Molenzorg
Mol, Antwerpen
Naam

Molen van Ezaart

Ligging Keikenstraat
2400 Mol

Ezaart
kadasterperceel E1355c


toon op kaart
Geo positie 51.176682, 5.078659
Eigenaar Gemeente Mol
Gebouwd 1857
Type Stenen grondzeiler
Functie Korenmolen
Kenmerken Grote kap op smalle romp
Gevlucht/Rad Gelaste stalen roeden (Demeester, Marke), 24 m.
Inrichting Twee kunststeenkoppels (1,40 m). Overbrenging 1 op 4,8.
Toestand Maalvaardig, in bedrijf op vrijwillige basis
Bescherming M: monument,
23.06.1960
Molenaar Ferdinand Huysmans
Openingstijden Groepen op afspraak: Toerisme Mol, tel. 014 33 07 85, e-mail: toerisme@gemeentemol.be
<p>Molen van Ezaart</p>

Foto: Paul Paulussen, Heusden-Zolder  

Beschrijving / geschiedenis

Ezaart is het enige Molse gehucht dat prat kan gaan op een windmolen . Waar de overige molens uit Mol ofwel verbrand of afgebroken werden of - zoals deze van Millegem - overgebracht naar het Openluchtmuseum van Bokrijk, bleef de Ezaartse molen bewaard.

De Ezaartse molen werd gebouwd in 1857 door molenbouwer Karel Heylen uit Geel. Er gebeurden daartoe aanvragen in 1856 en 1857. De molen geraakte in 1858 voltooid. Nog tijdens zijn opbouw werd de molen verkocht.

Opeenvolgende eigenaars:
- 1857, opbouw: a) (voor het gebouw) Heylen Charles, molenaar te Geel en b) (voor de grond) Huypens Henri, landbouwer te Mol ("construction d'un moulin à farine mû par le vent").
- 23.11.1857, verkoop: Willems-Van Gompel Joannes Willem, lakenfabrikant te Mol (notaris Dierckx)
- later, eigenaar: de weduwe en kinderen (kinderen: a) Willems François Joseph, lakenfabrikant te Meerhout, b) Willems Charles Henri, c) Willems Jeanne, echtgenote Raeymaekers, molenaarsgast te Sint-Joost-ten-Node, d) Willems Louis Antoine, onderpastoor te Etterbeek en e) Willems François, onderpastoor te Herfelignen (overlijden van J oannes Willem Willems).
- 26.08.1867, verkoop: Raeymaekers-Willems Norbertus, molenaar te Mol (notaris Verbruggen)
- 29.11.1905, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Norbertus Raeympaekers)
- 15.09.1908, erfenis: de kinderen (overlijden van de weduwe Willems van Norbertus Raeymaekers)
- 14.01.1940, erfenis: a) Raeymaekers Julia Maria Carolina, zonder beroep te Mol, b) Raeymaekers Anne Marie Nathalie, religieuse te Rillaar en c) Raeymaekers-Peetermans Karel, de kinderen (overlijden van Raeymaekers Vincent, priester te Mol)
- 01.03.1941, afstand: Raemaekers-Van Genechten Frans Norbert, molenaar te Mol (notaris Smolderen)
- 16.04.1950, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Frans Raeymaekers)
- 26.07.1950, erfenis: Luyten-Verhoeven Jozef Alfons, handwerker te Mol (overlijden van de weduwe)
- 11.10.1950, verkoop: Heuvelmans-Van Roy Karel, molenaar te Meerhout (notaris Smolderen)
- 16.06.1958, verkoop: Gemeente Mol (notaris Verdonck)

In 1913 werd de molen gecementeerd en gekalkt. De laatste beroepsmolenaar was Karel Heuvelmans.

Op 21 maart 1957 liep de molen zware stormschade op. Het inwendig mechanisme werd ontredderd en de kap hing volledig uit haar gelid. De molenaar besloot dan de molen te verkopen voor afbraak. Gelukkig kocht de gemeente Mol de molen aan, die bij koninklijk besluit van 23 juni 1960 beschermd werd als monument. Met o.m. de steun van het Atoomcentrum kon de molen hersteld worden door Molenbouwer Caers uit Retie.

In 1984 gebeurde, onder impuls van de vroegere burgemeester Sus Luyten, een maalvaardige restauratie, andermaal door molenbouwer Caers uit Retie.

In 2003 onderging de molen een grondige onderhoudsbeurt (pleisterwerk, trappen, toegangsdeur). Een nieuw wiekenkruis werd in 2005 geplaatst. Ook in 2008 kreeg de molen een onderhoudsbeurt, o.m. aan de windpulm en de molenbaard.

Een nieuwe onderhoudsbeurt gebeurde in het najaar 2012-voorjaar 2013.  De gemeente Mol kon daarvoor rekenen op de onderhoudspremie van de Vlaamse Overheid van 2011 en 2012 ter waarde van 58.080 euro. Ontwerper was de Dienst Ruimtelijk Beleid van de gemeente Mol (contactpersoon: Yvo Geeringhs). In het gemeentehuis van Mol ging op 26 april 2012 de openbare aanbesteding door. De werkzaamheden startten midden september en duurden 75 dagen lang. Ze bestonden uit het herstellen van de scheuren in het metsel- en pleisterwerk van de romp, die daarop opnieuw werd geschilderd. De roeden werden nagezien , de korte spruit werd vernieuwd door molenbouwer John de Jongh uit Veldhoven, de kruibok werd hersteld, de vang werd geherpositioneerd en enkele kammen van het vangwiel werden vernieuwd. Aannemer Peter Cox uit Wilrijk herstelde de bepleistering van de molenromp en voerde ook een aantal technische onderhoudswerken aan de molen uit. Daarnaast werd de volledige molen opnieuw geverfd. De renovatie kostte in totaal 90.000 euro, waarvan 66 procent betaald werd door de Vlaamse Overheid in de vorm van een onderhoudspremie.

De molen heeft een aparte vorm door zijn te grote kap voor de smalle romp. Hij bezit 2 maalkoppels met kunststenen voor veevoeder, een sleepluiwerk en een vang met vangtrommel.
De toegangsdeuren liggen ruim boven het maaiveld en zijn met trappen te bereiken. De molen is te bezoeken na afspraak met Toerisme Mol, tel. 014/33.07.85.

Lieven DENEWET & Rob SIMONS

<p>Molen van Ezaart</p>

Foto: Donald Vandenbulcke, Staden, 01.04.2009

<p>Molen van Ezaart</p>

Foto: Frans De Groodt, Helchteren

<p>Molen van Ezaart</p>

Foto: Paul Paulussen, Heusden-Zolder

<p>Molen van Ezaart</p>

Foto: Paul Paulussen, Heusden-Zolder

<p>Molen van Ezaart</p>

Prentkaart (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
2003: 14.376

VM, "Molen krijgt sanitair", Het Nieuwsblad, 15.12.2006.
Mol - Gemeentearbeiders hebben de molen van Ezaart voorzien van een toilet. Bezoekers kunnen er dus bij hoge nood hun plasje kwijt. De Ezaartse molen is de laatste van zeven windmolens die er ooit in de gemeente stonden. Hij werd in 1856 gebouwd. In de jaren vijftig liep hij zware beschadigingen op bij een storm en werd hij verkocht. De nieuwe eigenaars werden het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) en het gemeentebestuur. Sinds 1960 is de molen van Ezaart een beschermd monument. (vm)
Meer info: dienst toerisme. Tel: 014-33.07.85.

"Molenpop", in: Gazet van Antwerpen, 06.09.2008.
Op vrijdag 12 september kan u vanaf 19.30u op het terrein rond de Ezaartse molen genieten van swingende covers in een idyllisch decor. Kwaliteitsvolle groepen met een stevige livereputatie zoals Into Bloom, Subliminal en Storko maken hun opwachting. Toegang is gratis.

"Herstelling aan de molen van Ezaart", in: Gazet van Antwerpen, 26.11.2008.
Een Nederlandse firma voerde enkele dringende herstellingswerkzaamheden uit aan de molen van Ezaart.
Die waren nodig om de molen draaiende te houden.
Onder meer de ondersteuning van de as van de wieken werden hersteld. Die dreigde scheef te zakken waardoor de as haar stabiliteit zou verliezen.
Ook de molenbaard, de beplanking vooraan op de molen werd vervangen. De kostprijs wordt geraamd op tienduizend euro. De molen uit 1857 is de enige nog werkende molen in Mol.

Persbericht. Saskia Van Gestel, "Brandje aan molen snel geblust", Het Nieuwsblad, 19.03.2010.
Mol- De brandweer van Mol moest woensdag uitrukken voor een klein brandje vlak naast de molen van Ezaart. De brandweermannen snelden met drie wagens ter plaatse, maar ze hadden het brand in de nabijgelegen coniferenhaag snel onder controle. Door het snelle optreden van de Molse brandweer bleef de schade beperkt.

VMT, "Molen Ezaart", Het Nieuwsblad, 24.11.2008.
Mol - Aan de molen van Ezaart startte de firma Adriaens Molenbouw uit het Nederlandse Weert met enkele dringende herstellingswerken. De werken zijn nodig om de molen draaiende te houden. De kostprijs is geraamd op 10.000 euro. De molen (1857) is de enige nog werkende molen in de gemeente. (vmt)

Persbericht. "Herstellingswerken molen Ezaart gestart", in: Het Nieuwsblad, 02.12.2008. Bron: Passe-Partout.
MOL - Eind november is een Nederlandse firma gestart met enkele dringende herstellingswerken aan de molen van Ezaart. De herstellingswerken waren absoluut noodzakelijk om de molen draaiende te houden. De firma zal onder meer de ondersteuning van de as van de wieken herstellen. Die ondersteuning dreigt momenteel scheef te zakken, waardoor de as aan stabiliteit dreigt te verliezen. Ook de molenbaard - dat is de beplanking vooraan op de molen - is aan vervanging toe. Verder worden nog enkele kleinere herstellingswerken uitgevoerd, zodat de molen binnenkort opnieuw zijn wieken zal kunnen laten draaien. De kostprijs voor deze herstellingswerken worden geraamd op 10.000 euro. De molen van Ezaart, die dateert van 1857, is de enige nog werkende windmolen in de gemeente Mol.

"Nieuwe brochure 'De Molen van Ezaart' nu gratis verkrijgbaar", in: gemeentemol.be
Het gemeentebestuur heeft, in samenwerking met de Vrienden van de Molen van Ezaart, een nieuwe brochure uitgebracht over de Molen van Ezaart. Hierin kom je meer te weten over de enige overblijvende getuige van de zeven windmolens die onze gemeente ooit telde. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de dienst toerisme. Wil je gratis een geleid bezoek brengen aan deze Molen? Maak dan een afspraak bij de dienst toerisme.
Meer info: dienst toerisme, 014 33 07 85, toerisme ad gemeentemol.be

VMT, "Molen van Ezaart", Het Nieuwsblad, 09.10.2010.
Mol - Er is een nieuwe brochure uit over de molen van Ezaart. Hierin kom je meer te weten over de enige resterende windmolen in de gemeente. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de dienst toerisme, Markt1A. Daar kan je ook afspreken voor een gegidst bezoek.

VGD, "Ezaartse Molen krijgt opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 12.09.2012.
De molen van Ezaart krijgt een grondig onderhoud. Foto VGD 
Mol - De molen van Mol-Ezaart krijgt vanaf midden september een grondige opknapbeurt. De gemeente Mol kan daarvoor rekenen op een onderhoudspremie van 2011 en 2012 ter waarde van 58.080 euro. Die wordt uitgereikt door de Vlaamse overheid.
De molen is sinds 1960 een beschermd monument en moet geregeld worden onderhouden. Een aannemer zal daarom vanaf midden september starten met het herstellen van de scheuren in het metsel en pleisterwerk.
Daarna zal de romp van de molen opnieuw worden geschilderd.
De roeden (de houders van de wieken) zullen worden bekeken, de korte spruit (een balk in de kap van de molen die zorgt dat de molen kan bewegen) wordt vernieuwd, de kruibok (dient om het kruis van de wieken te ondersteunen bij het draaien) wordt hersteld, de vang (de constructie om de wieken af te remmen) wordt geherpositioneerd en enkele kammen van het vangwiel (dit zet de draaibeweging van de wieken over naar de spil van de molen) worden vernieuwd. De molen van Ezaart is de laatste van de zeven windmolens die ooit in Mol stonden.

BHR, "Molen Ezaart krijgt opknapbeurt", Het Laatste Nieuws, 27.09.2012.
Molenaar Ferdinand Huysmans bij de molen. Foto Maria De La Cruz
De Molen in Ezaart is de enige nog werkende molen in de gemeente Mol. De molen meot nog kunnen graan malen. Daarom vinden momenteel renovatiewerken plaats. "Het pleisterwerk aan de buitenkant wordt volledig hersteld", zegt molenaar Ferdinand Huysmans (62). "De romp wordt geschilderd. Daarnaast zijn verscheidene onderdelen aan vervanging toe. Die werken zijn dringend nodig, want de molen is echt aan herstelling toe. Als de werken afgerond zijn, kan hij er hopelijk weer een paar jaar tegen", zegt de molenaar. Ferdinand is zo goed als dagelijks in de molen aanwezig en toont bezoekers de werking van de molen. De molen is gebouwd in 1856. In de jaren 50 raakte hij zwaar beschadigd tijdens een storm en ins de molen verkocht. Pas in 19845 volgde een volledige restauratie. Sindsdien is hij ook maalvaardig. De werken aan de molen moeten in mei 2013 afgerond zijn. (BHR).

Neca, "Molen", Gazet van Antwerpen, 13.09.2012.
De molen van Ezaart krijgt een opsmukbeurt. Het gebouw werd in 1960 erkend als beschermd monument. Voormalig burgemeester Sus Luyten en een aantal dorpsgenoten startten de vzw Vrienden van de Ezaartse molen. Dankzij hun inspanningen kon de molen in 1984 gerestaureerd worden. Sindsdien is de molen maalvaardig. Er is 58.080 euro van de Vlaamse overheid ter beschikking.

Aanbesteding. Algemene bouwwerken. Renovatie molen te Mol-Ezaart.
Antwerpen
26/04/12 11:00:00
Mol
in het Administratief en Cultureel Centrum 't Getouw, vergaderzaal 5 (1ste verdieping), Molenhoekstraat 2, 2400 MOL
(75 dagen).
Bestek nr. 2012/04MP. De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, liggen alle werkdagen, ter inzage van de inschrijvers, in de burelen van Dienst Ruimtelijk Beleid, gemeente Mol, Molenhoekstraat 2 (1ste verdieping), 2400 Mol (tel. 014 33 08 23 - e-mail: openbarewerken.wegen@gemeentemol.be), van 09.00 uur tot 12.00 uur. Ze kunnen daar kosteloos bekomen worden op eenvoudig verzoek.
o/cat. D24 (Restauratie van monumenten) , Klasse 1
Type procedure: Openbaar
Beperking van het aantal ondernemingen tijdens de onderhandeling of de dialoog (onderhandelingsprocedure, concurrentiegerichte dialoog)
Gebruikmaking van een procedure in achtereenvolgende fasen waarbij geleidelijk het aantal te bespreken oplossingen of ter onderhandeling openstaande inschrijvingen wordt beperkt
Neen
Gunningscriteria
Laagste prijs
Bouwkroniek: web 11-2012 12-2012 13-2012 14-2012 15-2012 16-2012
Publicatie Web: 15/03/12 9:33:35

VGD, "Molen Ezaart weer maalvaardig dankzij renovatiebeurt", Het Nieuwsblad, 01.06.2013.
Na een grondige restauratie is de molen weer maalvaardig. Foto vgd
Mol - De gemeente Mol liet de molen van Ezaart het afgelopen jaar grondig renoveren. De molen is nu opnieuw maalvaardig.
Deze molen is sinds 1960 een beschermd monument en trouwens de enige overgebleven molen van de zeven molens die Mol rijk was in het verleden.
90.000 euro
Aannemer Peter Cox uit Wilrijk herstelde de bepleistering van de molenromp en voerde ook een aantal technische onderhoudswerken aan de molen uit. Daarnaast werd de volledige molen opnieuw geverfd.
De renovatie kostte in totaal 90.000 euro, waarvan 66 procent betaald werd door de Vlaamse Overheid in de vorm van een onderhoudspremie.
De molen van Ezaart werd in 1856 gebouwd door Karel Heylen uit Geel.
Storm
In de jaren vijftig van vorige eeuw werd de molen zwaar beschadigd door een storm en aangekocht door het SCK en de gemeente Mol.
Voormalig burgemeester Sus Luyten en een aantal dorpsgenoten uit Mol-Ezaart hebben vervolgens de vzw Vrienden van de Ezaartse molen opgericht. Dankzij hun inspanningen kreeg de molen in 1984 een grondige restauratie en werd hij opnieuw maalvaardig gemaakt.

VGD, "Verkaveling heet Wanmolenstraat", Het Nieuwsblad, 28.11.2013.
Mol - De nieuwe verkaveling aan Ezaartveld in Ezaart kreeg de naam Wanmolenstraat. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De naam verwijst naar de Molen van Ezaart. Een wanmolen is een molen waarmee graankorrels, kaf en onkruidzaden van elkaar gescheiden worden.

Saskia Van Gestel, "Molen van Ezaart draait weer op volle kracht", Het Nieuwsblad, 21.04.2016.
Mol - Op zondag 24 april opent het toeristisch seizoen in Mol. De Vrienden van de Molen Ezaart zetten daarom de deur open voor het grote publiek.
Vanaf 24 april tot en met september kan je elke laatste zondag van de maand, telkens tussen 10 en 18 uur, een kijkje komen nemen in de molen in de Bellekensstraat. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.
De deur van de molen staat dus open voor iedereen op volgende zondagen:
29 mei
31 juli
28 augustus
25 september

Saskia Van Gestel, "Ga mee op ontdekkingstocht doorheen de windmolen van Ezaart",  Het Nieuwsblad, 30.07.2016.
Mol - Op zondagen 31 juli, 28 augustus en 25 september kan je tussen 10 en 18 uur op ontdekkingstocht doorheen de windmolen van Ezaart in Mol. Aan de hand van het doeboekje ‘Molen je Mee?’ ontdek je de mysterieuze wereld van de windmolen.
Het doeboekje ‘Molen je Mee?’ is gratis verkrijgbaar in de molen zelf op 31 juli, 28 augustus en 25 september tussen 10 en 18 uur. Het boekje werd speciaal voor gezinnen met kinderen ontwikkeld. 
Het ‘doeboekje windmolen’, en ook het ‘doeboekje watermolen’ werden ontwikkeld door Erfgoed Noorderkempen en Erfgoedcel k.ERF, in samenwerking met de lokale molenaars, Levende Molens vzw en de provincie Antwerpen. Hiermee willen zij het molenambacht in de regio in de kijker zetten. Beide boekjes zijn gratis verkrijgbaar bij de dienst toerisme.
Groepen kunnen de molen van Ezaart ook onder leiding van een gids bezoeken. Reserveren doe je via de dienst toerisme.

Literatuur

rH. Holemans & P.J. Lemmens, Molens der Noorder- en Oosterkempen, Nieuwkerken, Ten Bos, 1980, p. 72, 74-75
Herman Holemans, "Wind- en watermolens van de provinca) Vloebergs, b) ie Antwerpen. Kadastergegevens 1835-1990. Deel 2. Gemeenten H-O", Opwijk, Studiekring "Ons Molenheem", 2010.
Fr. De Groodt, "Historiek over de molen en de andere molens van Mol", in: Molenecho's, XIII, 1985, p. 203-204;
Roger Knaepen, "Moll-Baelen-Desschel 1559-1795", Mol, Lions Mol-Geel, 1982
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997);
R. Boons, "De molen te Mol-Ezaart", in: Toerisme Provincie Antwerpen, jg. 7, nr. 4 (15 juli 1961), p. 41;
Paul Hendriks, "De windmolens. 21. Mol", in: P. Hendriks & R. Hoeben, "Provincie Antwerpen. Wind- en watermolens", p. 19;
E. D(e) K(inderen), "Help!", in: De Belgische Molenaar, jg. 76, nr. 24 (22 dec. 1981), p. 333;
"Mol-Ezaart", in: De Belgische Molenaar, jg. 53, nr. 24 (22 dec. 1958), p. 394;
"Molenberichten: Mol-Ezaart", in: Ons Heem, XII, 1957, nr. 2 (dodenmaand), p. 64;
(L. Smet), "Ons molenpatrimonium in de provincie Antwepen: Mol, Ezaartmolen", in: Molenecho's, V, 1977, nr. 7 (juli), p. 53;
"Profiel van Mol", Mol, Tafelronde 47, 1971, p. 443;
"Verdwijnt de laatste windmolen te Mol-Ezaart?" in: De Belgische Molenaar, jg. 52, nr. 17 (19 juli 1957), p. 271;
Paul Vos & John Wijnen, "Panorama van Mol", Mol, Tafelronde 47, 1974, p. 57;
R. Hoeben, "De Ezaartmolen te Mol. (Portret van een draaiende molen), in: Natuur- en Stedeschoon, jg. 56 (1987), nr. 3 (mei-juni), p. 6-8, ill.;
J. D(ruyts), "De molen van Mol-Ezaart ingehuldigd", in: Levende Molens, jg. 7 (1985), nr. 9, p. 67-68, ill.;
"De molen van Ezaart", Mol, Vrienden van de Molen van Ezaart, 1984, 39 blz., ill. plans;
Els De Kinderen, "Hoopvol nieuws uit de Kempen", in: De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 3 (maart), p. 68;
Els De Kinderen, "Allerlei - Cultuur: meer sponsors, selectiever betoelaging [Kasterlee; Mol-Ezaart; Diest; Sint-Maria-Latem; Ertvelde]", in De Belgische Molenaar en Levende Molens, jg. 77 (1982), nr. 10 (oktober), p. 217-218;
P.J. Lemmens, "Molenoverzicht uit het Arrondissement Turnhout van 1830 tot heden", Heemkundig Handboekje voor de Antwerpse Randgemeenten, Kwartaalschrift, Borgerhout, Gitschotel Buurschap, Jg. 12, [1964], nr. 3, p. 20.
Werkgroep Zo leefde Ginderbroek, "Zo leefde Ginderbroek. 7B. Er waren eens... zeven windmolens in Mol".
Nuyts Rik, Molens in Mol, Molse Tijdingen, IX, 2001, p. 95 e.v.

Persberichten
VM, "Molen krijgt sanitair", Het Nieuwsblad, 15.12.2006.
"Molenpop", in: Gazet van Antwerpen, 06.09.2008.
"Herstelling aan de molen van Ezaart", in: Gazet van Antwerpen, 26.11.2008.
VMT, "Molen Ezaart", in: Het Nieuwsblad, 24.11.2008.
"Herstellingswerken molen Ezaart gestart", in: Het Nieuwsblad, 02.12.2008.
Saskia Van Gestel, "Brandje aan molen snel geblust", Het Nieuwsblad, 19.03.2010.
"Nieuwe brochure 'De Molen van Ezaart' nu gratis verkrijgbaar", in: gemeentemol.be
VMT, "Molen van Ezaart", Het Nieuwsblad, 09.10.2010.
VGD, "Ezaartse Molen krijgt opknapbeurt", Het Nieuwsblad, 12.09.2012.
BHR, "Molen Ezaart krijgt opknapbeurt", Het Laatste Nieuws, 27.09.2012.
Neca, "Molen", Gazet van Antwerpen, 13.09.2012.
VGD, "Molen Ezaart weer maalvaardig dankzij renovatiebeurt", Het Nieuwsblad, 01.06.2013.
VGD, "Verkaveling heet Wanmolenstraat", Het Nieuwsblad, 28.11.2013.
Saskia Van Gestel, "Molen van Ezaart draait weer op volle kracht", Het Nieuwsblad, 21.04.2016.
Saskia Van Gestel, "Ga mee op ontdekkingstocht doorheen de windmolen van Ezaart",  Het Nieuwsblad, 30.07.2016.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 17 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens