Molenzorg
Aarschot, Vlaams-Brabant
Naam

Molen van Schoonhoven

Ligging Diestsesteenweg 12
3200 Aarschot

De Grote Mot
op de (Nieuwe, Grote of Brede) Motte
kadasterperceel B272
1,4 km ZO v.h. centrum


toon op kaart
Geo positie 50.980064, 4.847886
Eigenaar Jan Verstreken
Gebouwd Voor 1409 / 17de eeuw
Type Middenslag watermolen
Functie Korenmolen en elektriciteitsopwekking
Kenmerken Bakstenen gebouw met natuurstenen lagen
Gevlucht/Rad Ingebouwd metalen middenslagrad
Inrichting Twee steenkoppels; generator
Toestand Maalvaardig
Bescherming M: monument, DSG: dorps- en stadsgezicht,
05.07.1996
Molenaar Geen
Openingstijden Tijdens de openingsuren van het restaurant
Internet bron

Molen van Schoonhoven

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 28.10.2011  

Beschrijving / geschiedenis

De Watermolen van Schoonhoven is een watermolen met een (voorheen inngebouwd) metalen middenslagrad op de Grote Motte, dich bij de uitmonding in de Demer, aan de Diestsesteenweg nr. 12.

Een eerste molen werd opgericht voor 1409; het huidig gebouw dateert van de 18de eeuw. In het Ancien Regime was de molen eigendom van de familie van Arenberg.

Eigenaars na 1830:
- voor 1834, eigenaar: Vandernoot Maximiliaan Louis
- 04.09.1848? deling: Vandernoot d'Assche Nathalie Albertina, eigenares te Brussel (notaris Mataigne)
- 13.03.1868, verkoop: Beeckman Josephus Andreas Theodore, eigenaar te Diest (notaris Braustin)
- 17.09.1894, verkoop: d'Arenberg-d'Arenberg hertog Englebert August Antoine, de weduwe, eigenares te Brussel (notaris Taymans)
- 14.02.1938, verkoop: d'Arschot Schoonhoven-Nubar Guillaume Arnold Phlippe Eugène Eva Zarouki, de weduwe, zonder beroep te Brussel (notaris Dubois)
- 06.11.1947, verkoop: Verstreken-Rosseels Louis Richard Lydia Albert (°1916), landbouwer te Rillaar (notaris Alenus)
- 1985, erfenis: de weduwe en kinderen (overlijden van Louis Verstreken)
- ca. 1995, onteigening: Vlaams Gewest
- 04.01.2008, erfpachtovereenkomst: eigenaar: Verstreken Jan (zoon van Louis Verstreken, de laatste molenaar); erfpachthouder: Ecopower cvba, Berchem

De laatste molenaar waren de echtgenoten Louis Verstreken (°1916) en Berta Rosseels (°1914). Sinds de jaren 1950 was de molen buiten gebruik. Door een onteigening kwam de molen in het bezit van het Vlaams Gewest. Het molenaarshuis werd gesloopt, maar het molengebouw bleef (met het interieur) gespaard. De molen werd op 5 juli 1996 beschermd als monument en samen met zijn omgeving als dorpsgezicht. Het gebouw en het waterwiel zijn in niet al te beste staat.

Ecopower cvba uit Berchem sloot een principieel akkoord met de eigenaar om het "Waterkrachtproject Schoonhoven" te realiseren. Eind juni 2003 diende ingenieur-architect Willem Brankaer van het studiebureau 'Werkende Watermolens' de bouwaanvraag voor het eerst in. Daarop kwam een weigering. Na enkele aanpassingen werd het dossier opnieuw ingediend. De bouwvergunning werd op 22 juli 2004 afgeleverd. Naast de waterkracht in de oude molen wil de eigenaar een klein nieuwbouwproject starten dat aansluit bij het bestaande gebouw. Het middenslagrad staat op de rivier de Motte. Men wilde met een nieuw middenslagrad elektriciteit opwekken. Er is een potentieel van 7 kW of 55.000 kWh per jaar. Naast de waterkracht wilde de eigenaar een nieuwbouwproject starten dat aansluit bij het bestaande gebouw.

De erfpachtovereenkomst is vrijdag 4 januari 2008 ondertekend. Eigenaar is Jan Verstreken, een zoon van de laatste molenaar. Op 14 oktober 2008 zijn de renovatiewerken van start gegaan. Een nieuw waterwiel met een diameter van zes meter moet vijfhonderd liter water per seconde uit de Motte nemen en elektriciteit opwekken voor een tiental gezinnen. De investering beloopt 250.000 euro.
Op Open Monumentendag, 12 september 2010, was de molen voor het eerst te bezoeken. Er was massale belangstelling.

In 2011 werd de nieuwbouw ingericht als restaurant. Gert en Filip Vandevorst openden er hun zaak Ter Bogaerde aan de molen. Er wordt een Frans-Belgische keuken geserveerd en o.m. ook Zeeuwse mosselen. 

Lieven DENEWET, Herman HOLEMANS & Dirk VANSINTJAN, Ecopower cvba

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Foto: Frans Van Bruaene, Laakdal, 22.09.2009

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Tijdens de renovatiewerken. Foto: Dirk Vansintjan, 16.10.2008.

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Het rad voor de restauratie. Foto: Robert Van Ryckeghem

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Oude prentkaart (coll. A. Smeyers, Alsemberg)

<p>Molen van Schoonhoven</p>

Ontwerp ir.-arch. Willem Brankaer, Overijse

Bijlagen

Intekendatum: 13.05.2008, 17 u.
Molen: Aarschot (Vl.-Brab.), Molen van Schoonhoven - watermolen met middenslagrad, korenmolen en kleine waterkrachtcentrale
Bouwheer: Ecopower cvba, Berchem (erfpachter van eigenaar Jan Verstreken)
Ontwerper: Ir.-arch. Willem Brankaer, Overijse
Opdracht: Restauratie en renovatie; niet-openbare aanbesteding
Perceel 1: renovatie van het molengebouw, de stuw, de riviermuren, het waterrad, het brugje, de maalinstallatie; o/cat. D24, kl. 1; D23, kl. 1; K1, kl. 1, cat. 00 of 11; 259 dagen; raming zonder btw : €253 000
Perceel 2: hoort niet bij deze aanbesteding - hier enkel ter info: bouw- en verbouwingswerken van bijgebouwen voor de inrichting cafetaria met terras door de private eigenaar; 259 dagen; raming zonder btw: €334 000
Perceel 3: installatie voor het opwekken van elektrische stroom door het waterrad en te leveren aan het net, inbegrepen regeling van schotten in de rivier en de bewaking kwaliteit elektrische stroom.; o/cat. P1, kl. 1, cat. 26; 259 dagen; raming zonder btw: €23000
Plaats aanbesteding: Ecopower cvba, Statiestraat 164e, 2600 Berchem
Toewijzing: Perceel 1: Memibo bvba, Herselt (Jef Willems); 't Gebinte Molenbouw bvba, Erpe-Mere; perceel 3: Hydrowatt GmbH, Karlsruhe (D)

Persbericht. Glenn Geeraerts, "Watermolen levert groene stroom", in:  Het Nieuwsblad (editie Leuven-Hageland), 20 maart 2006.
Zijn bouwvallige toestand doet het tegendeel vermoeden, maar de watermolen van Schoonhoven bij Aarschot begint een nieuw leven. Het monument, dat al een eeuwigheid staat te verkrotten langs de weg naar Scherpenheuvel, krijgt een herbestemming als waterkrachtcentrale. De Antwerpse stroomleverancier Ecopower wil er groene stroom produceren.
Ecopower wacht op de toekenning van subsidies maar wil nog dit najaar starten met de restauratie van de oude watermolen op de Motte. Het energiebedrijfje ontfermt zich over het beschermde gedeelte, terwijl de eigenaar het bouwvallige bakhuisje onder handen neemt.
"Ons bedrijf levert groene stroom aan ruim 7.500 gezinnen in Vlaanderen", zegt Dirk Vansintjan van Ecopower. "De energie die we straks in Schoonhoven opwekken, goed voor 46.000 kilowattuur per jaar, gooien we op het elektriciteitsnet. " Eer het zover is, hebben Vansintjan en zijn collega's nog veel"werk aan de winkel. De zestiende eeuwse watermolen mag dan sinds 1996 op de monumentenlijst staan, het gebouw is in erbarmelijke staat. Het woonhuis ging eerder al tegen de vlakte voor de verbreding van de gewestweg Aarschot-Scherpenheuvel. Van de oranje zeilen die de aftakeling van het complex moesten tegengaan blijven slechts flarden over.
Wie! gaat weer draaien
Vansintjan geeft toe dat de voorgevel rijp voor de sloop is: "Er moet ook een nieuw dak op en het houten waterwiel wordt vervangen door een weerbestendig, metalen rad. Vroeger draaide het wiel enkel wanneer er graan gemalen werd, maar wij willen het constant laten werken."
De eigenaar van de site wil het bakhuis ombouwen tot een cafeetje. Bij zonnig weer kunnen bezoekers op het terras de draaiende molenschoepen gadeslaan. Vansintjan is blij met die publieksfunctie. "Als coöperatieve vennootschap wil Ecopower winst maken met groene stroom, maar tegelijk willen we mensen aanzetten om minder energie te verbruiken. Met een klein project als Schoonhoven bereikt die boodschap heel wat mensen. Watermolens hebben veel bekijks. Sinds we het rad van de IJsemolen in Overijse weer laten draaien, heeft het gemeentebestuur er bankjes moeten plaatsen. Er stond altijd wel iemand bij te kijken."

Persbericht. Willy Van Calster, "Watermolen remt Mottewater. Slib is niet enige probleem dat voor wateroverlast zorgt", in: Het Nieuwsblad, 17.07.2001.
RILLAAR - Rillaar maakt zich al jaren boos, omdat de provincie de Motte niet ruimt. De provincie beweert nu dat het niet zozeer het slib in de Motte is, dat voor wateroverlast zorgt. De Motte stroomt te traag en de Schoonhovenmolen is de schuldige.
Het Aarschots stadsbestuur maakte - bij wateroverlast in Rillaar - regelmatig haar standpunt inzake waterbeheer bekend via de media. De stad wijst de Motte aan als de grote schuldige. De provincie zou de Motte slecht onderhouden.
,,Een wetenschappelijke analyse leert ons echter dat het probleem van de wateroverlast in Rillaar veel complexer is. De ruiming van de Motte alleen lost het probleem niet op. Er zijn andere maatregelen nodig,'' zegt gedeputeerde Yvan Ottenbourgh, bevoegd voor waterbeleid. ,,In eerste instantie is er meer overleg nodig tussen de gemeentebesturen, de provincie en het Vlaams Gewest. Nu neemt ieder voor zich maatregelen om wateroverlast te voorkomen. Daar stappen we vanaf. We starten met gestructureerd overleg in september.''
Te traag
Ondertussen onderzocht Koen Beheydt, bij de provincie verantwoordelijk ingenieur voor de waterlopen, wat er verkeerd gaat met de Rillaarse Motte. ,,We ontkennen niet dat er slib in de Motte ligt,'' zegt Koen Beheydt, ,,maar dat slib is niet de oorzaak van de wateroverlast. Wij stelden vast dat zelfs na enkele dagen regen het water in de Motte niet echt hoog staat. We merkten ook op dat er in het water van de Motte bijna geen beweging zit. Omdat het beekwater te traag stroomt, krijg je veel slibafzetting. Ruimen we dat slib, dan ligt er binnen de kortste tijd in de beek een nieuwe sliblaag. Het water moet sneller stromen. Dus gingen we op zoek naar de rem die dat belet. De schuldige is de bouwvallige molen van Schoonhoven. Het kunstwerk stuwt het water zodanig op, dat het debiet in de Motte te klein wordt. Daar moeten we wat aan doen. De Motte moet aan de molen in Aarschot een groter debiet krijgen, zonder dat we aan de molen zelf raken, want het gaat om een beschermd monument.''
Wat nog rest van de watermolen van Schoonhoven kwam recent in handen van een privé-eigenaar. Die zou plannen hebben de molen te restaureren. De provincie zal samen met de eigenaar onderzoeken hoe het debiet van de Motte ter hoogte van de molen kan verhoogd worden, zodat het beekwater over de hele lengte van de Motte sneller zal stromen.
Buffer
De provincie onderzoekt ook de mogelijkheid om een bufferbekken te realiseren aan de Wielandsvliet (Nopstal). Uit een eerste onderzoek blijkt dat een wachtbekken niet kan gerealiseerd worden zonder belangrijke ingrepen.
De komende maanden wordt ook werk gemaakt van de oplossing van het probleem van de wateroverlast aan de Schoonderbukenweg. De provincie investeert daar in totaal 56 miljoen. 18 voor de sanering van de Wolfseikloop, 30 voor een wachtbekken in de Del en 8 voor een wachtbekken langs de Ossebeek in de Schrans. Mogelijk is het wachtbekken in de Del ontoereikend, om bij erg zware regenval overstromingen in Montenaken en aan de Schoonderbukenweg te voorkomen.
De provincie denkt eraan een verbinding te maken met het wachtbekken aan de Ossebeek, om zo over voldoende opvangcapaciteit te beschikken om zelfs de hevigste stortvlaag aan te kunnen. 

Persbericht. Inge Bosschaerts, "Oude molen wekt groene stroom op. Renovatie vervallen watermolen van Schoonhoven start", in: Het Nieuwsblad, 25.10.2008.
Aarschot - Het dossier heeft jaren aangesleept, maar deze week is het bedrijf Ecopower begonnen met de restauratie van de molen van Schoonhoven. Bedoeling is genoeg groene energie op te wekken om een tiental gezinnen van elektriciteit te voorzien.
De ooit zo indrukwekkende watermolen van Schoonhoven, naast de Diestsesteenweg, biedt vandaag maar een treurige aanblik. Het beschermde monument is sterk in verval. De renovatie van het bouwwerk had heel wat voeten in de aarde, maar deze week zijn de werken dan toch van start gegaan.
Ecopower is een bedrijf dat investeert in hernieuwbare energie en levert op dit moment al stroom aan ongeveer twaalfduizend gezinnen in Vlaanderen. Het bedrijf neemt het beschermde gedeelte van de molen op zich, de eigenaar van de molen zal zich toeleggen op het niet-beschermde gedeelte.
Dirk Vansintjan van Ecopower geeft toe dat de renovatie van de watermolen over de Motte niet langer op zich had moeten laten wachten. De plannen waren er al een tijdje, maar de administratieve rompslomp veroorzaakte heel wat vertraging. 'Ideaal was geweest dat we tien jaar geleden met de werken gestart waren', zegt hij. 'Elke dag zien we de toestand van de molen verslechteren. Maar goed, de werken zijn nu gestart. Samen met de dienst Onroerend Erfgoed hebben we beslist de watermolen van Schoonhoven weer in z'n oorspronkelijke staat te herstellen. Daarmee bedoel ik de toestand van voor de brand in 1914.'
Deze week werd gestart met het dak. Dat was in erg slechte staat en werd er afgehaald. De aannemer kon alvast vaststellen dat de muren beter bewaard bleken dan verwacht. Zo kan een groter gedeelte behouden blijven. Het water wordt intussen omgeleid.
Naast de eigenlijke renovatie heeft Ecopower ook grote plannen met de molen. 'Zo'n watermolen is ideaal om groene energie op te wekken. Dat willen we dan ook doen. Het waterwiel zal enerzijds de twee maalstoelen aandrijven, zodat er af en toe graan gemalen kan worden. Daarnaast zullen we echter ook generatoren aansluiten, waardoor er energie wordt opgewekt. Dan spreek ik niet over voldoende energie om heel Aarschot van stroom te voorzien, maar ik denk wel dat we er een tiental gezinnen plezier mee kunnen doen.'
'Als alles volgens plan verloopt, zijn de werken afgerond tegen de zomer van 2009. De werken die wij zullen uitvoeren, kosten ons ongeveer 300.000 euro. Daar komen natuurlijk ook nog de kosten van de eigenaar bij. Hij zou een klein nieuwbouwproject starten dat aansluit bij het bestaande gebouw. Een van de denkpistes is een horecazaak met een terras. Op die manier creëer je een echt rustpunt in de drukke omgeving van de N10 Aarschot-Diest', besluit Vansintjan.

Persbericht. MH, "Ecopower start met micro-energieproject in Aarschot", www.express.be, 27.10.2008.
Het bedrijf Ecopower is begonnen met de restauratie van de beschermde molen van Schoonhoven in Aarschot. Ecopower neemt de renovatie van het beschermde gedeelte van de molen in zich. De rest wordt gedragen door de eigenaar. Ecopower wil met de watermolen koppelen aan generatoren, zodat er groene energie kan opgewekt worden. De energie is niet voldoende om heel Aarschot stroom te leveren, maar Ecopower denkt wel energie te kunnen produceren voor een tiental gezinnen. De molen zal af en toe ook graan malen. Ecopower investeert € 300.000 in het project. Ecopower investeert in hernieuwbare energie en levert op dit ogenblik al stroom aan ongeveer twaalfduizend gezinnen in Vlaanderen. (MH)

Persbericht. "Oost-Brabant telt meeste watermolens", www.robnet.be (van rob-tv, regionale tv), 31.10.2008.
Onze regio telt het grootste aantal watermolens van heel Vlaanderen. Binnenkort komt er nog eentje bij, want de watermolen van Schoonhoven in Aarschot wordt eindelijk gerestaureerd. Na tien jaar praten over de vernieuwing en heropbouw van het beschermd monument zijn de werken gestart.
Het bedrijf Ecopower uit Rotselaar voert de restauratie uit. Ecopower investeert in het leveren van hernieuwbare of groene stroom. Die komt niet alleen van watermolens zoals die in Aarschot, maar ook van windturbines en zonne-energie.
Zij voorzien ongeveer twaalfduizend gezinnen in Vlaanderen van stroom. Ecopower is altijd op zoek naar nieuwe projecten. En al zullen kleine watermolens niet veel zoden aan de dijk brengen, toch vindt Ecopower de watermolen van Schoonhoven een interessant project.
Dirk Vansintjan woont hij al meer dan twintig jaar in de molen van Rotselaar. Hij heeft ook alle Vlaamse watermolens bestudeerd. Uit dat onderzoek blijkt dat onze regio de meeste watermolens in heel Vlaanderen telt, al zijn ze soms in slechte staat.
De watermolen van Schoonhoven zal klaar zijn tegen de volgende zomervakantie. Dan moet de middeleeuwse molen groene stroom leveren aan een tiental Aarschotse gezinnen.

Persbericht. IBO, "Molen levert stroom", in: Het Nieuwsblad, 04.06.2009.
Aarschot - De Molen van Schoonhoven wordt opgeknapt en start een tweede leven als horecazaak. Een nieuw waterwiel met een diameter van zes meter moet vijfhonderd liter water per seconde uit de Motte nemen en elektriciteit opwekken voor een tiental gezinnen. De investering beloopt 250.000euro.

Persbericht.  Inge Bosschaerts, "Molen van Schoonhoven krijgt nieuw waterwiel. Ecopower investeert 250.000 euro in watermolen", in: Het Nieuwsblad, 25.05.2009. 
Aarschot - De Molen van Schoonhoven krijgt dinsdag een nieuw waterwiel. De oude molen wordt momenteel opgeknapt en start binnenkort een tweede leven als horecazaak.
Jarenlang stond de Molen van Schoonhoven te verkommeren aan de Diestsesteenweg, maar vorig jaar is de operatie redding dan toch van start gegaan. In oktober 2008 startte Ecopower met de restauratie van de oude watermolen. Het bedrijf neemt het gedeelte van de molen voor haar rekening waarmee elektriciteit kan worden opgewekt.
De rest van het gebouw is voor de rekening van Jan Verstreken, bouwheer én telg van de oorspronkelijke molenaarsfamilie. Hij neemt het bakhuis en de nieuwbouw voor zijn rekening. Bedoeling is daar een horecazaak uit de grond te stampen.
De werken aan de Molen van Schoonhoven schieten aardig op. Dinsdag krijgt de molen een nieuw waterwiel. Het middenslagrad heeft diameter van zes meter en is 80 centimeter breed. Het geheel kan zo'n 500 liter water per seconde uit de Motte nemen en wekt zo voldoende elektriciteit op voor een tiental gezinnen.
De molen wordt ook weer maalvaardig gemaakt, maar het accent ligt vooral op de elektriciteitsopwekking. De totale investeringskost bedraagt 250.000 euro. Een deel daarvan is gesubsidieerd, omdat de Molen van Schoonhoven een beschermd monument is. Ecopower kreeg ook steun van de Vlaamse Overheid, omdat het om een demonstratieproject gaat.

Dirk Van de gaer, "Watermolen op de Motte in Aarschot in volle metamorfose. Beelden van de werken aan het 'hart' van de watermolen", Het Nieuwsblad, 28.05.2009.
Aarschot - Enkele beelden om weer te geven hoe de watermolen op de Motte in Aarschot nieuw leven wordt ingeblazen (onder toezicht van een trotse Dirk Vansintjan van Eco-power). Zoals u in het artikel over de renovatie van de watermolen op de Motte in Aarschot kon lezen, is een gespecialiseerde firma vorige dinsdag begonnen met het plaatsen van het waterrad.  Als de werken aan de watermolen volledig voltooid zijn nemen we het op in de reeks 'Aarschot vroeger en nu'.
Ondertussen kan u de eerste werken bij het plaatsen van het waterrad in volgende fotoreportage bekijken.

Aarschot wandelt 2010
Dit jaar zijn de wandelingen gebaseerd op het thema 'molens' naar aanleiding van de opening van 's Hertogenmolens. De wandelingen zullen plaatsvinden op volgende data:
Zondag 20 juni: Heimolen
Vertrek:14.00u aan de Heimolen, Molenheide te Langdorp  (einde rond 17.00u)
Windmolenstraat, 3201 Langdorp
De Heimolen in Langdorp werd gebouwd in 1662 door Gilis Van den Eynde en is één van de laatste 130 houten windmolens die Vlaanderen nog rijk is. Rond deze staakmolen treffen we het prachtig natuurgebied van de Molenheide aan. Van hieruit vertrekt onze wandeling. We laten ons onderdompelen in bos- en heidepartijen, glooiingen en heel wat kleine landschapselementen � genieten maar!
Zondag 4 juli: Witte molen
Vertrek:14.00u aan de Witte molen, Aarschot  (einde rond 17.00u)
Herseltsesteenweg 162, 3200 Aarschot
We starten met het bezoek aan de Witte molen gelegen aan de Herseltsesteenweg waar velen nog (jeugd)herinneringen aan zullen hebben. Mogelijk kan er ook een bezoek aan het inwendige van het gebouw gebracht worden. Daarna zal er een wandeling gemaakt worden in het groene gehucht van Aarschot. Er zal onder meer halt gehouden worden bij het "Grotteke van Meetshoven". Ook zullen de infrastructuurwerken aan de Liersesteenweg en de ring van Aarschot belicht worden.

Zondag 18 juli: Moedermeulen
Vertrek: 14.00u aan de Moedermeulen, Gelrode (einde rond 17.00u)
Hondsheuvel 3, 3200 Gelrode
Na een bezoek aan deze maalvaardige windmolen uit de 17de eeuw wandelen we over de Hagelandse heuvelrijen die de dorpskom van Gelrode omgeven en genieten van de mooie panorama's.

Zondag 8 augustus: Vuurmolen
Vertrek: 14.00u aan de Vuurmolen, Vuurmolenstraat 2 in Langdorp (einde rond 17.00u)
Vuurmolenstraat 2, 3201 Langdorp
Had men vuur nodig voor het "in werking stellen" van de Vuurmolen of vanwaar anders deze benaming? We doorkruisen de Langdorpse bossen en genieten van de meanders van de Demer. De heuvels werden met periodes beplant met druivenstruiken voor de heerlijke wijn.  Maar ook bier werd en wordt nog steeds gebrouwen...
 
Zondag 22 augustus: Molen te Leefdael
Vertrek: 14.00u aan de kerk van Rillaar (einde rond 17.00u)
Diestsesteenweg, 3202 Rillaar
Rillaar is gelegen aan de Motte. Vroeger waren waterlopen bron van energie. Op de Motte waren verschillende watermolens aangesloten.
Eén ervan is prachtig bewaard gebleven. Tijdens de wandeling kom j er alles over te weten. Er is eveneens een geleid bezoek voorzien aan de molen van Leefdaal.
Zondag 5 september: Molen Schoonhoven
Vertrek: 14.00u aan de kapel van O.L.V-van-Smarten, (einde rond 17.00u)
Tieltsebaan, 3200 Aarschot
Vanuit het hogergelegen Bergvijver dalen we af naar de bakermat van Aarschot : Schoonhoven. Daar prijkt nu het kasteel van Schoonhoven in volle pracht en de molen op de Motte kreeg nieuw leven ingeblazen. Deze watermolen is terug maalvaardig gemaakt maar het accent ligt thans vooral op de opwekking van groene stroom.Zowel vanop de Hagelandse heuvels als in de vallei genieten we tijdens deze wandeling van prachtige vergezichten.
Het traject verloopt grotendeels langs onverharde wegen en dus is aangepast schoeisel aan te raden.

Dirk Van de gaer, "Thema van de vier elementen gefocust op de watermolens in Aarschot", Het Nieuwsblad, 11.09.2010. 
AARSCHOT - Op zondag 12 september 2010 is het terug Open Monumentendag. Aarschot kan in het kader van het thema 'Watermolens' uitpakken met recent gerestaureerde molens.
Aarschot stelt in het kader van de Open Monumentendag op 12 september 2010 van 10 tot 18u haar Aarschotse watermolens open.
Zo kan je de pas geopende 's Hertogenmolens  aan de Demerstraat 1 gaan bezoeken. Er zijn rondleidingen voorzien om 10u, 11u, 15u en 16u. Wie met de wagen komt parkeert best aan het station (op 5 minuten wandelafstand).
In Rillaar kan je  de Molen 'te Leefdaele ' bezoeken in de Molendreef 30. Hier zijn er doorlopend rondleidingen voorzien.
Centraal tussen deze twee molens ligt de Molen van Schoonhoven, Diestsesteenweg 12. Deze recent gerestaureerde molen kan hier op de Open Monumentendag voor de eerste keer bezocht worden. Er worden doorlopend rondleidingen voorzien.
De bezoekers voor deze molen parkeren best de wagen op parking Demervallei (5 à 10 minuten wandelafstand).
Daarnaast presenteert de stad Aarschot ook nog de Laaktentoonstelling aan het Saske, tussen de Pastoor Dergentlaan en Elisabethlaan. Het onthaal en de tentoonstelling over de Aarschotse watermolens vindt plaats in het Stedelijk Museum Aarschot, Elisabethlaan 103.
Bustochten Aarschotse watermolens
Wie mee wil met de bus naar de Aarschotse watermolens kan zich inschrijven in het Stedelijk Museum Aarschot op het nummer  016 56 84 51. Deze twee uur durende tocht
begeleid door stadsgidsen, vertrekt aan het Stedelijk Museum om 10.30u., 13u. en 15.30u. De busdienst is volledig gratis.
Fietstocht 'Langs molens en waters'
Info en startpunt: Stedelijk Museum Aarschot - 016 56 84 51
Moord in de poel
2u. durend spel voor kinderen van 10j. tot 12j., vertrek om 14u. aan het Stedelijk Museum Aarschot
Inschrijvingen en info: Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw - 016 61 92 26
Deze Open Monumentendag in Aarschot is een organisatie van het Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw, stad Aarschot en het AGB van de stad Aarschot. De activiteiten die doorgaan in het Stedelijk Museum Aarschot zijn een initiatief van het AGB van de stad Aarschot.

Dirk Van de gaer, "Het slechte weer deerde niet voor de talrijke bezoekers aan de watermolens. Open monumentendag in Aarschot was een succes", in: Het Nieuwsblad, 13.09.2010. 
Eigenaar Jan Verstreken en Dirk Vansintjan (Ecopower) mochten heel wat volk aan hun watermolen verwelkomen
AARSCHOT - De Open monumentendag in Aarschot bracht heel wat nieuwsgierigen naar de molens. Ondanks het slechte kregen de drie watermolens een massa volk over de vloer.
Zoals heel wat voorgaande activiteiten in Aarschot dit jaar, kreeg de open monumentendag ook bar slecht weer voorgeschoteld. Toch kon dit de geïnteresseerden niet weerhouden om naar de watermolens af te zakken. De busritten waren allemaal volledig volzet en aan de molens was het aanschuiven voor de rondleidingen bij de monumenten.
Dirk Vansintjan van Ecopower had het druk bij de rondleidingen aan de pas opengestelde watermolen van Schoonhoven. De bezoekers waren onder de indruk van de grote metamorfose die hier gebeurd was. Nog niet zo lang geleden stonden hier nog vier muurtjes met een zeildoek over. Nu prijkt er een mooi gerenoveerd gebouw met een volledig werkende watermoleninstallatie. Het bijgebouw zal later geopend worden als taverne. Eigenaar Jan Verstreken zoekt hiervoor nog naar een goede uitbater.

Dirk Van de gaer, "Rillaar ernstig getroffen door watersnood. Update: Wateroverlast in onze regio", Het Nieuwsblad, 14.11.2010.
Aarschot - In Rillaar kregen de bewoners van de Tieltseweg sinds de late namiddag gisteren heel wat last van de overstromende Motte. Een stuk van de Tieltseweg moest dan ook volledig worden afgesloten. Door de snelle interventie en de goede opvolging van de brandweer werd de schade beperkt.
De brandweer heeft sinds gisterennamiddag de handen vol door de overvloedige regen. De Motte brak op diverse plaatsen door in Rillaar, waardoor heel wat tuinen en enkele kelders van bewoners van de Tieltseweg onderliepen. Eén huis kon jammer genoeg niet tijdig gered worden en kreeg water binnen.

De bewoners van de getroffen Tieltseweg waren, niettegenstaande de last door de waterellende, uiterst tevreden over de inzet van de Aarschotse brandweer. Ze brachten deurplaten en zandzakjes naar de bedreigde woningen en plaatsten waterpompen in tuinen en kelders van de bedreigde bewoners. Volgens Yvan Van Aerschot en Vuka Mondi kwamen ze regelmatig hoogte nemen van de evolutie van de watersnood en pasten hun werken hierop aan. Zo werden de afsluitingsborden steeds verschoven volgens de uitbreiding van het water. Nog volgens deze bewoners van de Tieltseweg zou deze wateroverlast ook te wijten zijn aan de waterhoeveelheid die van de Tienbunder komt. Tussen dit gebied en de getroffen straat liggen echter drie waterbekkens voor de opvang van dit water.
Desondanks de duidelijke wegmarekeringen die ze aanbrachten en het toezicht van de politie erop, was er toch een waaghals die met zijn auto de waterrijke Tieltseweg wou doorrijden. Deze wagen staat nu als een eiland in het water. Ook in de omliggende wegen die wat wateroverlast hebben houdt de politie toezicht. Dit om te voorkomen dat de huizen continu met water overspat worden door de chauffeurs die de verbodsborden negeren.
In Aarschot kan het water van de Motte net voorbij de molen van Schoonhoven het waterbufferingsgebied in, wat verderdoor wateroverlast  vermijdt voor de huizen. Ook in Rillaar aan de watermolen wordt het water van de Motte afgeleid naar het wateroverstromingsgebied. In deze situatie wordt weer duidelijk bewezen dat dergelijke voorziene waterbufferzones of overstromingsgebieden van groot belang zijn.
"Het gemeentelijk rampenplan werd gisteren afgekondigd naar aanleiding van de overstroming in Rillaar, maar werd omstreeks 11u vandaag terug opgeheven gezien de betere weersvooruitzichten en de stabilisering van de overstromingen" meldt burgemeester Andre Peeters. "We hebben ook een hele container met zandzakjes naar Rillaar gestuurd, zodat de mensen zich niet meer naar Aarschot moeten verplaatsen indien er extra zandzakjes te verkrijgen. Dit is iets dat we vanuit vroegere ervaringen beslist hebben" voegt Andre Peeters er aan toe. Net als de inwoners van het getroffen gebied in Rillaar heeft burgemeester Peeters alle lof voor de brandweer in verband met hun interventies en inzet. Net gisteren was er het bal van de brandweer, maar de plichtsbewuste dienstverleners hebben zich continu ingezet voor de indijking van het waterprobleem in Rillaar.
Er wordt aangeraden aan slachtoffers van deze wateroverlast om zoveel mogelijk bewijsmateriaal zoals foto's te verzamelen om te gebruiken voor het dossier bij de verzekeringen en/of rampenfonds.

Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.
Aarschot - De stad Aarschot wil zich profileren als molenstad. Ze telt heel wat water- en windmolens en wil dat toeristisch uitspelen. De jongste jaren werden alle molens grondig opgeknapt. De Witte Molen aan de Herseltsesteenweg sluit het rijtje.
Ze noemen zich in de stad vandaag ‘De parel van het Hageland', maar binnenkort verandert dat misschien wel in ‘De molenstad van Vlaanderen'. Want als het aan het stadsbestuur ligt, profileert Aarschot zich in de toekomst als molenstad. Niet verwonderlijk, want de stad telt een tiental nog werkende molens op het grondgebied. De jongste jaren werden alle molens op een grondige opknapbeurt getrakteerd. De restauratie van de vervallen Witte Molen, aan de Herseltsesteenweg, moet dat rijtje sluiten.
De restauratie van de Witte Molen - een van de drie overgebleven gaanderijmolens in Vlaanderen - is opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat werd opgesteld in het kader van een nieuwe bedrijvenzone op de site rond de molen.
Dat plan biedt het stadsbestuur ook de mogelijkheid onderhandelingen op te starten met de eigenaar van de molen om die te laten restaureren. Daarmee zouden alle molens op het grondgebied van Aarschot opgeknapt zijn.
Het lijstje Aarschotse molens is in ieder geval indrukwekkend. De 'sHertogemolens, een zestiende-eeuws molencomplex over de Demer, vormen natuurlijk hét uithangbord bij uitstek. Zij werden vorig jaar opgeknapt en doen nu dienst als brasserie, hotel en feestzalencomplex van groep The Lodge. De restauratie van de molens viel dit jaar meermaals in de architectuurprijzen. Naast de 'sHertogenmolens werden onder meer ook twee windmolens, de Heimolen in Langdorp en de Moedermeule in Gelrode, plus de watermolen Schoonhoven in Aarschot gerestaureerd.
Toch zijn hier en daar opnieuw kleine ingrepen nodig. Zo wordt er sinds deze week opnieuw gewerkt aan de Moedermeule in Gelrode.
Moedermeule
De molen op de Hondsheuvel lag eerder al eens vier jaar stil door mankementen, maar na de volledige restauratie in 2008 draaide hij weer. Nu is er dus opnieuw een probleem. De zetel van de molen is verzakt. Maandag zijn er onderhoudswerken gestart. Ook de houten vloer, die momenteel bol staat, wordt vlak gelegd. Hier en daar worden ook verstevigingen aan het houtwerk aangebracht. En waar nodig worden schilderwerken uitgevoerd. De werken worden in principe vandaag al afgerond.
Ook aan de Heimolen in Langdorp waren dit jaar nog herstellingswerken nodig. De molen op de Langdorpse heide had immers ongewenste bewoners: de grote klopkever, een houtborend insect. De beestjes tastten de eiken balken in de molen aan. Het houtwerk werd intussen volledig behandeld.
Burgemeester André Peeters (CD&V) ziet het alvast helemaal zitten. ‘We willen van Aarschot een echte molenstad maken. Er zijn weinig steden met zoveel molens, en dan ook nog eens zoveel verschillende molens.

DVG, "Aarschot. Zeeuwse lekkernijen in historisch pand", Het Nieuwsblad, 10.09.2014.
Foto DVG. Ter Bogaerde
Eind 2008 werd, na jaren wachten, gestart met de restauratie van de watermolen van Schoonhoven, een gebouw uit de zeventiende eeuw. In 2009 volgde de installatie van een waterrad voor de opwekking van stroom. In 2011 werd het gerenoveerd gebouw van Jan Verstreken een leuke bestemming. Gert en Filip Vandevorst openden er hun zaak Ter Bogaerde aan de molen. In deze unieke locatie, waar u de molenwerking kan zien, wordt een Frans-Belgische keuken geserveerd. Sinds juli kan men hier ook terecht voor dé Zeeuwse lekkernij: mosselen. Ze worden op diverse manieren bereid.
Ter Bogaerde.

Literatuur

"Fietspad versus watermolen te Aarschot", in: Molenecho's, XXII, 1994, nr. 2, p. 69-70;
J. Van Overstraeten, "De molens van Aarschot", in: Toerisme, XXIII, 1944, p. 52 en 96-97;
M.A. Duwaerts e.a., "De molens in Brabant", Brussel, Dienst voor Geschiedkundige en Folkloristische Opzoekingen van de Provincie Brabant, 1961;
Herman Holemans, "Kadastergegevens: 1835-1985. Brabantse wind- en watermolens. Deel 4: arrondissement Leuven (A-L)", Kinrooi, Studiekring 'Ons Molenheem', 1993;
"Beschermingen: de watermolen van Schoonhoven (Aarschot) en onmiddellijke omgeving", in: M&L, Monumenten en Landschappen, XVI, 1997, nr. 2, p. 7;
E. Op de Beeck, "De Aarschotse molens", in: Brabant, Maandelijks tijdschrift van de Toeristische Federatie van de provincie Brabant. Nederlanstalige gemeenschap, Brussel, 1987, nr. 3 (april), p. 37-40, ill.;
Dirk Vansintjan, "Molen van Schoonhoven", 24 p., ill.;
Holemans F., De molen van Schoonhoven (antwoord 366), Het Oude Land van Aarschot, XXXII, 1997, 3, p. 183-185. 
Robert Desart, "Les moulins à eau de Belgique", Grimbergen, 1960, p. 65.

Persberichten
Willy Van Calster, "Watermolen remt Mottewater. Slib is niet enige probleem dat voor wateroverlast zorgt", in: Het Nieuwsblad, 17.07.2001. 
Glenn Geeraerts, "Watermolen levert groene stroom", in:  Het Nieuwsblad (editie Leuven-Hageland), 20 maart 2006.
Inge Bosschaerts, "Oude molen wekt groene stroom op.
Renovatie vervallen watermolen van Schoonhoven start", in: Het Nieuwsblad & De Standaard, editie Vlaams-Brabant / Brussel; zaterdag 25. zondag 26 oktober 2008, p. 25.
MH, "Ecopower start met micro-energieproject in Aarschot", www.express.be, 27.10.2008.
"Oost-Brabant telt meeste watermolens", www.robnet.be (van rob-tv, regionale tv), 31.10.2008.
Inge Bosschaerts (IBO), "Molen levert stroom", in: Het Nieuwsblad, 04.06.2009.
Inge Bosschaerts, "Molen van Schoonhoven krijgt nieuw waterwiel. Ecopower investeert 250.000 euro in watermolen", in: Het Nieuwsblad, 25.05.2009.
Dirk Van de gaer, "Watermolen op de Motte in Aarschot in volle metamorfose. Beelden van de werken aan het 'hart' van de watermolen", Het Nieuwsblad, 28.05.2009.
Dirk Van de gaer, "Thema van de vier elementen gefocust op de watermolens in Aarschot", Het Nieuwsblad, 11.09.2010.
Dirk Van de gaer, "Het slechte weer deerde niet voor de talrijke bezoekers aan de watermolens. Open monumentendag in Aarschot was een succes", in: Het Nieuwsblad, 13.09.2010.
Dirk Van de gaer, "Rillaar ernstig getroffen door watersnood. Update: Wateroverlast in onze regio", Het Nieuwsblad, 14.11.2010.
DVG, "Aarschot. Zeeuwse lekkernijen in historisch pand", Het Nieuwsblad, 10.09.2014.
Inge Bosschaerts, "Aarschot wordt Molenstad", Het Nieuwsblad, 07.12.2011.


Laatst bijgewerkt: vrijdag 24 maart 2017
Stuur uw teksten over deze molen Stuur een (nieuwe) foto van deze molen  

 

De inhoud van deze pagina's is niet printbaar.

zoek in databasezoek op provincieStuur een e-mail over molen <?=$naam?>, <?=$plaats?>homevorige paginaNaar Verdwenen Molens