Molenzorg
Heikruis (Pepingen), Vlaams-Brabant
<p>Kamsmolen</p>
Foto: Robert Van Ryckeghem
Naam

Kamsmolen

Ligging Molenstraat
1670 Heikruis (Pepingen)
toon op kaart
Geo positie 50.733566, 4.134923
Eigenaar Privaat
Gebouwd 1786
Type Stenen bergmolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Had knik in de romp, wat wijst op een verhoging
Gevlucht/Rad Verwijderd in 1943
Inrichting Motormaalderij
Toestand Nog onderste deel van de romp (7 meter hoog), met klimop begroeid
Bescherming ---,
Niet beschermd
Molenaar Geen
Openingstijden Niet toegankelijk

Beschrijving / geschiedenis

In 1785-1786 bouwde Jan-Baptist Paridaens aan de hoek van de weg Heikruis-Hondzocht en de Molenstraat naar Bogaarden een stenen molen en een molenaarshuis: de Kamsmolen en het Kamshof. Kams is een vervorming van de naam van de muldersvrouw Descamps. De oprichting had heel wat voeten in de aarde. J. B. Paridaens was geboren 5.5.1768 was zoon van Carolus uit Bogaarden en van Maria Theresia Ghijs uit Heikruis. Hij was gehuwd met Maria Philippa Descamps uit Heikruis. De oprichting ging met veel moeilijkheden gepaard.

Molenaar Charles-Louis Paridaens (ook Pardaens), geboren op 8.9.1794, maakte er in 1852 een olieslagerij. Stukken en brokken van het getuig liggen nog in en aan de molen. De Paridaens zijn een oude familie van Heikruis en Bogaarden; de Descamps waren afkomstig uit Halle.

In 1890 werd de molen vier meter hoger opgemetseld, tot 17 meter, hetgeen goed merkbaar is aan de knik in de romp. Molen en molenhuis bleven eigendom der familie Paridaens totdat de molen op 30 april 1931, door de juffrouwen Elodie en Colette Paridaens verkocht werd aan maalder René Depauw uit Essene (Vl.-Brabant). De molen geraakte zijn wieken kwijt; onder de oorlog van 1940-45 werd de kap doorgeschoten en later waaide ze af. Eerst werkte maalder Depauw met een armgasmotor, maar toen er moeilijk aan kolen te geraken was, gebruikte hij een elektrische motor. Aan de molen werd een huis gebouwd. Natuurlijk is de molen lang niet zo mooi meer zonder kap en wieken, alhoewel hij in het landschap anders zeer schoon zou passen. Het Kamshof werd verkocht aan de gebroeders Galmart van Boutebrugge.

De maalders Paridaens waren na het Concordaat van 1802 anticoncordatist, of zoals men gewoonlijk zegt, Stevenist geworden. In het doopregister van Heikruis schreef onderpastoor Bruwier na een akte van 10.4.1817, in het Latijn een nota, waarvan de vertaling luidt: Sommige parochianen hebben de katholieke kerk verlaten voor een secte welke wij die der Stevenisten noemen. Enkele priesters zonder de eenheid der kerk in acht te nemen, hebben die mensen hiertoe gebracht. Vier der kinderen Paridaens werden door Pastoor 'Winnepenninckx uit Leerbeek gedoopt, zonder ceremoniën, maar deze werden er achteraf door hem bijgedaan, er werden hun dan ook peters en meters gegeven. Voor al deze kinderen te samen werden op 20.10.1815 de ceremoniën door pastoor Winnepenninckx bijgevoegd. Hij ook ondertekende de getuigschriften welke zonder meer in het parochiaal doopregister door E. H. Bruwier werden overgeschreven, toen de familie tot de katholieke eenheid terugkeerde. Ook de Borremans kwamen over. Vóór het concordaat zijn nog volgende kinderen vermeld in het doopregister : Carolus, Ludovicus, geb. 8.9.1794 en Catharian, zijne tweelingzuster. Maria Anna, geb. 12.4.1796 + 21.1.1866.

De wieken werden afgebroken in 1943 en korte tijd daarna werd de kap afgerukt door de wind. Er werd verder gemalen met een gasmotor. In 1960 werd de romp gesloopt tot 7 meter hoogte om er een woning naast te bouwen. Het onderstuk van de molen bleef ingericht als mechanische maalderij. De laatste mulder, Daniël Deschrijvere, heeft er nog tot 1993 gemalen met een elektrische motor.  In 2009 restte er nog een maalstoel. Datzelfde jaar werd de woning met molenrestant door Immo De Letter aan een particulier verkocht. 

<p>Kamsmolen</p>

Foto Immo De Letter, 2009

<p>Kamsmolen</p>

Foto Immo De Letter, 2009

<p>Kamsmolen</p>

Foto Immo De Letter, 2009

<p>Kamsmolen</p>

Foto jaren 1960.

<p>Kamsmolen</p>

Foto 1943. Verzameling Ons Molenheem

Literatuur

A. Roeykens, "De Kamsmolen. De oprichting van de eerste windmolen in Heikruis in de achttiende eeuw", in: Het Oude Land van Edingen en Omliggende, IV, 1976, 4, p. 233-238 en V, 1977, nr. 1, p. 25-30; nr. 3, 219-224; nr. 4, p. 281-287;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 2: arrondissement Halle-Vilvoorde (A-L)", Kinrooi, Studiekring Ons Molenheem", 1991;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Bernard Roobaert, "Overzicht van de molens van de streek van Edingen met hun oudste vermeldingen", Molenecho's, XXIV, 1996, nr. 3-4, p. 116-180;
B. Roobaert, "Een overzicht van de molens van het Oude Land van Edingen en hun oudste vermeldingen", in: "Het oude Land van Edingen en Omliggende, Herne, jg. XXI, 1993, nr. 2, p. 97-133, ill.


Laatst bijgewerkt: dinsdag 24 september 2013
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens