p. 39.
Ludo Van de Velde is de vaste vrijwillige molenaar in Boechout. Het gaat om een witgekalkte stenen stellingmolen uit 1782. De molen beschikt over een koppel Duitse blauwe en een koppel Franse stenen en een oud Vlaams gevlucht met geklinknagelde roeden. De Beoechoutse molen heeft een typische vorm, namelijk zeer breed onderaan (12 meter diameter) en relatief smal bovenaan. De muren zijn aan de bais anderhalve meter en aan de top nog 0,4 meter dik. De stelling is 7,5 meter boven de grond. De totale hoogte bedraagt 22 meter. Naast de molen ligt wijndomein Oud Conynsbergh, waarvan de eerste oogst in 2017 wordt verwacht.

Literatuur

Archieven
Algemeen Rijksarchief Brussel, Financiële Raad. Verzoekschrift door Guillaume Vanhoomissen uit Puurs om in Boechout een graan- en oliewindmolen op te richten, voor advies aan de Rekenkamer, 26.01.1774.

Uitgegeven bronnen
Het Laatste Nieuws, 29.10.1894 (Ed.1), p. 3 (dodelijke wiekslag)
De Belgische Molenaar van 22.10.1963 (overlijdensbericht van Frans Voets )

Werken
P. Pittoors, "De molen van Boechout", in: De Belgische Molenaar, LX, 1965, p. 66-68.
K. Lemmens, "Boechout. Protest tegen de oprichting van de stenen molen, anno 1782", in: Ons Molenheem, jg. 7 (1987), nr. 4, p. 3.
Julien Palmans, "De Berderen Molen. 1. De molens van Boechout. 2. De Berderen Molen van Boechout voor 1611"in: Bijdrage tot de geschiedenis van Boechout-Vremde, Jaarboek 1994, p. 87-197.
P. Pittoors, "De stenen molen van Boechout", in: Katalogus van de molententoonstelling te Boechout en Kasterlee, 1965.
J. Palmans, "De Stenen molen van Boechout", in: "Het Speelhof", Boechout-Vremde, nrs. 18-23: jg. 6 (1989), sept., p. 8-; dec. p. 11-; jg. 7 (1990), maart, p. 9-10; juni, p. 3-5; sept. p. 6-9; dec., p. 18-21, ill. plans;
J. Palmans, "Geen tweede molen in Boechout", in: Het Speelhof, jg. 5, nr. 15, nov. 1988, p. 12;
Julien Palmans, "De stenen Molen van Boechout", in: Bijdrage tot de geschiedenis van Boechout-Vremde, Jaarboek 1996, p. 23-44.
Julien Palmans, "Amerikaans bezoek aan den Steenen Molen van Boechout", Het Speelhof (Heemkundige Kring Het Speelhof), jg. 2004, nr. 79, p. 1195.
Bijdrage tot de geschiedenis van Boechout, Gemeentegids 1974, dl. II, [Boechout, 1974].
R. Moretus, "Historisch overzicht betreffende de stenen molen van Boechout", in: Natuur- en Stedenschoon, XXX, 1957, p. 93-94.
H. Holemans & P.J. Lemmens, Molens van de Voorkempen en van Groot-Antwerpen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1983, p. 27-29.
Herman Holemans, "Provincie Antwerpen - Volledig overzicht van bestaande & verdwenen wind- water- & rosmolens", Kinrooi, Studiekring "Ons Molenheem", 1986, p. 19.
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provincie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 1. Gemeenten A-G", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2009, p. 29.
M. Verhoeven, "Boete vanwege verwaarlozing beschermde windmolen te Boechout", in: Molenecho's, XXI, 1993, nr. 2, p. 88.
Lieven Denewet, "Ontmantelingen als aanloop tot restauratie - 2" (Bikschote, Boechout, Denderwindeke, Geel, Harelbeke, Pittem, Zarren), in: Molenecho's, XXX, 2002, nr. 3, p. 83-89.
Lieven Denewet, "De dubbele bekroning van Steven Somers (13 jaar) uit Boechout", in: Molenecho's, XX, 1992, nr. 1, p. 5-6.
Els De Kinderen, "Hoopgevende tendenzen - Nieuw leven rond Straalmolen te Olmen - Molen in de Prosperhoeve te Kieldrecht - De molen van Boechout", in: "Levende Molens", jg. 11 (1989), nr. 11, p. 90-91.
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997).
J. Spruyt, "Molenzorg te Antwerpen", in: Natuur- en Stedenschoon, LXVII, 1998, nr. 6, p. 29-30.
A. Van Stappen, "Wordt de stenen windmolen te Boechout hersteld?" in: Natuur- en Stedenschoon, LXIV, 1995, nr. 3, p. 38-39.
John Verpaalen, "Tienjarige Steven [Somers] neemt het op voor Boechoutse molens", in: "Levende Molens", jg. 11 (1989), p. 36-38.
F.J.B. Dirks, "Wat met de stoere windmolen te Boechout?", in: Natuur- en Stedeschon, jg. 55 (1986), nr. 3 (mei-juni), p. 24-26.
Els De Kinderen, "De windmolen van Boechout in het nieuws gekomen", in: Levende Molens, jg. 4 (1981), nr. 6, 22 maart, p. 29-30.
(F. Brouwers), Vlaams-Brabantse contactdag 2005, (Antwerpen, 2005).
Hugo Lambrechts-Augustijns, "De handgraanmolen te Boechout", Het Speelhof (Heemkundige Kring Het Speelhof, Boechout), jg. 2006, nr. 86, p. 14-16.

Persberichten
W. Van Gelder, "De molen van Boechout: schande van het dorp. (Die van 'den Boshoek')", in: Gazet van Antwerpen, 11 dec. 1985, p. 26, ill.;
"Grootste molen van de Lage Landen staat in Boechout", in: Gazet van Antwerpen, 09.08.2004.
KCL, "Opsmuk molen is geen taak voor gemeente", in: Het Nieuwsblad, 11.12.2008.
KCL, "Parkeersituatie Konijnenbergstraat wijzigt niet", in: Het Nieuwsblad, 29.01.2009.
KCL, "Kerstbomen", in: Het Nieuwsblad, 22.01.2009.
"Den Steenen Molen", Gazet van Antwerpen, 13.07.2009.
Karl Clockaerts, "Molenfeesten boeien jong en oud", in: Het Nieuwsblad, 22.08.2009.
Thierry Wilmotte, "Le mécénat d'une firme automobile Liège et Chaudfontaine distingués par un prix", Le Soir, 07.11.1991.
Michel Hubin, "Prix national du patrimoine", Le Soir, 04.11.1991.
Karl Clockaerts, "Boechoutse molen ondergaat restauratie", Het Nieuwsblad, 30.04.2010.
KCL, "Terug in de tijd op Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 20.08.2010.
KCL, "Toestand Steenen Molen niet alarmerend", Het Nieuwsblad, 07.12.2010.
Ludwig Van Gelder, "Sluiting restaurant Den Conijnsberg gevolg van werkzaamheden in Hove", Gazet van Antwerpen, 12.01.2011.
Karl Clockaerts, "Restaurant Den Conijnsberg sluit deuren na Valentijn", Het Nieuwsblad, 12.01.2011.
Karl Clockaerts, "Restaurant Den Conijnsberg zet er een punt achter", Het Nieuwsblad, 12.01.2011.
KCL, "Molenfeesten en Wereld-Missiehulp slaan handen in elkaar", Het Nieuwsblad, 17.08.2011.
Karl Clockaerts, "Wereld-Missiehulp viert jubileum op Molenfeesten", Het Nieuwsblad, 23.08.2011
"Molenfeesten en 25 jaar Wereld-Missiehulp", Kerknet.be, 26.08.2011.
KCL, "Groene Stap drie dagen dicht", Het Nieuwsblad, 30.08.2011.
KCL, "Wegen naar scoutslokaal en molen opgewaardeerd", Het Nieuwsblad, 28.09.2011.
Ludwig Van Gelder, "Wegen naar molen en scoutslokaal worden opgewaardeerd", Gazet van Antwerpen, 29.09.2011.
KCL, "Molenfeesten vieren jubileum", Het Nieuwsblad, 17.08.2013.
KCL, "Molenfeesten hebben de wind mee", Het Nieuwsblad, 19.08.2013.
KCL, "Kerstboomverbranding naast Steenen Molen", Het Nieuwsblad, 23.01.2014.
Patrick Vandyck, "Organisatoren Molenfeesten beloven volksfeest voor 10de jubileumeditie", Gazet van Antwerpen, 17.08.2013.
Patrick Vandyck, "De Steenen Molen wordt Bar Marcel", Gazet van Antwerpen, 09.10.2013.
Filip Spoelders, "Acht vrienden maken van wijndomein Oud Conynsbergh de 'zuidflank van Boechout'. Eerste Antwerps wijnbedrijf van start", Het Laatste Nieuws, 11.04.2014.
RBM, "Vriendengroep legt eerste wijngaard in streek aan", Het Nieuwsblad, ed. Mechelen-Lier, 12.04.2014.
Ludwig Van Gelder, "Molenfeesten worden voorlopig niet meer georganiseerd", Gazet van Antwerpen, 22.04.2014.
Wout Engels, "Toen en nu", Het Nieuwsblad, 27.08.2014.
Ludwig Van Gelder, "Molenaars niet te spreken over bouwplannen op Jef van Hoofplein", Het Nieuwsblad, 13.08.2015.
KMA, “Boechout. Wijndomein in schaduw witte molen met dikke buik”,  Gazet van Antwerpen, editie Noord, 26-27.09.2015, p. 39.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 18 juli 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens