Molenzorg
Velaine-sur-Sambre (Sambreville), Namen
<p>Moulin des Golettes</p>
De gerenoveerde molen. Foto: Jacques Quoilin (architecte BSolutions), 02.12.2008
Naam

Moulin des Golettes

Ligging Rue Henri Gailly 1
5060 Velaine-sur-Sambre (Sambreville)

Les Golettes
50° 27' 49.24" N  4° 36' 3.12" E


toon op kaart
Geo positie 50.461456, 4.603982
Eigenaar Gemeente Sambreville
Gebouwd 2de helft 18de eeuw
Type Stenen grondzeiler
Functie Korenmolen
Kenmerken Bakstenen romp, ajuinvormige zetelkap, natuurstenen omlijstingen van venster- en deuropeningen
Gevlucht/Rad Verwijderd
Inrichting Nieuwe aluminium vloeren en trappen
Toestand Romprenovatie in 2007-2008
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
12.08.1988
Molenaar Geen
Openingstijden Op aanvraag: Syndicat d'initiative de Sambreville, tel.: 071/260.370, e-mail: si@commune.sambreville.be
Internet bron

Moulin des Golettes

Beschrijving / geschiedenis

De "Moulin des Galettes" is een 19de-eeuwse stenen grondzeiler. Hij staat aan de rue Henri Gailly 1 (gehucht Les Golettes) te Velaine-sur-Sambre (gemeente Sambreville, nabij de provincie Henegouwen). Gelegen op een hoogte van bijna 145 meter was er een zeer goede windvang. De molen heeft een kegelvormige bakstenen romp met natuurstenen omlijstingen omheen de twee deur- en vier vensteropeningen. Er was een ajuinvormige zetelkap. Al rond 1900 werd de molen buiten werking gesteld.

In de jaren 1980 stonden nog een paar dakribben overeind, maar naderhand bleven enkel de verrotte daklijsten over. Van  de  vier  vloerniveaus resteerden slechts enige eikenhouten moerbalken. De molenromp werd op 12 augustus 1988 beschermd als monument ("façades et toiture") en zijn omgeving als site.

In 1989 kocht de gemeente Sambreville de molen aan, met het oog op renovatie. Ondanks talrijkebeloften, liet de uitvoering zo'n 20 jaar op zich wachten: de gemeente had "andere prioriteiten".

Een discussieforum uit 2004-2008 geeft de standpunten pro en contra de renovatie aan. Het forum werd ingezet door J.P. C. uit Velaine-sur-Sambre, die de teloorgang van de molen betreurde. Sinds twintig jaar sprak men van restauratie, maar daar was nog niets van te merken. De meeste andere forumleden (in totaal 52 "replies") traden hem bij. Sommigen gingen de politieke toer op, vooral in de tijd rond de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, om aan te geven dat in Sambreville ("Sombre-ville") niets deugde. Het valt ons op dat in het forum  niet gepleit werd om de molen opnieuw met een wiekenkruis te voorzien. Enkel werd vastgesteld dat dit bij gebrek aan subsidies niet haalbaar was. Het forum is thans "off line".

Sinds 2001 kwam er opnieuw schot in de zaak, onder impuls van schepen van patrimonium Vincenzo Maniscalco (PS). Hij besloot de hinderpalen op te ruimen. De molen zou opnieuw zijn rol in het socio-culturele leven van de gemeente kunnen opnemen, maar zou geen nieuw wiekenkruis krijgen: het Waals Gewest was er trouwens ook niet voor te vinden. Het doel was de molenromp te behouden en te renoveren als getuige van het verleden, de inrichting van een ontmoetings- en tentoonstellingsruimte en de uitbouw als uitkijktoren.

Het ontwerp lag in handen van BSolutions Architecture uit Gembloux (architectuur: Philippe Decock; stabiliteit: J.M. Dehalleux). Bij de renovatie zou rekening gehouden worden met de historische integriteit van het monument. De ontbrekende elementen zouden op eigentijdse wijze en in functie van hun noodzaak aangebracht worden.

De volgende werken werden voorzien:
- een grondige romprestauratie: de romp was in erge mate uitgebrokkeld.
- de plaatsing van een nieuw dak. Deze vertoont  enige vormgelijkenis met de vroegere, maar werd volgens een afgewogen technisch en architecturaal concept met moderne materialen uitgevoerd. Rondom aan de basis zijn er vensters zodat de molen als uitkijktoren kan dienen. Er kwamen voorzieningen voor de torenuil en de vleermuis. Voor het dakgeraamte werd binnenlandse lariks gebruikt. Het hout werd volgens ecologische procédés behandeld om de gezondheid van de kerkuil en de vleermuis niet aan te tasten. De koperbedekking waarborgt de duurzaamheid.
- de inrichting met aluminum vloeren en trappen.
Beneden werd een vergaderruimte ingericht, daarboven een tentoonstellingsruimte en op de bovenste zolder werd een oriëntatietafel geplaatst met foto's en teksten over de omgeving.
- omgevingswerken: terreinaanleg en afsluiting.
Er waren 200 werkdagen voorzien. De aannemers moesten geregistreerd zijn in klasse 3, categorie D en ondercategorie  D.1, D.6, D.21, D.22 of D.24. Op 20.12.2005 werden de biedingen in het gemeentehuis van Sambreville geopend (bijlage 2). De toewijzing van de werken gebeurde aan de bouwfirma S.A. Galére uit Embourg (Chaudfontaine).
Helaas bleek de toegestane subsidie van het Waals Gewest lager uit te vallen dan de oorspronkelijk voorziene € 62927. De tussenkomst van de provincie Namen  bleef beperkt tot 3 procent (beslissing Bestendige Deputatie, 01.06.2006). De gemeente Sambreville ging voor de renovatie in 2007 een lening aan.
Met de plaatsing van de steigers op 11 april 2007 waren de werken eindelijk gestart. In oktober-december van dat jaar lagen de werken stil vanwege een verkeerde schatting van het aantal benodigde stenen! In het voorjaar van 2008 konden de werken vrijwel ononderbroken verder gaan.

Op vrijdag 12 september 2008 werd de gerenoveerde molen officieel ingehuldigd  Op zaterdag en zondag (Open Monumentendagen) was er de opening voor het groot publiek. Er werden documenten (foto's, plannen, teksten) getoond over zijn geschiedenis en restauratie en er was animatie. De festiviteiten werden ingericht door de "Échevinat des festivités du Patrimoine et de la Culture", de "Syndicat d'Initiative" van Sambreville en "Patrimoine et Culture" asbl.
Wie de molen wil bezoeken kan een afspraak maken met de Syndicat d'initiative van Sambre-ville, tel. 071.260.370 (tijdens de kantooruren), e-mail: si@commune.sambreville.be

Lieven Denewet

-----------

Moulin des Golettes

Moulin à vent de la seconde moitié du 18éme siécle, abandonné. Construction circulaire en briques et pierres bleues, percée de deux portes et de quatre fenêtres, couverte (à l'origine) d'une toiture en cloche avec penne zinguée. Ailes disparues. Des quatre niveaux intérieurs il ne reste plus que quelques poutres de chêne, et au dernier niveau, quelques solives et un petit "escalier de meunier" en chêne. Il fut classé comme monument historique par la "Commission des Monuments et des Sites" le 12 août 1988. Malgré les nombreuses promesses de restauration, l'administration communale laisse ce vestige à l'abandon depuis plusieurs années.
Cependant, le marché public pour les travaux de réfection du moulin des Golettes à Velaine a été adjugé en 2006 sur un crédit qui était suffisant. Malheureusement, une correspondance nous est parvenue du Gouvernement Wallon nous signalant que le subside qui nous est octroyé est inférieur de 62.927,00 € par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Cela signifie que ce manque de recette dans les voies et moyens du budget de 2006 entraîne la nécessité pour la commune de le combler en contractant un emprunt en 2007.

Le Moulin des Golettes, classé en tant que monument et site. L'objectif principal de la restauration du Moulin des Golettes est de préserver ce témoin du patrimoine bâti de la commune de Sambreville, y aménager un pôle touristique d'orientation associé à un lieu d'exposition et d'histoire du moulin.
Il s'agit également de réinsérer le moulin dans la vie sociale et culturelle de la commune et de l'utiliser en tant que signalétique de cette volonté.
Le choix de la technique de restauration est dicté par le respect de l'intégrité historique du monument. Les éléments manquants seront interprétés de maniére contemporaine et en fonction de leur nécessité. La nouvelle toiture symbolise la mémoire de l'ancienne par un jeu d'évocation formel et résulte d'un principe technique et architectural justifié.

<p>Moulin des Golettes</p>

Het interieur. Foto: BSolutions Architecture, Gembloux

<p>Moulin des Golettes</p>

Tijdens de renovatie. Foto: Michael, 02.05.2008

<p>Moulin des Golettes</p>

Foto: Valex

<p>Moulin des Golettes</p>

Foto: Robert Van Ryckeghem, 2001

<p>Moulin des Golettes</p>

Prentkaart Smetz ca. 1980.

Aanvullende informatie

Aankondiging aanbesteding voor de renovatie van de molen, 2005.
Intekendatum: 20.12.2005, 10 u.
Molen: Velaine-sur-Sambre (Sambreville, Nam.), Moulin des  Golettes  - grondzeiler met ajuinvormige kap
Bouwheer: Gemeente Sambreville
Ontwerper: BSolutions Architecture, S. Geoffroit, Gembloux - Les Isnes (architectuur: Philippe Decock; stabiliteit: J.M. Dehalleux).
Opdracht: Renovatie van romp tot tentoonstellings- en ontmoetingsruimte, nieuwe kap met panoramisch uitzicht en  omgevingsaanleg;  cat. D,  o/cat. D1, D6, D21, D22, D24, kl. 3; 200 werkdagen
Plaats aanbesteding: Gemeentehuis, Sambreville
Toewijzing: sa Galère, Embourg (Chaudfontaine)

Persbericht. Thierry Crucifix, "Sambreville Velaine. Nouvelle avenir pour le moulin des Golettes", in: http://www.actua24.be/, 18.09.2008. Source: Vers l'Avenir.
Le moulin des Golettes a marqué des points dans le coeur des Sambrevillois. Sa restauration est une réussite.
Que d'encre n'a-t-il donc pas fait couler ce moulin des Golettes. Son avenir a longtemps oscillé entre destruction et rénovation. Situé à Velaine-sur-Sambre à près de 145 mètres, classé en 1988, ce morceau du patrimoine de Sambreville avait fini par glisser dans l'oubli et son état se dégradait au fil des saisons et des assauts répétés du vent et de la pluie.
Fallait-il encore consacrer du temps et de l'argent pour empêcher le temps de faire son oeuvre?
C'était compter sans Vincenzo Maniscalco, l'échevin du Patrimoine à Sambreville qui avait décidé, dès sa nomination en 2001, de surmonter les obstacles et de redonner au moulin ses lettres de noblesse. Non pas en le dotant à nouveau d'ailes qui tourneraient sans fin au gré du vent, mais en en faisant un lieu d'attraction pour la région.
Maria et Antoinette, de retour
Après maintes tergiversations, le moulin des Golettes est enfin pimpant, tout heureux du nouvel avenir qui lui est offert. Et les nombreuses visites reçues au cours de ces deux jours lui ont déjà conféré un tout autre statut. Les commentaires ont été unanimes : quelle belle réussite !
Parmi les nombreux curieux, Maria et Antoinette Peelman.
Dans leurs yeux, beaucoup d'émotion. Leur papa Donat, dit Antoine, Peelman a été le dernier propriétaire du moulin des Golettes.
« Nos parents habitaient la région de Hasselt et en 1948, papa est venu travailler dans les charbonnages de la région. Pour nous, nous avions huit et quatre ans, cela a été un grand changement. En revenant de chez le notaire, papa s'est assis près du moulin et a chanté "Daarbij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje, waar ik zoveel van hou". Et tous nos souvenirs d'enfants sont liés à ce moulin, jusqu'à ces derniers jours de 1959 quand nous avons déménagé. Cette belle rangée de peupliers, qui offre ombre et protection au moulin, date par ailleurs sans doute de 1958 ou 1959. »
Bientôt une salle d'exposition
Ces souvenirs en suscitent d'autres, comme ce puits qui se trouvait à proximité et qui fournissait l'eau en abondance, ou encore cette proposition reçue vers 1955 et qui consistait à installer une station-service.
Dans les jours prochains, les travaux de rénovation du moulin des Golettes vont se poursuivre.
En effet, outre une salle de réunion au rez-de-chaussée, Vincenzo Maniscalco, l'échevin du Patrimoine, a prévu une salle d'exposition et une table d'orientation qui donnera également, au moyen de photos et de textes, des informations sur les alentours.
Le but est de faire du moulin restauré un point de passage obligatoire pour toute personne qui visiterait Sambreville.

Persbericht. S.H., "Cure de jouvence pour le Moulin des Golettes", DHJournal, 31.05.2001.
Laissé à l'abandon, le monument classé devrait bientôt être réhabilité.
VELAINE-SUR-SAMBRE Depuis pas mal de temps, la question était lancinante: qu'allait-il advenir de ce site désaffecté dont les bambins avaient fait un terrain de jeu pourtant peu sécurisé. Drôle de devenir pour un monument historique classé parmi les plus prestigieux du territoire.
Les nouveaux élus sambrevillois ont donc décidé de dépoussiérer le dossier et de réfléchir à un aménagement du site qui comblerait certains manques en matière de structures d'accueil et de tourisme.
Tel qu'il a été évoqué dernièrement, le moulin, une fois les gros travaux aboutis (notamment relatifs à la toiture qui serait privée de ses ailes, un apparat que la Région wallonne interdit), serait ainsi aménagé en divers paliers qui accueilleraient salle de réunion, relais touristique, salle d'exposition. Les alentours seront quant à eux relookés avec des sentiers d'accès, des parkings.
Accepté généreusement par l'ensemble de l'assemblée lors du dernier conseil communal, le dossier a quant même induit quelques réserves. Notamment en termes financiers puisque le coût exact n'a pas encore été évalué. Certes, il apparaît peut-être précoce de s'inquiéter de motifs financiers alors que le projet n'en est encore qu'à ses premiers balbutiements.
Mais tout de même, la population et les conseillers communaux sont en droit de recevoir plus d'éclaircissements par rapport à un dossier dont ils attendent d'émergence depuis si longtemps.
Et cela même si le bébé n'est pas prêt de pousser son premier cri puisque deux années au moins seront nécessaires pour finaliser le projet, lequel sera en partie subsidié par la Région wallonne.

Restauration du Moulin des Golettes
par BSolutions

La réhabilitation de cet édifice historique, loin du passéisme, fait la part belle au patrimoine bâti et animalier de notre région.
La nouvelle couverture est en effet conçue pour servir d'abri aux chouettes effraies, en intégrant notamment une plateforme en porte-à-faux qui leur permet d'atterrir avant de pénétrer dans les combles. Une chiroptière (abri destiné aux chauve-souris) est également intégrée dans la charpente.
La charpente de la couverture est réalisée en mélèze, bois de nos contrées, traitée par des procédés écologiques de manière à ne pas nuire à la santé de ses hôtes.
La couverture en cuivre assure robustesse et longévité à l'ensemble.

SUBSIDIATION PROVINCIALE AUX EDIFICES CLASSES
COMMUNE: SAMBREVILLE
LOCALITE EDIFICE CONCERNE: Velaine-sur-Sambre,  Moulin des Golettes, Rue des Golettes
PROPRIETE publique
DATE de la décision: 01.06.2006
POURCENTAGE d'intervention: 3 %.

Le moulin des Golettes à Velaine-sur-Sambre
Le moulin à vent de la 2e/2 du XVIIIe s. est une construction circulaire en briques et pierres bleues, percée de deux portes et de quatre fenêtres, couverte d'une toiture en cloche avec penne zinguée. Les ailes ont disparu. Il est du même style que ceux rencontrés dans les Flandres. Des quatre niveaux intérieurs, il ne reste plus que quelques poutres de chêne, et au dernier niveau, quelques solives et un petit "escalier de meunier" en chêne.
Le Patrimoine monumental de la Belgique. Arrondissement de Philippeville, 5/1, éd. Mardaga, XXXX.


Discussieforum "Tourne, tourne à rien mon beau moulin" (2004-2008).
Gemeentelijk forum voor de inwoners van  Sambreville, met standpunten aangaande de geplande renovatie van de Moulin des Golettes in Velaine-sur-Sambre (http://commune.sambreville/forum/forums/fondsregional/525291315813  - 52 replies - ca. 30.000 views - thans off line)

1. Combien de temps faudra-t-il attendre pour que l'on restaure le Moulin de Velaine? Plus on attend et plus la note sera salée. C'est un symbole de notre patrimoine qui est en train de mourir sous nos yeux. Depuis des années, on entend dire que ce moulin est classé et que l'on va enfin s'atteler à le restaurer. Je sais que l'entité connait d'autres priorités mais quand même... Depuis que les derniers morceaux de sa charpente sont tombés, il ne ressemble plus à un moulin. Il se dresse et résiste pourtant encore aux assauts du temps attendant qu'on se décide à le considérer enfin. Si on ne se décide pas vite, il sera trop tard et une fois encore, le vent aura gagné... JP, 19-11-2004.
2. Que voulez-vous, il n'y a AUCUNE politique patrimoniale à Sambreville, cela ne rapporte pas de voix électorales, alors ce n'est pas une priorité...: oops. Ac., 06-12-2004
3. Chaque fois que je passe à proximité de ce moulin, je ne peux m'empêcher de le regarder, de lui rendre hommage. Il vaut bien que je m'attarde un peu. C'est un peu comme si sa présence me permettait d'ouvrir une fenêtre sur notre passé. Aujourd'hui, j'assiste impuissant à son agonie. Ce triste constat me laisse un goût amer. Comment pourrais-je expliquer cela à mes aïeux et à mes petits-enfants ? JP, 07-12-2004
4. Bonjour, je viens de lire les commentaires concernant le Moulin de Velaine. Une fois de plus il est bien dommage que notre patrimoine historique parte en poussière ! Nul n'est prophète en son pays, et au risque de paraître quelque peu ignorant, pouvez-vous me donner plus d'informations sur ce moulin, tels que, l'histoire de ce vestige avec éventuellement l'une ou l'autre photo, ou encore, depuis quand est il à l'abandon, et aussi le lieu exacte où il est érigé etc... Pouvez-vous m'envoyer les infos sur ce forum ou à l'adresse suivante: redaction@objectifmag.be. Je vous remercie. Eric de Wallens www.objectifmag.be, 26-12-2004
5. Qui êtes-vous ? Je suis bien entendu disposé à vous envoyer des photos si ça peut faire bouger les choses. JP, 27-12-2004
6. Bonjour, Nous sommes un magazine de presse illustré sur internet, http://www.objectifmag.be/ Et nous considérons que ce sujet mérite de faire l'objet d'un reportage pour une parution prochaine... Si vous êtes intéressés faites le nous savoir! www.objectifmag.be 27-12-2004
 7. Je le suis car,  j'estime que se battre pour ce moulin est une noble cause. JP, 27-12-2004
8. Le moulin est bien l'image de notre region; du pain et des jeux et pas mal de vin SI POSSIBLE. Mais Velaine n'est plus que petit quartier et face au géant de SOMBREVILLE nous ne faisons pas le poids. Mais souvenez-vous il nous reste le menhir, Obélix, et un fond de potion magique, de plus la charte d'amitié avec Kaprijke (unique en Belgique) habitants de Velaine restons fiers. Anonymous User, 27-12-2004
9. Bonne nouvelle !! Il sera (en principe) restauré en 2005... dixit notre cher échevin Maniscalco. Divers articles sont parus dans la presse régionale. Le seul problème : il n'y aura pas d'ailes, faute de subsides. Anonymous User, 18-01-2005
10. Le moulin c'est très bien, mais les nids de poules dans nos routes, c'est quand même autre chôse. Ils faudrait peut-être aussi les classer comme relique historique. Don Quichotte mort il y à 400 ans, 18-01-2005
11. Busé à son dernier de Français, il s'est suicidé en se frappant la tête avec un gros dico... Le copain à Maurice, 18-01-2005
12. Des nids de poule? A Velaine? nooon ça n'existe pas ... Il s'agit simplement de bancs de tests pour amortisseurs grandeur nature. Anonymous User, 18-01-2005
13. Bonjour, JP. Suite à notre projet de reportage sur le moulin, nous vous remercions de votre intérêt et afin de prendre un rendez-vous et en savoir plus, pouvez-vous nous contacter sur notre adresse email svp: redaction@objectifmag.be. Je vous remercie. Eric www.objectifmag.be, 19-01-2005
14. Elles tournent, elles tournent les ailes de l'utopie, Je suis déçu de lire ces quelques lignes de rêve. Depuis l'âge de 12 ans, j'en ai 29, on me parle de ce moulin à restaurer par souci d'un souvenir à ne pas oublier. Quand son corps sera contre le sol de neige. Les politciens nous diront qu'ils vont le relever pour nous rappeler que nous pouvons voter pour eux! Nous sommes à Sombre-ville, il faut arrêter d'espérer. P.S.- Je suis parti durant 7 ans me revoici aujourd'hui. Malheureusement rien n'a changé ! Pierre, 25-01-2005
15. Les choses commencent à bouger. Il ne s'agit plus de  rêve mais de projets qui sont en bonnes voies. Un article est paru dernièrement dans plusieurs journaux. Je suis natif de Velaine et malheureusement plus âgé que vous mais j'espère voir un jour prochain, ce beau moulin ravalé.  JP, 25-01-2005
16. En tant que proche (même très proche) riverain de cet édifice, j'ai hâté aussi de voir les travaux commencer. Je pense que la société De Cock qui devra effectuer les travaux.  Anonymous User, 26-01-2005
18. La Flandre a beaucoup plus de respect pour son patrimoine. Plusieurs moulins y ont déja été restauré. Je souhaiterais parfois être dirigé par des politiques Flamands qui en font beaucoup plus pour leurs électeurs. De plus il existe chez nos voisins du nord, des associations qui s'occupent de molinologie et qui sont fort active pour la sauvegarde des moulins. Chez nous rien du tout ! JPV, 17-02-2005
17. Pourquoi râler autant lors des prochaines éléctions rien ne changera, mia pour les futurs élections le moulin sera restauré mais effectivement sans ses ailes pas assez de subsides car il faut un cimétiére pour chiens à Arsimont... ceci dit j'aime les animaux. Door Rose, 05-03-2005
18. Surtout que Contrebourgix est là maintenant, et ça va chauffer pour tous ces tordus, Croyez-Moi! Z'avez vu aujourd'hui, la Sambre? Des poissons et des poissons morts empoisonnés, et c'est cette eau qu'ils " épurent " pour nous abreuver??? Ha! Ha! Ha! Echevins de l'environnement!!! Du Quel??? EMPOISONNEURS! TOUS! Si vous ne bougez pas pour trouver ces coupables, c'est VOUS qui payerez! Et si tu as peur, si tu n'as pas les poules, ni l'intelligence, pour arriver à ceci, alors, ... CASSE-TOI de là où tu te trouves, Mossieur de l'environnement! Parce que si tu ne bouges pas, c'est Moi qui vais bouger, et ça va faire mal! Je vous le dis! Bon Appétit! White Wolf, 30-03-2005
19. Ouè, mon gars, ça n'existe pas des nids de poules à Velaine! C'est là qu'je m'suis cassé la machoire inférieure, ouè,  mon carter en a pris un sale coup, et mon portefeuille aussi! Vous voulez qu'je vous en montre des vertes et des pas mûres sur " l'environnement "??? Voyagez un peu à pied, et vous verrez, et comprendrez alors combien ces "élus" de l'environnement ne recherchent qu' à améliorer LE LEUR seulement! White Wolf, 30-03-2005
20. Concernant les nids de poule et les dégats occasionnés par ceux-ci, la commune est légalement responsable des dommages causés (surtout si aucune signalisation n'est présente). Il suffit d'aller à la Police fédérale et de signaler un accident dont vous êtes la victime. Zit, 21-04-2005
21. On parlait déjà de restaurer le moulin il y a plus de 20 ans. C'est à se demander ou passer notre fric!!! Au lieu de le consacrer à certaines conneries (comme la belle fontaine sur la place d'Auvelais qui ressemble plus à une cabine de piscine) (enfin c'est une connerie pamis tant d'autres) on ferais bien mieux de consacrer cet argent au patrimoine qui en vaut la peine!!!!! Fabienne,  26-04-2005
22. Ma maman étant originaire des Golettes ayant quitté ce quartier il y a plus de 50 ans on parlait déjà à l'epoque de restaurer le moulin. Qu'attend-on???? qu'il tombe plus en ruines et soit irrécupérable point de vue patrimoine on a pas grand chose dans la commune qui nous rappelle le travail de nos ainés. Bien des personnes ont peines à cet endroit et vécus grace à ce moulin, peut-être que nos édilles communales ne connaissent rien de notre patrimoine,  ils devraient se renseigner auprès de nos ainés. Bernadette, 02-05-2005
23. Qu'on attende qu'il tombe en ruines... Et bien c'est déjà trop tard car il est déjà à l'état de ruines! L'endroit en devient franchement dangeureux. Il suffit de s'en approcher un peu pour constater à quel point il est devenu urgent d'agir. Je me demande quelle catastrophe il faudra pour que les pouvoirs publics se décident à bouger? Sans doute un accident impliquant des gosses et ensuite on lèvera les bras vers le ciel. Le moulin lui il s'en fiche, le ciel lui est déjà tombé sur la tête. JP, 03-05-2005
24. Dommage pour toi mon beau moulin, les bons vents soufflaient; et,soufflent toujours sur les GOLLETTES quartier du quatier de VELAINE. Si tu étais sur la place d'Auvelais à la place des douches lumineuses tu serais bien vite réparé! Au fait les jeunes de la basse Sambre utilisent ces "douches" comme jeux. Vous lancez vos détritus et suivant la poubelle lumineuse ou ils retombent vous gagnez 5.10.15 ou même 100 points. Si votre total du mois est de plus de 500 POINTS, vous gagnez une carte du P.S; au fait soyons fiers; nous sommes la premiere ville au monde a posséder des poubelles lumineuses. Anonymous User, 15-05-2005
25. D'où viennent ces subsides, sinon sur les taxes qu'ils vous pompent à tous et toutes? Sans oublier de se remplir les poches avant! Mais comment pouvez-vous croire en tous ces profiteurs-taxeurs? Ils ne font que vous bleufer. Chris, 17-06-2005
26. Positiver.. J'y crois à cette rénovation et je sais que ce n'est pas en tapotant mon clavier que le "chmilblique" avancera! Une, deux ou trois rencontres sont parfois plus constructives que des lamentations dans mon petit coin. J'y ai appris des choses. Je suis pour le contact direct quoi que, je reconnais que se défouler une fois de temps en temps cela fait du bien .. Une Velainoise .. . , 27-09-2005
27. Les affaires bougent en effet, les briques continuent. Bientôt à Velaine le cortège de Noël, avec ses chars rutillants, pourquoi ne pas ouvrir la marché avec le moulin? Dans l'état ou il se trouve, un amas de briques, une décharge de poubelles, surmontés d'un paquet de promesses, des lumières glauques, voilà président de quoi faire un tabac et montrer clairement comment les bonzes se fichent de nous. Velainois, 10-12-2005
28. Il tire une drôle de tête notre moulin. De multiples métastases sont visibles partout.  Le pauvre, il est né et a grandi dans une région où les politiques l'ont condamné. Sa dernière heure est proche. Je sais qu'il existe d'autres priorités. Mais, il me semble que ce vieillard a gagné le droit à un minimum de considération. Ce ne semble pas être l'avis de nos élus... JP, 26-04-2006
29. T.P. A tout pour Auvelais, il est triste de constater que le centre d'Auvelais reçoit une cure des plus efficasse. Sans lancer un pavé dans la marre d'eau trouble, il faut savoir que Vélaine avant fusion des communes était de loin la cîté la plus riche de Sambreville. Avec notre argent et celui d'Urban, le centre a été rénové. Les élections approchent et bientôt, il y aura des pleures et des grincements de dents. En attendant Messieurs qu'on nomme grands, riez, mais riez jaune comme les pavés Chinois. Un Vélainois, 27-04-2006
30. Je viens de lire vos commentaires concernant votre moulin qui tombe en déssuétudes. Où se trouve t-il? Pourriez-vous me le situer? Je suis entièrement d'accord avec vos réflexions concernant sa restauration. Nos "élus" font des tas de promesses qu'ils sa-vent fort bien qu'ils ne tiendront pas et nos historiens pleurent car notre patrimoine s'en va en miettes!!!! Que ces messieurs mettent un peu la main dans leurs poches, retirent les "oursins" qui s'y trouvent, mettent leur argent pour les bonnes causes se vautrant moins dans la luxure et sauvent ces beautés même si elles font partie du passé....Notre patrimoine le mérite bien. Les belles pierres sont toute notre richesse... Le béton ou tout se qui y ressemble apauvrit notre pays surnommé à juste titre "la France défigurée". Une Bourguignonne vous questionne, 27-05-2006
31. Notre moulin se trouve sur le village de Velaine- sur-Sambre, dans le commune de Sambreville, province de Namur, en Belgique. Comme vos le voyez, il n'y a pas qu'en France que le patrimoine est laissé à l'abandon. Admin, 30-05-2006
32. Merci amis d'outre Quiévrain de prendre de ses nouvelles. En effet, il va mal et rien ne se profile à l'horizon. Ce ne sont pas nos belles paroles qui le réssusciteront. Je suis triste qu'aucune rue ne porte son nom à Velaine. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un enfant né hors mariage et que personne ne veut reconnaître... JP C, 30-05-2006
33. Si si ... La rue des Golettes s'appelle, depuis quelques mois maintenant, la rue du Moulin des Golettes. Maya, 01-06-2006
34. Merci pour l'info. Il semble néanmoins que le plan  des rues disponible sur ce site ne soit pas adpaté. L'administrateur pourrait-il y remédier? Cordialement. JP C, 02-0-2006
35. Alida avait tout résumé. "Paroles et paroles et paroles...." Zorro, 06-10-2006
36. Les convoyeurs attendent toujours le résultat, les effets des belles paroles. On ne voit rien venir. Une espèce de pétard mouillé en somme. On a l'habitude de vivre de belles paroles électorales. Le rêve coûte moins cher que les actions concrètes. Zorro, 10-10-2006
37. Le moulin revivra bientôt. Anonymous User, 11-10-2006
38. Comment traduire en terme de travaux pour notre moulin, les belles promesses de nos politiciens? Je vous invite à regarder ce pauvre vieillard en train de rendre l'âme et vous comprendrez sans mal ce langage. L'entreprise désignée pour ce sauvetage patrimonial c'est l'Arlésienne... JP C, 09-11-2006
39. C'est incroyable ça... il faudrait que ce soit fait le lendemain à vous entendre... puis c'est vrai que le moulin fait partie du patrimoine de Sambreville mais il y a d'autre priorités je pense. Anonymous User, 09-11-2006
40. Autres priorités! Citez-moi un site de Sambreville qui a déjà été mis en valeur? Et qui fasse la fiertée de notre Ville... dans notre entourage... reponse: aucun... Ca fait plus de 20 ans que les admirateurs et amoureux du moulin des Golettes attendent sa restauration. Pourquoi pas en faire un endroit de rencontre avec un petit parc vert, barbecue et une cafeteria pour les week end où diverses associations pourront se retrouver pour faire leurs soupers ou reunions. En bref créer une dynamique pour faire vivre l'endroit et l'attirer. Pourquoi pas non plus faire un petit musée à l'interieur du moulin avec son histoire et les explications ludiques sur son fonctionnement pour les enfants. Amenager un escalier pour qu'il nous améne sur le toit et nous offre un beau panorama de Notre Belle Ville!!! Vous allez dire c'est facile de rêver mais pour aller dans le concret et ne pas trop faire de dépense. Pourquoi pas amener des étudiants en orthiculture, en architecture, en maçonnerie, en toiture, ... au défi d'un projet d'étude qui pesera lourd dans leur CV (avec l'aide administratif et financier de la commune). Je pense que la note sera moins salée que le faire par des entrepreneurs! Merci d'y réfléchir... Capaldo Michael, 23-11-2006
41. A vous qui avez répondu le 09/11/06. Comme le dit ci-avant CM, ça fait + de 20 ans que nous attendons...et bien plus encore. Je vous signale également que j'ai posté ce sujet en 11/2004 alors qu'on était encore loin des élections ! Je suis né à Velaine et fier de mes origines, de notre patrimoine. J'y habite depuis toujours, j'y travaille et j'espère aussi y finir ma vie. Néanmoins, je souhaiterais être encore là si un jour, le moulin devait renaître de ses cendres. Assister à son lent déclin me remplit de tristesse et d'amertume.  Je me demande si on n'avait pas connu les fusions de communes, si on en serait arrivé à cet état de délabrement? Il y aura toujours d'autres priorités mais pour beaucoup de Velainois, je peux vous dire que ce moulin en est une ! JP C, 23-11-2006
42. Tu as raison sur le fait que c'est du gâchis de laisser ce beau moulin en plan mais de là à dire que ce serait bien d'en faire une caféteriat barbecue et tout ce qui va avec... je pense pas que sa situation s'y prête (en plein dans un virage sur une route au mileu de deux champs entre Velaine et Keumiée) certains établissments ont du mal à vivre en centre ville, je vous laisse imaginer la fréquentation qu'il y aurait... 2 personnes par jour à tout casser.... sans compter que 300 m plus loin il y a un café. Le restaurer et le mettre en évidence serait déjà pas mal.  Anonymous User, 23-11-2006
43. L'article dans l'Echo m'a donné une lueur d'espoir... Enfin, le moulin des Golettes va être restaurer par l'entreprise Galère. Les travaux commencerons en février sur 200 jours (normalement). Je pense que c'est déjà un grand pas pour tous les amourex de ce moulin qui passent tous les jours devant et surtout pour les gens qui se sont battus pour lui. Même si l'argent qui a été octroyé n'est pas assez pour le rénover à l'identique, je pense qu'on peut enfin être content de ce qui va être fait pour ce vieux monsieur qui ne demandait qu'à vivre... Ca sera à nous, de le faire vivre et de montrer l'importance qu'il a à nos yeux! Michael Capaldo, 05-01-2007
44. Un bien beau sujet pour les classes primaires des écoles du coin. Je suis impatient de voir le résultat. J'espère que ce sont bien les Ets. Galère et non Galler qui vont restaurer ce moulin. Je n'ai pas envie de fondant sur ce coup-là! JP C, 05-01-2007
45. J'avais oublié de préciser que ce sujet concernera les classes primaires des années 2020 ou 2030... JP  C, 14-03-2007
46. Pour informations, les travaux de terrassement ont débuté ce mercredi 11/04. Rien n'a bougé ce jeudi, peut-être vendredi ... Anonymous User, 12-04-2007
47. Waouw! Il est grand temps... Je suis content que ce projet aboutisse enfin. JP C, 13-04-2007
48. L'échaffaudage est monté (en partie) autour de l'édifice. Ca avance ... ! Anonymous User, 14-04-2007
49. Manifestement, c'est du sérieux ... L'échaffaudage est complètement monté, les ouvriers ont commencé à trier les bonnes briques des mauvaises briques,... Seul petit bémol: j'espère que le gros cérisier restera en place, c'est tellement joli fleuri ! FB, 17-04-2007
50. Le chantier ne bouge plus des masses! Il semblerait qu'un problème de matériaux (briques) soit à l'origine de cet arrêt. On peut craindre que l'édifice ainsi exposé, ne résiste pas longtemps aux assauts de l'hiver tout proche. Plantage sur le devis ou mauvaise appréciation du travail à réaliser? On est en droit de se poser quelques questions... JP C, 24-09-2007
51. Il s'agit d'une mauvaise estimation du nombre de briques à utiliser (il s'agit quand même d'une erreur d'un facteur 10). Mais les briques sont là mais plus d'activité depuis le début octobre ... serait-ce déjà les congés du bâtiment? Anonymous User, 24-10-2007
52. Les travaux sont en cours fort heureusement. Quand on voit le sort du moulin tournaisien qui vient de s'effondrer, on imagine sans peine ce qui aurait pu arriver au nôtre! Suis désolé pour les amoureux de cet autre moulin laissé pour compte... L'avocat du diable, 11-01-2008.

Eric Burgraff, "Exposition", Le Soir, 18.06.2010.
Nature
Journée verte ce dimanche au moulin des Golettes (Velaine-sur-Sambre). Exposition, conseils sur les plantes, infos sur l'aromathérapie, l'apiculture, contes, etc. 071-260.370.

Pierre Wiame, “Dans votre commune. Sambreville: le moulin des Golettes veut faire du bruit”, L’Avenir, 22.08.2013.
Sambreville - Envie de vous faire des amis ou d’en revoir autour d’une bière spéciale? Le moulin des Golettes invite à l’apéro, ce dimanche 25 août.
Le petit moulin des Golettes s’ennuie tout là-haut, sur cette crête sambrevilloise. Il se sent un peu seul malgré la somme d’argent considérable qui y a été investie pour le sortir de l’oubliette. Bien que classé monument historique en 1988, il aura fallu la ténacité de l’ex-échevin du Patrimoine Vincenzo Maniscalco pour faire aboutir, en 2009 seulement, la restauration de cet ancien moulin à vent de la seconde moitié du 18e siècle.
Mais, dans l’aventure, le petit moulin n’a pas retrouvé ses ailes. Il en ferait presque peine à voir, malgré le ravalement de sa tour et le mariage de celle-ci avec des matériaux contemporains. Il n’accroche pas la lumière, il n’appelle pas non plus de grosses manifestations. «On a voulu casser son isolement en y organisant notre second apéro urbain » explique Luc Duquenne, un indépendant local organisateur d’événement et loueur de matériel son et lumière sous l’enseigne Playsound Events. Il œuvre en tandem avec son frère, Pierre Duquenne, afin que Sambreville soit chaque jour un peu plus la chaleureuse. Afin que ce ne soit pas qu’un slogan accrocheur.
«J’habite à Tamines, rue de l’Abattoir et j’aime ma commune. L’objectif de cet apéro urbain vise à faire se rencontrer les citoyens, en un lieu qu’ils n’auraient peut-être jamais imaginé retrouver dans leur commune » poursuit le jeune entrepreneur. Bref, recréer du lien social, sans se la jouer bobo, un peu à la façon des Apéros urbains namurois, ou des After work.
Car le Moulin des Golettes n’a pas assez de ses Amis (de l’ASBL Les Amis du Moulin) pour exister, il faut donc lui en trouver d’autres. «Il n’est encore qu’un lieu de rendez-vous à une concentration de vespas, ou qu’un départ de randonneurs et de motards » explique-t-on. Jamais ou rarement un but en soi. Il est en plein dans la cible du concept de l’apéro : un peu reculé du centre, pas trop grand, à vocation culturelle et cherchant un coup de fils de pub !
Les deux frères Duquenne, chacun à la tête de leur boîte (Playsound Events pour Luc, MarketCom pour Pierre, une agence de com’) veulent même aller plus loin, sur le mode de l’apéro prolongé, celui où l’on va sans arrière-pensée de flemmarder et où, le petit rosé aidant, les retrouvailles aidantes, on se retrouve à ne plus pouvoir compter les heures, un peu hors du temps, happé par le bonheur. Le site sera accessible dès 11 heures et restera ouvert jusqu’à 20 heures. Pour meubler, les frères ont appelé des artisans à la rescousse, des clubs de danse, des personnalités de talent qui ont des choses à montrer. Il y aura un sculpteur à la tronçonneuse, un tailleur de pierres, un forgeron dans sa mini-forge, deux peintres, un gra, un body painter (qui peint sur le corps) et un créateur de Tee-shirts personnalisé. Des gens pour la plupart issus de la région, même si l’absence de la confrérie de l’Auveloise, en congé, est regrettée et que les artisans du lieu ne sont pas les plus spontanés à réagir.
Le premier apéro urbain remonte au 13 juillet, dans une école de Tamines, qui avait été suivi d’une soirée «mousse ». Entrepreneurs, les frères Duquenne voudraient étendre la formule à la commune voisine de Jemeppe-sur-Sambre, dont les édiles ont reçu un carton d’invitation. Nul doute que l’ex-échevin du Patrimoine Vincenzo Maniscalco, entre-temps bombardé président du CPAS, sera de cet apéro au long cours, ainsi que le bourgmestre en personne Jean-Charles Luperto.

 

Literatuur

Lieven Denewet, "Een gesubsidieerde windmolenrestauratie in Wallonië...  De renovatie van de Moulin des Golettes in Velaine-sur-Sambre", in: Molenecho's, XXXVII, 2009, 2, p. 63-69.
Philippe Vandermaelen & Dr. Meisser, "Dictionnaire géographique de la province de Namur", Bruxelles, 1832, p. 290-291.
Lieven Denewet, "Vier windmolens te koop (zomer 1989)", in: Molenecho's, XVII, 1989, p. 109-111.
Le Patrimoine monumental de la Belgique. Arrondissement de Philippeville, 5/1, éd. Mardaga, XXXX.
Thierry Crucifix, "Sambreville Velaine. Nouvelle avenir pour le moulin des Golettes", in: http://www.actua24.be/, 18.09.2008. Source: Vers l'Avenir.
S.H., "Cure de jouvence pour le Moulin des Golettes", DHJournal, 31.05.2001.
Eric Burgraff, "Exposition", Le Soir, 18.06.2010.
Pierre Wiame, “Dans votre commune. Sambreville: le moulin des Golettes veut faire du bruit”, L’Avenir, 22.08.2013.


Laatst bijgewerkt: zaterdag 24 maart 2018
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens