Molenzorg
Desteldonk (Gent), Oost-Vlaanderen
Naam

Molen Van Hecke

Ligging Nokerstraat 46
9042 Desteldonk (Gent)

westzijde
tegenover de Oudemolenstraat
kadasterperceel B428g


toon op kaart
Geo positie 51.118462, 3.799572
Eigenaar Aimé Van Hecke
Gebouwd 1904
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Boven elkaar geplaatste vensters
Gevlucht/Rad Verwijderd
Inrichting Twee steenkoppels van de motormaalderij
Toestand Nog volledige molenromp, molenwal afgegraven
Bescherming ---,
Niet beschermd, wel vastgesteld als bouwkundig erfgoed op 5 oktober 2009
Molenaar Aimé Van Hecke (elektrisch, voor eigen gebruik)
Openingstijden Op afspraak (tel. 09 3557179, A. Van Hecke)
<p>Molen Van Hecke</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 30.06.2008  

Beschrijving / geschiedenis

De Molen Van Hecke is een stenen korenwindmolen, type bergmolen, aan de westzijde van de Nokerstraat (nr. 46), tegenover de Ouderdomstraat.

Oorspronkelijk was deze molen een houten koren- en oliewindmolen, die tussen 1775 en 1830 werd opgericht aan de zuidzijde van de Oudemolenstraat (nr. 14), aan de oostzijde van de Nokerstraat.

We zien deze staakmolen nog niet op de Ferrariskaart (ca. 1775), maar wel de topografische kaart van Vandermaelen (ca. 1850) en de kadastrale kaart van P.C. Popp (ca. 1860), met het symbool van een staakmolen op teerlingen.

Vlakbij het molenaarshuis (nr. 46) werd in 1835 een rosmolen opgericht (op het kadasterperceel B428b). Deze werd in 1876 afgebroken en vervangen door een stoommaalderij, waarvan het gebouw nog bestaat, voor het molenaarshuis.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: De Rijcke-Walraeve Joannes, molenaar te Desteldonk
- later, erfenis: de weduwe en de kinderen & consoorten (overlijden van Joannes De Rijcke)
- 17.08.1854, verkoop: de weduwe Walraeve (notaris De Backer)
- later, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Walraeve van Joannes De Rijcke)
- 20.01.1865, deling: Van Hecke-Schatteman Dominique, molenaar te Desteldonk (notaris Braet)
- 19.01.1888, erfenis: de weduwe en de kinderen (overlijden van Dominique Van Hecke)
- 17.08.1908, deling: Van Hecke-De Keyster Victor, molenaar te Desteldonk (notaris Van der Auwermeulen
- 23.02.1940, erfenis: Van Hecke-De Coene Remi Joseph, molenaar te Desteldonk (overlijden van Victor Van Hecke)
- 2014, eigenaar: Van Hecke Aimé

Vlakbij het molenaarshuis werd in 1850 een rosmolen opgericht. Deze werd in 1876 afgebroken en vervangen door stoommaalderij, waarvan het gebouw nog bestaat en gerenoveerd werd als woonhuis (Oudemolenstraat 12).

De weduwe en kinderen van lvan Dominique (Domien) Van Hecke, die in 1888 was overleden, lieten deze molen in 1904 slopen en als een stenen bergmolen op zijn huidige plek heroprichten.

Tegelijk met de windmolen, die uitgerust was met 2 koppels maalstenen, een haverpletter en een buil, werd in 1904 eveneens een stoommaalderij gebouwd.

In 1950 werd de windmolen ontmanteld, maar de in de romp ondergebrachte motormaalderij bleef behouden. De molenwal is afgegraven.

De huidige eigenaar, olenaar Aimé Van Hecke maalt nog steeds voor eigen gebruik.

De molen is niet beschermd, maar is sinds 5 oktober 2009 vastgesteld als bouwkundig erfgoed.

Bouwkundige beschrijving (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Het is een hoge bakstenen molenromp met bewaarde rechthoekige uitbouw met inrit voor het laden der karren onder dubbele gebogen rollaag. De molenberg is afgegraven. Rechthoekige toegangsdeur boven de inrit; verder kleine rondboogvensters met metalen roedenverdeling. Kenmerkende bijhorende stoommolen waarvan de afgetopte puntgevel twee rechthoekige benedenvensters en een laadvenster vertoont. Verhoogd en tot tegen de windmolen aangebouwd.

Inrichting
3 steenkoppels (nog 2 in de maalderij), klauwenluiwerk, onderste deel van de koning, trommelvang (gedemonteerd), sabel (gedemonteerd), één klauwijzer (gedemonteerd), één bonkelaar (herbruikt in de maalderij als luiwiel).
Elektrische maalderij met twee steenkoppels, haverbreker, buil en elevator.

Architecturale beschrijving van het molenaarshuis (Afdeling Onroerend Erfgoed)
Nokerstraat 46. Volgens kadastergegevens dateert het huis van voor 1830. Oorspronkelijk vormde het een geheel de boerenwoning (zie Nokerstraat 50). Dubbelhuis van één bouwlaag en vier traveeën met gevelaanpassingen, onder zadeldak (Vlaamse pannen). Verankerde en gecementeerde gevel met schijnvoegen en hanggoot. De rechthoekige vensters vertonen duimen en dorpels met tegels.
Nokerstraat 50. Boerenwoning van het dubbelhuistype met zes traveeën, onder zadeldak (pannen). Kern uit de 18de eeuw (cf. muurvlechtingen en sporen van gedichte oude muuropeningen in de linkerzijgevel) en volgens kadastergegevens aangepast in 1850. Verankerde bakstenen lijstgevel met gepikte plint. Beluikte rechthoekige vensters in vlakke gewitte omlijstingen. Rechthoekige deur in geprofileerde gewitte omlijsting op arduinen neuten. Gewitte kordonband onder de hanggoot.

Al deze gebouwen zijn opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Zie ook: Desteldonk (Gent), Molen De Rijcke

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Maarten OSSTYN

<p>Molen Van Hecke</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 30.06.2008

<p>Molen Van Hecke</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 14.11.2009

<p>Molen Van Hecke</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 14.11.2009

<p>Molen Van Hecke</p>

Foto: Denis Van Cronenburg, 14.11.2009

<p>Molen Van Hecke</p>

Verzameling Ons Molenheem

Literatuur

Kadaster Gent, mutatieregisters, Desteldonk, schetsen, 1850 (nummer 38), 1876 (nummer 3) en 1904 (nummer 11).
Paul Bauters, "Eeuwen onder wind en wolken. Windmolens in Oost-Vlaanderen", Gent, Provinciebestuur, 1985;
Paul Bauters, "Oostvlaams molenbestand 1986", Gent, 1986 (Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen. Bijdragen, nieuwe reeks, 25);
"Inventaris van de wind- en watermolens in de provincie Oost-Vlaanderen naar gegevens van het Archief van het Kadaster. Tweede aflevering. De arrondissementen Eeklo en Gent", in: Kultureel Jaarboek voor de provincie Oost-Vlaanderen, XV, 1961, 2 (Gent, 1962);
Herman Holemans, "Oostvlaamse wind- en watermolens. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten D-E", Rotem, Studiekring Ons Molenheem, 1998.
C. Bogaert, K. Lanclus & M. Verbeeck, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent, 1983.


Laatst bijgewerkt: donderdag 28 juli 2016
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens