Molenzorg
Olmen (Balen), Antwerpen
<p>Straalmolen</p>
Foto: Robert Van Ryckeghem, Koolkerke
Naam

Straalmolen

Ligging Watermolenweg 2
2490 Olmen (Balen)

Straal
op de Grote Nete
kadasterperceel A109


toon op kaart
Geo positie 51.148663, 5.126728
Eigenaar Jef Druyts & Edith Vanthienen, Olmen
Gebouwd voor 1374 / 1613 / 1696 / 1767 / 1934
Type Turbine watermolen
Functie Korenmolen
Kenmerken Vroeger ook olie- en schorsmolen
Gevlucht/Rad Turbine, type Francis
Inrichting Twee steenkoppels, haverpletter, mengketel, 3 elevatoren en een petrus-graankuiser
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
23.12.1997
Molenaar Jef Druyts, Olmen
Openingstijden Op molendagen en op afspraak, tel. 014 30 03 99 (molen), 014 30 46 56 (J. Druyts)

Beschrijving / geschiedenis

De Straalmolen is een watermolen gelegen op de Grote Nete, nabij de samenvloeiing met de Heiloop en de grens met Balen. Ondanks zijn huidig "modern" voorkomen heeft Straalmolen meer dan 6 eeuwen geschiedenis achter de rug. Opmerkelijk daarbij is dat hij haast al die tijd in werking is geweest.

Vanaf 1374 werd Straalmolen vernoemd, behorende tot het domein van de Heren van Olmen. In de 15e eeuw kwam hij in handen van de Noord-Brabantse familie van Bakhoven. Tijdens de middeleeuwen en het ancien regime was het de banmolen van Olmen. De vroegst gekende molenaar was de Meerhoutenaar Jaspar Vijts die in 1541 de molen pachtte. Door verkoop kwam Straalmolen, samen met de heerlijkheid Olmen, in 1596 aan de familie Damant en even later door vererving aan de familie van Varick.

De molen brandde af in 1613 maar werd herbouwd. In 1651 liet waarin molenaar Adriaen Beerten een smout- en schorsmolen toevoegen. Omstreeks deze periode bereikte Straalmolen de grootste bloei uit zijn geschiedenis. In 1683 behoorde hij tot de vijf meest renderende molens van de provincie Antwerpen. Opnieuw door brand vernield in 1696 en nog hetzelfde jaar heropgebouwd; in 1766 nogmaals volledig uitgebrand, heropgebouwd in 1767, doch zonder smout- en schorsmolen.

Van omstreeks die tijd is hij eigendom van de Waaslandse familie de Clippele. Als molenaar kwam de familie Leysen op de molen die ook de Leyssensmolen of "Treitermolen"  bouwde, een standerdmolen.

Moeilijke tijden breken aan. Met de Franse Revolutie en de afschaffing van de heerlijke rechten kwam de concurrentie van de zogenaamde vrije molens. In 1811 besloot de Clippele tot verkoop van zijn watermolen. Een koper kwam echter niet opdagen. Maar zie, er kwamen betere tijden. Als je maar blijft geloven en mits de juiste man op de juiste plaats. Het was Francis Leysen die in 1809 op de molen kwam en die er na verloop van tijd een winstgevende zaak van wist te maken. Tot in 1919 - met een onderbreking van 1885 tot 1890 - bleef de familie Leysen Straalmolen bemalen.

Kadastrale beschrijvingen:
- 1817: "il y a dans la commune deux moulins, un à eau à un tournant et un à vent pour moudre grains. Ils seront divisés en deux classes en raison de la différence de la valeur réelle et leur situation. Celui à vent dans la S(ecti)on C dite de Heysvoort, sera porté dans la première. Il sera évalué d'après les bases receuillis par le bail à un revenu brut de f. 710 et net à f. 475. Le deuxième classe comprendra le moulin à eau dans la S(ecti)on A, dite du Marché. Il lui sera, d'après les mêmes bases, donné une évaluation brute de f. 487 et nette de f. 325."
- ca. 1830: "de watergraenmolen staet op de rivier der Nethe, dezelve heeft een draeywerck, twee paer molensteenen alleen dienende tot het maelen der graenen en waarvan slechts twee tegelijk kunnen werken, hij is wel gebouwd, in goeden staet van onderhoud, een wijnig van het dorp afgelegen en het ontbreekt hem zelden aen water. De pachter is Franciscus Leysen.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Desmet Maria Catherina, rentenierster te Aalst; pachter-molenaar is Leysen Franciscus
- 26.05.1847, verkoop: de Crombien Eugenie Xavière Angelina, weduwe Declippele Alexander Jacques, eigenares te Aalst (onderhanddse akte)
- 08.04.1862, deling: Declippele Adolphe Marie, eigenaar te Brussel (notaris Breckpot)
- 01.03.1894, erfenis: a) Fraters Leonce, eigenaar te Brussel en b) Vanderbelen Leon, zonder beroep te Brussel (overlijden van Adolphe Declippele)
- 21.05.1901, deling: Fraters-Van Yperseele de Strihou Leonce, zonder beroep te Brussel (notaris Breckpot)
- later, eigenaar: a) Van Yperseele-de Strihou Clara Marie Emilie, weduwe Fraters Adolphe Philippe, te Freux en b) Fraters d'Olmen Margaretha Maria Emerentia Juliette, echtgenote Witte de Haelen Jacobus Edward Valère Louis Bruno
- 28.04.1931, deling: Van Yperseele-de Strihou Clara Marie Emilie, weduwe Fraters Adolphe Philippe, te Freux (notaris Poncelet)
- 17.03.1933, verkoop: a) Van Elsen Rosalie, zonder beroep te Balen, b) Van Elsen Maria Roza Hortensia, zonder beroep te Balen, c) Van Elsen Jozef Louis, zonder beroep te Balen en d) Van Elsen Ferdinand Victor, zonder beroep te Balen (notaris Ooms)
- 22.03.1979, erfenis: a) Van Elsen Ferdinand, zonder beroep te Balen, b) Van Elsen Rosalia, zonder beroep te Balen, c) Van Elsen Jozef Louis, de erfgenamen en d) Van Elsen Ferdinand, zonder beroep te Balen (overlijden van Jozef Louis Van Elsen)
- 04.06.2010, verkoop: Druyts Jozef, molenaar te Olmen

Tijdens het burgemeesterschap van Victor Leysen (1908-1919) brandde het molenhuis volledig uit, waarbij de molenaar zich slechts op het nippertje kan redden. Het gerucht deed de ronde dat er brandstichting in het spel was, vermits in die periode de politieke hartstochten in Olmen hoog oplaaiden. Tot in 1934 werd het dan Eugeen Voordeckers.

Inmiddels was de molen in bouwvallige toestand geraakt en de nazaten van de familie de Clippele zagen tegen herstellingen op. Straalmolen werd verkocht aan de kinderen Van Elsen.

In 1934 werd een geheel nieuw bakstenen gebouw opgetrokken en werd het onderslagwiel vervangen door een Francisturbine, vermoedelijk gemaakt door Koppen-Frings uit Maastricht. De houten kamwielen werden vervangen door gietijzeren raderwerk. Het schilderachtige aspect moest wijken voor het functionele, wat de levenskracht van de molen dan weer ten goede is gekomen.

In 1982 kwam de huidige molenaar, Jef Druyts op de molen. Hij liet herstellings- en restauratiewerken uitvoeren onder leiding van architect P. Gevers (Kasterlee) in samenwerking met de molenmakersfirma Adriaens (Weert). In de onmiddellijke omgeving, aan de overzijde van de straat, werd in 1989 een ontmantelde Kempische schuur (18de-19de eeuw) uit Kasterlee (Groot Rees) heropgebouwd, nu in gebruik als magazijn. Door het bouwen van deze schuur is er extra opslagruimte en kan de zaak verder uitgebouwd worden. De Straalmolen is dan ook één van de laatste nog beroepsmatig werkende watermolens.

In de jaren 1990 belandde de molen in een onverdeeldheid, na het overlijden van de laatste rechtstreekse erfgenaam. Omstreeks 1995 was er een eerste keer sprake van een eventuele verkoop. Uiteindelijk werd de Straalmolen openbaar verkocht op 4 juni 2010. Op deze verkoop slaagden molenaar Jef Druyts en zijn echtgenote Edith Vanthienen erin om het hoogste bod uit te brengen. Na het uitblijven van een hoger bod werd de molen definitief toegewezen aan de molenaar en zijn echtgenote. Zij voorzien een grondige renovatie.

Lieven DENEWET & Heman HOLEMANS (Agentschap Onroerend Erfgoed)

Architectuur en techniek
Verankerd bakstenen gebouw met molenhuis van 1934 en latere woning van circa 1950 in elkaars verlengde, elk vier traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, kunstleien), met typische kenmerken uit het interbellum. Molenhuis gemarkeerd door rechthoekige muuropeningen in spaarvelden met aflijnende baksteenfries. Deurtravee met overluifeld laadluik op de verdieping.
Kempische schuur onder laagreikend schilddak (nok loodrecht op de straat, Vlaamse pannen); beplankte wanden op bakstenen stoel. Uitgespaarde zuidwesthoek met rechthoekige poort; gestapelde molenstenen. Eiken gebint met pen- en gatverbindingen.
Molentechnische uitrusting
Francisturbine, gietijzeren raderwerk, twee steenkoppels, haverpletter, mengketel, 3 elevatoren en een petrus-graankuiser

<p>Straalmolen</p>

Foto: Frans Van Bruaene, 06.11.2008

<p>Straalmolen</p>

Foto: Koen Van Beversluys

<p>Straalmolen</p>

Foto: Fran├žois Gijsbrechts, 2008

<p>Straalmolen</p>

Molenaar Jef Druyts. Foto: Robert Van Ryckeghem, 11.01.2004

<p>Straalmolen</p>

Prentkaart F. Mondelaers (coll. D. Vandenbulcke, Staden)

Bijlagen

Jaarlijks aantal asomwentelingen
2003: 2.490.985

Persbericht. VGD, "De geschiedenis van een monument", Het Nieuwsblad, 11.10.2008.
Olmen - De Straalmolen in Balen-Olmen is een watermolen langs de Grote Nete.
'De eerste vermelding van de watermolen is terug te vinden in 1374', zegt molenaar Jef Druyts. In de zeventiende eeuw kende de Straalmolen een grote bloei en behoorde de molen zelfs tot de vijf meest renderende in de provincie Antwerpen. In 1766 kwam er een einde aan het succesverhaal en brandde de watermolen volledig af. De molen werd meteen heropgebouwd.
Met de Franse Revolutie en de concurrentie van andere molenaars braken er moeilijke tijden aan. In 1809 werd de molen verkocht aan Francis Leysen en hij maakt er opnieuw een winstgevend bedrijf van.
Tijdens het burgemeesterschap van Victor Leysen tussen 1908 en 1919 brandde het molenhuis volledig uit. Het gerucht deed toen de ronde dat er brandstichting in het spel was omwille van politieke redenen. In 1934 werd een nieuw gebouw opgetrokken in steen en werd het onderslagwiel vervangen door een Francisturbine, een soort hydraulische turbine die de watermolen sneller moest doen draaien.
De Straalmolen is zes eeuwen lang bijna voortdurend in werking geweest, wat erg opmerkelijk is voor een watermolen. 'Ik maal nog dagelijks graan en tarwe met de molen', zegt Jef Druyts. 'Tegenover de molen baat ik ook nog een winkel waar ik onder andere hobbyvoeders, bloem en meststoffen verkoop.' (vgd)

Persbericht.  Saskia Van Gestel, "'Een molen is een levend iets'. Jef Druyts is al dertig jaar beroepsmolenaar", in: Het Nieuwsblad, 11.10.2008.
'Een molen is een levend iets'. Foto Louis Verbraeken.
Olmen/Meerhout - Jef Druyts uit Meerhout oefent al dertig jaar het eeuwenoude beroep van molenaar uit. Eerst werkte hij in een windmolen in Brugge, later in de Straalmolen in de Balense deelgemeente Olmen. 'Molens hebben voor mij geen geheimen meer', zegt Jef.
Beroepsmolenaar, het klinkt misschien middeleeuws, maar dat is het absoluut niet. Om molenaar te worden moet je heel wat talenten hebben en enorm veel kennis. Voor Jef Druyts uit Meerhout was dat geen probleem, hij groeide op tussen de molens. 'Mijn grootvader was beroepsmolenaar van een windmolen in Turnhout', zegt Jef.
'In 1930 schakelde hij wel over op een machinale maalderij, maar zijn liefde voor het beroep bleef. Hier heeft mijn vader de stiel geleerd. De familie van mijn moeder was dan weer eigenaar van een windmolen in Ravels. Deze waaide in 1956 om tijdens een storm en werd daarna nooit meer heropgebouwd. Mijn moeder bleef gefascineerd door molens en richtte de vzw Levende Molens op.'
Jef kreeg het molenaarsvirus dus van thuis uit mee. En op zijn twintigste werd die passie zijn beroep. Jef startte zijn carrière als beroepsmolenaar in een windmolen in Brugge en schakelde drie jaar later over naar de Straalmolen in Olmen. Daar is hij nu nog altijd molenaar, een van de weinigen in Vlaanderen.
'De meeste molenaars zijn vrijwilligers', zegt Jef. 'In Meerhout bijvoorbeeld wordt de Prinskensmolen nog draaiende gehouden door mezelf en door schepen Jan Melis. De molen draait voor speciale gelegenheden, op afspraak of in het weekend.'
In Vlaanderen zijn er nog twee beroepsmolenaars, Jef Druyts in de Straalmolen in Olmen en Frans Van Hool en zijn vrouw Bie Schroyens in de watermolen van Grobbendonk.
Een molenaar moet wel over een aantal kwaliteiten beschikken. 'Een molen is iets dat leeft', zegt Jef. 'Het beweegt langs alle kanten en altijd weer moet je een strijd leveren tegen sterke en onvoorspelbare natuurkrachten. Een windmolen is nog avontuurlijker en moeilijker te bedienen dan een watermolen.'
Een molenaar moet vooral een technische aanleg hebben, maar ook verantwoordelijkheidszin en liefde voor het monument zijn onontbeerlijk. 'In Vlaanderen zijn er gelukkig nog niet veel ongevallen met een windmolen gebeurd, maar in Nederland wel. Als er te veel wind staat kan zo'n molen op hol slaan en dan wordt het pas echt gevaarlijk.'
Druyts is een vurig voorstander van het in stand houden van wind- en watermolens. 'Vandaag zijn er in België nog een 150-tal windmolens en een 500-tal watermolens', zegt hij. 'Het is belangrijk dat de overheden de waarde van deze monumenten inzien en ze ook beschermen. Een voorbeeld daarvan is de bescherming van de watermolen van Geel-Oosterlo. Met wat inspanningen kun je daar weer een mooie draaiende molen van maken. Trouwens, in de Kempen mogen we zeker niet klagen, want de meeste wind- en watermolens zijn in goede handen.'

Leo Brouwes, "Opendeurdag op 29 augustus. Molenaar Jef Druyts koopt Straalmolen", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
Meerhout - De Straalmolen is een watermolen op de Grote Nete aan de Watermolenweg in Olmen die tegenwoordig in gebruik is als korenmolen. Op 4 juni werd de molen openbaar verkocht. Molenaar Jef Druyts had het hoogste bod en na het uitblijven van een hoger bod werd de molen onlangs definitief aan Jef en zijn echtgenote toegewezen.
De Straalmolen wordt de eerste keer vermeld in 1374. De geschiedenis van de molen is gekenmerkt door hoogtes en laagtes. Rond 1700 behoorde hij tot de vijf meest renderende watermolens van wat nu de provincie Antwerpen is. In de late jaren 1800 was geen enkele molenaar geïnteresseerd om de molen te pachten.
In 1934 werd de molen verkocht aan de familie Van Elsen, die de toen bouwvallige molen liet afbreken en heropbouwden in de huidige staat. Het onderslagrad werd daarbij vervangen door een turbine.
In 1982 komt de huidige molenaar, Jef Druyts op de molen. Door het bouwen van een oude Kempense schuur tegenover de molen is er extra opslagruimte en kan de zaak verder uitgebouwd worden. De Straalmolen is dan ook één van de laatste nog beroepsmatig werkende watermolens.
Molenaar koopt 'eigen' molen
In de jaren '90 van de vorige eeuw belandt de molen in een onverdeeldheid, na het overlijden van de laatste rechtstreekse erfgenaam. Omstreeks 1995 is er een eerste keer sprake van een eventuele verkoop. Uiteindelijk wordt de Straalmolen openbaar verkocht op 4 juni 2010. Op deze verkoop slaagt molenaar Jef Druyts erin om het hoogste bod uit te brengen. Na het uitblijven van een hoger bod wordt de molen definitief toegewezen aan de molenaar en zijn echtgenote. 76 jaar na de herbouw kan de molen en het aanpalende huis aan hun tweede leven beginnen, dit na een grondige renovatie.
Molendag
Ter gelegenheid van de Molendag op zondag 29 augustus zal de werkende molen vrij te bezoeken zijn van 10 tot 18 uur. Naast de Straalmolen zijn er nog dertig andere molens te bezoeken in de ganse provincie.

VGD, "Molenaar koopt beschermde Straalmolen", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
Jef Druyts aan het werk: 'Ik maal dagelijks graan en tarwe met de beschermde molen.'
Balen - Jef Druyts uit Meerhout is al meer dan dertig jaar molenaar. Onlangs kocht hij de beschermde Straalmolen in de Balense deelgemeente Olmen.
De Straalmolen in Balen-Olmen dateert van de veertiende eeuw. 'De watermolen werd voor het eerst vermeld in 1374', zegt de huidige molenaar Jef Druyts. 'Rond 1700 behoorde de molen tot de vijf meest renderende watermolens van de provincie Antwerpen.'
Daarna was geen enkele molenaar nog bereid om de molen te pachten. In 1934 werd de Straalmolen gekocht door de familie Van Elsen. Deze liet de molen afbreken en volledig heropbouwen. Het onderslagrad werd daarbij vervangen door een turbine. In 1982 kwam Jef Druyts in de Straalmolen terecht en kocht deze onlangs.
'Toen de laatste rechtstreekse erfgenaam van de familie Van Elsen overleden was, belandde de Straalmolen in een onverdeeldheid', zegt Druyts. Pas twee maanden geleden werd de molen openbaar verkocht. Op deze verkoop brachten molenaar Jef Druyts en zijn echtgenote Edith Vanthienen het hoogste bod uit.
'Ik maal dagelijks graan en tarwe met de beschermde molen. Tegenover de molen heb ik een schuur gebouwd waar ik onder andere hobbyvoeders, bloem en meststoffen verkoop.' Met de verkoop van de Straalmolen is de molen van een zekere ondergang gered. Vaak worden beschermde monumenten na verkoop verwaarloosd, omdat de renovatie ervan veel geld kost. Het woonhuis dat tegen de molen is gebouwd, is niet beschermd als monument, maar wel als dorpszicht.
'Dit zullen we grondig renoveren met behoud van de gevel', zeggen Jef en Edith. 'Nu wonen we nog enkele kilometers van de molen, maar op termijn zullen we onze intrek nemen in het woonhuis naast de molen.' De Straalmolen is een van de laatste molens in Vlaanderen die nog beroepsmatig draait. Ter gelegenheid van de Molendag op zondag 29augustus zal de werkende molen vrij te bezoeken zijn tussen 10 en 18uur.

"Straalmolen Olmen - Balen verkocht", kempenactueel.be, 26.08.2010.
(Dezelfde tekst als hierboven).

Tommy, "Brug Straalmolen dicht tot 4 november", Het Nieuwsblad, 27.10.2011.
Balen - De brug over de Nete aan de Straalmolen in Olmen is tot 4 november afgesloten voor alle verkeer.
Ook fietsers kunnen er niet passeren.Aan de brug over de Nete ter hoogte van Straalmolen in Olmen worden momenteel herstellingen uitgevoerd. Omdat de gebreken aan de brug groter zijn dan verwacht, is er een volledig nieuwe betonlaag aangelegd.
Die betonlaag moet uitharden tot 4 november. Zolang blijft de brug afgesloten voor alle verkeer. Ook fietsers kunnen er niet passeren. De molen van Jef Druyts blijft bereikbaar vanuit Olmen (Straal).

Nele Caeyers, "Brug Straalmolen afgesloten", Gazet van Antwerpen, 25.10.2011.
Nog zeker tot 28 oktober is de brug over de Nete ter hoogte van Straalmolen afgesloten voor alle verkeer wegens werken.
Fietsers kunnen passeren als ze afstappen. De molen van Jef Druyts blijft bereikbaar vanuit Olmen.

Literatuur

H. Holemans & P.J. Lemmens, "Molens der Noorder- en Oosterkempen", Nieuwkerken, 1980, p. 78-79;
Frans J.B. Dirks, "Watermolens van de provincie Antwerpen", Antwerpen, 1990, p. 74-79;
F. Kemps, "De Balensche Molens", Balen, 1937;
Roger Knaepen, "Mol-Balen-Dessel" 1559-1795, Mol, 1982;
A. Mangelschots, "De Molens van Olmen", in: De Zuiderkempen, X, 1941, nr. 4, p. 92-94; overgenomen in: De Belgische Molenaar, jg. 51, nr. 28 (20 nov. 1956), p. 420;
André De Craen, Louis van Genechten & Luc Snijders, "Balense Geschiedenis - De molens van Balen", Balen, 1985;
F. Jennen, "De watermolen van Straal", in: "'t Schreneel", Olmen, Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, Jaarboek 15, 1998, p. 164-182;
François Jennen, "De watermolen van Straal te Olmen", in: De Belgische Molenaar, jg. 76, nr. 13 (7 juli 1981), p. 192-194; nr. 14 (22 juli 1981), p. 207;
Bert Raeymaekers, "Straalmolen te Balen-Olmen", Balen, 1980;
Herman Bloemmen, "De molenaarsfamilie Zels", in: 't Schreneel nr. 4, p. 26-37;
Herman Bloemmen, "Victor Van Elsen, molenaar-koster", in: 't Schreneel (Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, jg. 1983, nr. 1, p. 30-36.
"Straalmolen", in: Natuur- en Stedeschoon, nr. 2, maart-april 1983, p. 19-21;
Lieven Denewet, "Drie werkende watermolens in Balen (prov. Antw.): een unicum in België", in: Molenecho's, XVII, 1989, p. 157;
F. Brouwers, "De toekomst van een verleden. Levende molens in de provincie Antwerpen", s.l., Levende Molens Werkgroep Kempen-Antwerpen, (1997);
Frans Keersmaekers, "Molens in het Land van Ham. De geschiedenis der wind-, water-, stoom-, vuur- en elektrische molens in het Land van Ham en omliggende", Ham, Heemkunde Ham, 1998, p. 50-52;
F. Dirks, "De 'Straalwatermolen' te Olmen-Balen. (Portret van een draaiende molen)", in: Natuur- en Stedeschoon, 60, 1991, nr. 2, p. 25-27; en nr. 3, p. 18, ill. portr.;
W. Lehaen, "Genealogie van de stam Zels / Sels", s.l., 1989, 218 p.;
Paul Hendriks, "De watermolen. 9. Olmen", in: P. Hendriks & R. Hoeben, "Provincie Antwerpen. Wind- en watermolens", p. 29;
Bert Raeymaekers, "Molenbrochure Balen-Olmen", Balen, Heemkundige kring Balen-Olmen, 1980;
Els De Kinderen, "Hoopgevende tendenzen - Nieuw leven rond Straalmolen te Olmen - Molen in de Prosperhoeve te Kieldrecht - De molen van Boechout", in: "Levende Molens", jg. 11 (1989), nr. 11, p. 90-91, ill.;
A. Mangelschots, "De molens van Olmen", in: 't Schreneel, uitgegeven door de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, met medewerking van de Molenvrienden van Balen-Olmen, nr. 4, Lichtmis 1987, p. 82-85;
B. Raeymakers, "Jaarverslag van de Molenvrienden Balen-Olmen", in: 't Schreneel, Uitgegeven door de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, m.m.v. de Molenvrienden Balen-Olmen, Olmen, nr. 2, Sint Cecilia, 1984, p. 95-97;
B. Raeymakers, "Jaarverslag van de Vereniging 'Molenvrienden Balen-Olmen' 1982-1983, in: 't Schreneel, Uitgegeven door de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, m.m.v. de Molenvrienden Balen-Olmen, Olmen, nr. 1 , Kerstmis 1983, p. 64-66; 
J. Druyts, "De restauratie aan de watermolen van Straal", in: 't Schreneel, Uitgegeven door de Olmense Vereniging voor Heemkunde en Geschiedenis, m.m.v. de Molenvrienden Balen-Olmen, Olmen, Jaarboek 1, 1983, p. 37-42, ill.;
"Balen - 9/9/90". Brochure Open Monumentendag:
J.D(ruyts), "De restauratie van de Straalmolen te Olmen", in: Levende Molens, jg. 5 (1983), nr. 11, p. 261-262, ill.;
F. Jennen, "De watermolen van Straal", in: Ledenblad Heemkundige Kring Balen-Olmen, Balen, nr. 10 en 11, 1982, nr. 10, p. 27-35, nr. 11, p. 60-64;

Els De Kinderen, "Molenherinneringen uit Balen", in: Ledenblad Heemkundige Kring Balen-Olmen, Balen, nr. 9, 1981, nr. 4, p. 64-68.
H. Kennes & R. Steyaert, "Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5", Brussel - Turnhout, 2002

Persberichten
VGD, "De geschiedenis van een monument", Het Nieuwsblad, 11.10.2008.
Saskia Van Gestel, "'Een molen is een levend iets'. Jef Druyts is al dertig jaar beroepsmolenaar", in: Het Nieuwsblad, 11.10.2008.
Leo Brouwes, "Opendeurdag op 29 augustus. Molenaar Jef Druyts koopt Straalmolen", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
VGD, "Molenaar koopt beschermde Straalmolen", Het Nieuwsblad, 26.08.2010.
"Straalmolen Olmen - Balen verkocht", kempenactueel.be, 26.08.2010.
Tommy, "Brug Straalmolen dicht tot 4 november", Het Nieuwsblad, 27.10.2011.
Nele Caeyers, "Brug Straalmolen afgesloten", Gazet van Antwerpen, 25.10.2011.


Laatst bijgewerkt: zondag 30 april 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens